Tisztelt Budapest Főváros Kormányhivatala!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy milyen engedélyt kapott a Budapest II. kerület, Radetzky laktanya épületével kapcsolatos beruházás 2020. január 1. óta mostanáig, milyen döntések születtek Budapest Főváros Kormányhivatalánál 2020. január 1. óta ezzel az épülettel kapcsolatban?
Pontosan mely részeket kell megtartani ebből az épületből a beruházónak? Ez a beruházás "nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás" lett, vagy elbírálás alatt van ilyen besorolása? Ha bontható az épület nagy része, akkor ez Önök szerint összhangban van azzal, amit az UNESCO Világörökség Bizottsága kért a magyar kormánytól (http://whc.unesco.org/en/documents/175254), és azzal, amit a magyar kormány megígért a nemzetközi szervezetnek adott válaszában az épület megőrzéséről (https://d357ur41rhr3vp.cloudfront.net/wp...)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. június 16.

Üdvözlettel:

Horn Gabriella

Sajti Zsuzsanna,

2 Attachments

Tisztelt Horn Gabriella,
csatoltan megküldöm a Budapest Főváros Kormányhivatalához június 17-én
benyújtott adatigénylés ügyében adott tájékoztatást.
Üdvözlettel:
Sajti Zsuzsanna
osztályvezető
Budapest Főváros Kormányhivatala
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
Örökségvédelmi Osztály
Cím: 1056 Budapest, Váci u. 62-64. III. em.
Tel.: 06 1 795 9017
E-mail: [1][email address]
Honlap: [2]http://www.kormanyhivatal.hu

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.kormanyhivatal.hu/