Remeteszőlős tűzcsapjainak javításai 2010-2012 között

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Érd és Térsége Víziközmű Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. A Remeteszőlős területén Önök által üzemeltetett tűzcsapok nyilvántartását 2010, 2011, 2012 évekre bontva.
2. A Remeteszőlős területén Önök által üzemeltetett tűzcsapok Országos Tűzvédelmi Szabályzatban rögzített féléves és éves felülvizsgálatainak időpontjait és eredményeit 2010, 2011, 2012 évek vonatkozásában(az 1. kérdésre adott válaszba is illeszthetik)
3. Amennyiben a kérdéses tűzcsapok között 2010, 2011, 2012 években találtak hibásakat, abban az esetben adják meg a hiba jellegét, a végrehajtott javítások dátumát, a javítás módjának és költségeinek pontos megjelölésével (pl. tömítés csere, nyitósapka javítást, víztelenítő rendszer javítást stb.)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. szeptember 10.

Üdvözlettel:

Fáber Dávid

Érd és Térsége Víziközmű Kft.

Tisztelt Ügyfelünk!
Tisztelt Levélíró!

E-mail címünkre érkezett megkeresését köszönettel megkaptuk.
Levelét Társaságunk fogadta, annak feldolgozását munkatársaink hamarosan megkezdik.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy az [Érd és Térsége Víziközmű Kft. request email] e-mailcímünk 2012. október 1-től vízmérőállás bejelentést kizárólag Társasházi partnereinktől fogad.

Amennyiben Ön lakossági felhasználó, Társaságunkhoz aktuális mérőállását a következő módokon juttathatja el:
- Automata telefonos mérőállás rögzítő rendszer segítségével a +36(23)521-771-es számon,
- Interneten a http://www.erdivizmuvek.hu weboldalon,
- SMS-ben a +36(20)392-7022 telefonszámon.

Az SMS diktálás elvárt formátuma: c:vizora_L/Kvízmérőazonosító_vízmérőállás.
A _ jel szóközt jelent, L, ha lakossági fogyasztó, K, ha közületi fogyasztó.
(Egy lakossági fogyasztó diktálása a következőképpen néz ki: c:vizora L4401013331 500)

Szíves figyelmébe ajánljuk a honlapunkon ( http://www.erdivizmuvek.hu ) található webes mérőállás bejelentő rendszerünket, ahol egy rövid regisztráció után hasznos információkat – többek között a bejelentési időszakot, és az utolsó mérőállást – is találja.

Tisztelettel:

Érd és Térsége Regionális Víziközmű Kft ügyfélszolgálata
Tel.: +36(23)521-751
Fax: +36(23)521-759
[Érd és Térsége Víziközmű Kft. request email]
http://www.erdivizmuvek.hu

Szimandl Regina, Érd és Térsége Víziközmű Kft.

2 Attachments

  • Attachment

    iso 8859 2 Q K F6z E9rdek FB adatszolg E1ltat E1s 5FF E1ber D E1v iso 8859 2 Q id 5F20120918.docx.docx

    11 Download View as HTML

  • Attachment

    iso 8859 2 Q T FBzcsap kimutat E1s Remetesz F5l F5s.xlsx.xlsx

    11 Download View as HTML

Tisztelt Adatigénylő!

 

Csatoltan megküldöm Önnek a megkeresésére írt válaszunkat.

 

Üdvözlettel:

 

 

dr. Szimandl Regina

jogtanácsos

 

Érd és Térsége Regionális Víziközmű Kft

2030 Érd, Felső u. 2.

[1]http://www.erdivizmuvek.hu

[2][Érd és Térsége Víziközmű Kft. request email]

Tel.: +36(23)521-751

Fax: +36(23)521-759

 

Óvja a környezetet - tényleg szükséges kinyomtatnia ezt a levelet?

Mentse a fájlokat és az erdőket! Csak akkor nyomtasson, ha tényleg
szükséges.

Magyarországon évente 830 ezer tonna papírt használunk, ez legkevesebb 10
millió fa életébe kerül.

 

References

Visible links
1. http://www.erdivizmuvek.hu/
2. mailto:[Érd és Térsége Víziközmű Kft. request email]