Projektek meghívott résztvevői

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a

TOP-2.1.2-15-CS1-2016-00009 - „Megújuló Csipkesor"
TOP-1.1.3-16-CS1-2017-00012 „Makó városi piac tetőszerkezetének és infrastruktúrájának rekonstrukciója"
TOP-1.1.1-16-CS1- 2017-00004 "A makói ipari park bővítése 11. ütem"
EFOP-1.5.3-16-2017-00037
EFOP-3.9.2-16 azonosítószámú, Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben

projekteknél a Csanád Média Kft-vel kötött szerződések kapcsán mely egyéb gazdasági társaságoktól kért az önkormányzat ajánlatot, és a nem nyertes ajánlatok mely összegről szóltak.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. november 21.

Üdvözlettel:

Segesvári Csaba

Dr. Nemes Adrienn, Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Attachments

 

Tisztelt Segesvári Csaba!

 

Mellékelten küldöm a közérdekű adatkérésére adott választ.

 

Tisztelettel:

 

dr. Nemes Adrienn

 

Makói Polgármesteri Hivatal

Jogi csoport

6900 Makó, Széchenyi tér 22.

 

Tel.: 06-62/511-820

email: [1][email address]

 

 

------------------------------------------------------------------------

Feladó: Segesvári Csaba <[2][FOI #13616 email]>
Elküldve: 2019. november 21., csütörtök 9:18
Címzett: KözAdat Közérdekű adat igénylések Makó Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal adatgazdánál
Tárgy: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Projektek meghívott
résztvevői

Tisztelt Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal! Az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő
adatigénylést terjesztem elő. Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban
megküldeni részemre, hogy a TOP-2.1.2-15-CS1-2016-00009 - „Megújuló
Csipkesor" TOP-1.1.3-16-CS1-2017-00012 „Makó városi piac tetőszerkezetének
és infrastruktúrájának rekonstrukciója" TOP-1.1.1-16-CS1- 2017-00004 "A
makói ipari park bővítése 11. ütem" EFOP-1.5.3-16-2017-00037 EFOP-3.9.2-16
azonosítószámú, Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben
projekteknél a Csanád Média Kft-vel kötött szerződések kapcsán mely egyéb
gazdasági társaságoktól kért az önkormányzat ajánlatot, és a nem nyertes
ajánlatok mely összegről szóltak. Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint
kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton
szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni. Ha az igényelt
adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy
azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel. Az Infotv. 29. § (3)
és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés
kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a
közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges
munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az
adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő
munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy
előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért
iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.
Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra. Felhívom
szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen
adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg,
mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő
adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti,
továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem. Segítő
együttműködését előre is köszönöm. Kelt: 2019. november 21. Üdvözlettel:
Segesvári Csaba
------------------------------------------------------------------- Ezt a
közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az
adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[3][FOI #13616 email] Ha a(z) Makó Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal nem a(z) [4][Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] címen fogadja a részére
benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[5]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact Jognyilatkozat: Ezt az
üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További
információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett
közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about Amennyiben megkeresésekre
válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg
szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra
(kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat
tartalmazó weboldalán!
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[FOI #13616 email]
3. mailto:[FOI #13616 email]
4. mailto:[Makó Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
5. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
6. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about