Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Horváth Kornél Tamás, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Rektori beszámolók

We're waiting for Horváth Kornél Tamás to read recent responses and update the status.

Horváth Kornél Tamás

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Semmelweis Egyetem rektorának
- 2018. évi II. félévi,
- 2019. évi I. félévi,
- 2019. évi II. félévi,
- 2020. évi I. félévi,
- 2020. évi II. félévi
végzett munkájáról szóló beszámolót.

Szervezeti és működési szabályzatuk szerint a rektor félévenként beszámol a szenátusnak végzett munkájáról. Ezek a beszámolók a rektor, mint közfeladatot ellátó személy tevékenységére vonatkozó és közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett adatok, így a közerdekű adatok közé tartoznak. Mivel a rektori beszámolókat honlapjukon nem találtam, ezért közérdekű adatigénylést nyújtok be.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. március 15.

Üdvözlettel:

Horváth Kornél Tamás

Közérdekű, Semmelweis Egyetem

 
Iktatószám: 32894-4/JIF/2021
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
Közérdekű adatkérése -rektori beszámolók megküldése- tárgyában szíves
tájékoztatásul jelzem, hogy a veszélyhelyzet idejére  az egyes adatvédelmi
és adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI.
25.) Korm. rendelet 1.§ (3) bekezdése szerint jár el az Egyetem az
adatszolgáltatás teljesítését illetően.
 Tisztelettel,

SEMMELWEIS EGYETEM

--------------------------------
Dr. Kovács Zsolt
jogi és igazgatási főigazgató Jogi és Igazgatási Főigazgatóság
Cím: 1085 Budapest, Üllői út 26.
E-mail: [email address]
Tel.:459-1500/55239
Web: [1]www.semmelweis.hu

 
>>> Horváth Kornél Tamás <[FOI #17482 email]> 2021.
03. 15. 21:42 >>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.
Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
Semmelweis Egyetem rektorának
- 2018. évi II. félévi,
- 2019. évi I. félévi,
- 2019. évi II. félévi,
- 2020. évi I. félévi,
- 2020. évi II. félévi
végzett munkájáról szóló beszámolót.
Szervezeti és működési szabályzatuk szerint a rektor félévenként beszámol
a szenátusnak végzett munkájáról. Ezek a beszámolók a rektor, mint
közfeladatot ellátó személy tevékenységére vonatkozó és közfeladatának
ellátásával összefüggésben keletkezett adatok, így a közerdekű adatok közé
tartoznak. Mivel a rektori beszámolókat honlapjukon nem találtam, ezért
közérdekű adatigénylést nyújtok be.
Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.
Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.
Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.
Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.
Segítő együttműködését előre is köszönöm.
Kelt: 2021. március 15.
dvözlettel:
Horváth Kornél Tamás
-------------------------------------------------------------------
Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #17482 email]
Ha a(z) Semmelweis Egyetem nem a(z) [SE request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt
meg nekünk:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[3]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://www.semmelweis.hu/
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
3. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Horváth Kornél Tamás

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Számomra nem kérdés, hogy egy közintézmény az adatigénylésem teljesítése során az adatigénylési rendelkezésekre vonatkozó hatályos jogszabályok alapján jár el.

Levelükben hivatkozott jogszabályi hely azonban:

"Az Infotv. 29. § (1) bekezdésétől eltérően a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő, az Infotv. szerinti közfeladatot ellátó szerv az igény beérkezését követő 45 napon belül tesz eleget, ha valószínűsíthető, hogy az igénynek az Infotv. 29. § (1) bekezdése szerinti határidőben való teljesítése a közfeladatot ellátó szerv veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását veszélyeztetné. Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell."

Ezért kérem, hogy 2021. április 10-ig nyilatkozzanak: a Semmelweis Egyetem szenátusának (hónapokkal vagy félévekkel ezelőtt benyújtott) 5 db beszámolónak az Infotv. 29. § (1) bekezdése szerinti határidőben való megküldése a Semmelweis Egyetem veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását veszélyeztetné-e.

Erről ugyanis az adatigénylőt - az Ön által hivatkozott kormányrendelet értelmében - az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell.

Üdvözlettel:

Horváth Kornél Tamás

Közérdekű, Semmelweis Egyetem

1 Attachment

Iktatószám: -32894-5 /JIF/2021
Tisztelt Adatigénylő!
Közérdekű adatmegkeresése -rektori beszámolók -tárgyában csatolmányként
küldjük a beszámolókat a személyes részek kitakarásával, tekintettel az
adatvédelmi szempontokra. Szíves tájékoztatásul jelzem, hogy a csatolt
beszámolók az eltelt egy-egy esztendő mindkét félévét átölelik.
Tekintettel a csatolt melléklet méretére csak két e-mailben van lehetőség
a beszámolók megküldésére.
Tisztelettel,

SEMMELWEIS EGYETEM

--------------------------------
Dr. Kovács Zsolt
főigazgató Jogi és Igazgatási Főigazgatóság
Cím: 1085 Budapest, Üllői út 26.
E-mail: [email address]
Tel.:459-1500/55239
Web: [1]www.semmelweis.hu

>>> Horváth Kornél Tamás <[FOI #17482 email]> 2021.
03. 15. 21:42 >>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.
Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
Semmelweis Egyetem rektorának
- 2018. évi II. félévi,
- 2019. évi I. félévi,
- 2019. évi II. félévi,
- 2020. évi I. félévi,
- 2020. évi II. félévi
végzett munkájáról szóló beszámolót.
Szervezeti és működési szabályzatuk szerint a rektor félévenként beszámol
a szenátusnak végzett munkájáról. Ezek a beszámolók a rektor, mint
közfeladatot ellátó személy tevékenységére vonatkozó és közfeladatának
ellátásával összefüggésben keletkezett adatok, így a közerdekű adatok közé
tartoznak. Mivel a rektori beszámolókat honlapjukon nem találtam, ezért
közérdekű adatigénylést nyújtok be.
Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.
Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.
Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.
Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.
Segítő együttműködését előre is köszönöm.
Kelt: 2021. március 15.
dvözlettel:
Horváth Kornél Tamás
-------------------------------------------------------------------
Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #17482 email]
Ha a(z) Semmelweis Egyetem nem a(z) [SE request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt
meg nekünk:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[3]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://www.semmelweis.hu/
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
3. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Közérdekű, Semmelweis Egyetem

1 Attachment

Iktatószám: -32894-5 /JIF/2021
Tisztelt Adatigénylő!
Közérdekű adatmegkeresése -rektori beszámolók -tárgyában csatolmányként
küldjük a beszámolókat a személyes részek kitakarásával, tekintettel az
adatvédelmi szempontokra. Szíves tájékoztatásul jelzem, hogy a csatolt
beszámolók az eltelt egy-egy esztendő mindkét félévét átölelik.
Tekintettel a csatolt melléklet méretére csak két e-mailben van lehetőség
a beszámolók megküldésére.
Tisztelettel,

SEMMELWEIS EGYETEM

--------------------------------
Dr. Kovács Zsolt
főigazgató Jogi és Igazgatási Főigazgatóság
Cím: 1085 Budapest, Üllői út 26.
E-mail: [email address]
Tel.:459-1500/55239
Web: [1]www.semmelweis.hu

>>> Horváth Kornél Tamás <[FOI #17482 email]> 2021.
03. 15. 21:42 >>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.
Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
Semmelweis Egyetem rektorának
- 2018. évi II. félévi,
- 2019. évi I. félévi,
- 2019. évi II. félévi,
- 2020. évi I. félévi,
- 2020. évi II. félévi
végzett munkájáról szóló beszámolót.
Szervezeti és működési szabályzatuk szerint a rektor félévenként beszámol
a szenátusnak végzett munkájáról. Ezek a beszámolók a rektor, mint
közfeladatot ellátó személy tevékenységére vonatkozó és közfeladatának
ellátásával összefüggésben keletkezett adatok, így a közerdekű adatok közé
tartoznak. Mivel a rektori beszámolókat honlapjukon nem találtam, ezért
közérdekű adatigénylést nyújtok be.
Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.
Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.
Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.
Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.
Segítő együttműködését előre is köszönöm.
Kelt: 2021. március 15.
dvözlettel:
Horváth Kornél Tamás
-------------------------------------------------------------------
Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #17482 email]
Ha a(z) Semmelweis Egyetem nem a(z) [SE request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt
meg nekünk:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[3]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about
Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://www.semmelweis.hu/
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
3. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Horváth Kornél Tamás, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.