Polgári jogi szerződések egyes adatai

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Barankovics István Alapítvány munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Barankovics István Alapítvány!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 27. § (3a)
bekezdése alapján kérem, hogy szíveskedjen elektronikus úton
megküldeni részemre a 2010. január 1-jét követően kötött polgári jogi
szerződések listáját a szerződő fél, a szerződés tárgya és a kikötött
ellenérték megjelölésével.

Engedje meg, hogy felhívjam szíves figyelmét arra, hogy az
Alkotmánybíróság által a napokban meghozott, IV/3139/2012. határozat
szerint az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdése, 39. cikk (2) bekezdése
és az Infotv. 27. § (3) és (3a) bekezdései alapján minden,
államháztartási forrás felhasználásával összefüggő adat - az
adatkezelő személyétől függetlenül - közérdekből nyilvános adat,
amelyre vonatkozóan - a korábbi bírósági gyakorlatot felülírva - az
államháztartáson kívüli szervezetek is kötelesek adatigénylés esetén
tájékoztatást adni. Ennek elmaradása vagy megtagadása esetén az
alkotmánybírósági határozat szerint az Infotv. 31. §-a szerint az
adatigénylő bírósághoz fordulhat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. február 12.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Barankovics István Alapítvány

Tisztelt Igénylő!
Az Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. kérelmét a Barankovics István Alapítvány
fogadta.
A megadott határidőre a kért adatokat a rendelkezésükre bocsátjuk.
Tisztelettel,
Barankovics István Alapítvány
--

1091 Budapest,
Kálvin tér 8. II.13.

tel.: +36-1-323-06-07
fax: +36-1-323-06-08

[1][Barankovics István Alapítvány request email]
[2]www.barankovics.hu

References

Visible links
1. mailto:[Barankovics István Alapítvány request email]
2. http://www.barankovics.hu/

Barankovics István Alapítvány

1 Melléklet

Tisztelt Igénylő!
A csatolmányban meg küldjük Önöknek a február 12-én kelt levelükre a
részletes választ, a polgári jogi szerződéseink listáját 2010-től.
Tisztelettel,
Lukácsi Katalin
2015. február 13. 14:16 Barankovics István Alapítvány írta,
<[1][Barankovics István Alapítvány request email]>:

Tisztelt Igénylő!
Az Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. kérelmét a Barankovics István
Alapítvány fogadta.
A megadott határidőre a kért adatokat a rendelkezésükre bocsátjuk.
Tisztelettel,
Barankovics István Alapítvány
--

1091 Budapest,
Kálvin tér 8. II.13.

tel.: +36-1-323-06-07
fax: +36-1-323-06-08

[2][Barankovics István Alapítvány request email]
[3]www.barankovics.hu

--

1091 Budapest,
Kálvin tér 8. II.13.

tel.: +36-1-323-06-07
fax: +36-1-323-06-08

[4][Barankovics István Alapítvány request email]
[5]www.barankovics.hu

References

Visible links
1. mailto:[Barankovics István Alapítvány request email]
2. mailto:[Barankovics István Alapítvány request email]
3. http://www.barankovics.hu/
4. mailto:[Barankovics István Alapítvány request email]
5. http://www.barankovics.hu/