Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Táncsics Mihály Alapítvány!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 27. § (3a)
bekezdése alapján kérem, hogy szíveskedjen elektronikus úton
megküldeni részemre a 2010. január 1-jét követően kötött polgári jogi
szerződések listáját a szerződő fél, a szerződés tárgya és a kikötött
ellenérték megjelölésével.

Engedje meg, hogy felhívjam szíves figyelmét arra, hogy az
Alkotmánybíróság által a napokban meghozott, IV/3139/2012. határozat
szerint az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdése, 39. cikk (2) bekezdése
és az Infotv. 27. § (3) és (3a) bekezdései alapján minden,
államháztartási forrás felhasználásával összefüggő adat - az
adatkezelő személyétől függetlenül - közérdekből nyilvános adat,
amelyre vonatkozóan - a korábbi bírósági gyakorlatot felülírva - az
államháztartáson kívüli szervezetek is kötelesek adatigénylés esetén
tájékoztatást adni. Ennek elmaradása vagy megtagadása esetén az
alkotmánybírósági határozat szerint az Infotv. 31. §-a szerint az
adatigénylő bírósághoz fordulhat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. február 12.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Táncsics Alapítvány, Táncsics Mihály Alapítvány

Tisztelt Atlatszo.hu!

Megkeresésüket köszönettel megkaptuk, azonban a feldolgozandó adattömegre tekintettel élni kívánunk a 15 napos határidő - Infotv. 29. § (2) alapján történő- további 15 napos meghosszabbításával.
Megértésüket és türelmüket köszönjük!

Tisztelettel:

Táncsics Alapítvány

idézett részek megjelenítése

Táncsics Alapítvány, Táncsics Mihály Alapítvány

6 Melléklet

Tisztelt Atlatszo.hu!

A 2015.02.12-én érkezett közérdekű adatigénylő levelükre- melyben a 2010.
január 1-jét követően kötött polgári jogi szerződések listáját kérték a
szerződő fél, a szerződés tárgya és a kikötött ellenérték megjelölésével-
csatoltan megküldjük az egyes évek listáit.
Kiegészítésképpen egy további oszlopban a szerződés hatályát/időtartamát is
megjelöltük (ahol volt ilyen), mivel úgy véljük, enélkül a kért adatok nem
lennének a valóságnak megfelelően értelmezhetőek.

A személyneveket- személyiségi jogaik védelme érdekében- csak monogramm
formában jeleztük.

A tanulmányokat- bár mindegyik a nyilvánosan is megismerhető alapítványi
tartós közérdekű céljainkat szolgálta- pontos címükkel szintén nem
nevesítjük, mivel a főbb szakmai irányvonalak a honlapon minden évben
kötelezően közzétett éves beszámolók tartalmi részében ismertetésre kerülnek
(köztük a legtöbb tanulmány címe is).

Ugyanezen megfontolásból - azaz, hogy a beszámolóink honlapunk tevékenység
rovatában 2008-tól fellelhetőek- a 2010- 2013-as évekre a listában nem
szerepeltetjük a támogatási szerződéseinket (jellemzően együttműködési
megállapodás formában megkötve), mivel ezek a honlapon és a Hivatalos
Értesítőben kötelezően megjelentetendőek -az éves Beszámoló részeként- "Cél
szerinti juttatások kimutatása" néven.
Mivel a 2014-es és 2015-ös Beszámolókat értelemszerűen még nem kellett
megjelentetnünk, ezért ezen évekre a listák alján "cél szerinti juttatások
kimutatása" alcímmel szerepeltetjük ezen típusú szerződéseinket.

Tisztelettel

Táncsics Mihály Alapítvány


Az üzenet készen áll arra, hogy elküldje, benne a következő fájllal vagy
hivatkozással:

szerzodeslista 2010
szerzodeslista 2011
szerzodeslista 2012
szerzodeslista 2013
szerzodeslista 2014
szerzodeslista 2015