Pro Minoritate pályázat

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azt a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány által beadott,
2014-ben elfogadott pályázatot, mely a
tusnádfürdői kemping újjáépítését célozza. A támogatási szerződés
regisztrációs kódja HU000443.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. szeptember 19.

Üdvözlettel:

Sipos Zoltán

Barna Kornél dr., Bethlen Gábor Alap - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

2 Attachments

Tisztelt Adatigénylő!

 

Mellékelve megküldöm az Ön által 2015. szeptember 19-én előterjesztett
közérdekű adatigénylés teljesítését:

-       a Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány 2014. évben benyújtott,
a tusnádfürdői kemping felújítását célzó támogatási kérelme.

 

Üdvözlettel:

 

 

dr. Barna Kornél

jogtanácsos

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

1014 Budapest, Szentháromság tér 6.

Tel.: +36-1-795-36-25

 

 

idézett részek megjelenítése