Polgári jogi szerződések egyes adatai

Az igénylés sikeres volt.

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Táncsics Mihály Alapítvány!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 27. § (3a)
bekezdése alapján kérem, hogy szíveskedjen elektronikus úton
megküldeni részemre a 2010. január 1-jét követően kötött polgári jogi
szerződések listáját a szerződő fél, a szerződés tárgya és a kikötött
ellenérték megjelölésével.

Engedje meg, hogy felhívjam szíves figyelmét arra, hogy az
Alkotmánybíróság által a napokban meghozott, IV/3139/2012. határozat
szerint az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdése, 39. cikk (2) bekezdése
és az Infotv. 27. § (3) és (3a) bekezdései alapján minden,
államháztartási forrás felhasználásával összefüggő adat - az
adatkezelő személyétől függetlenül - közérdekből nyilvános adat,
amelyre vonatkozóan - a korábbi bírósági gyakorlatot felülírva - az
államháztartáson kívüli szervezetek is kötelesek adatigénylés esetén
tájékoztatást adni. Ennek elmaradása vagy megtagadása esetén az
alkotmánybírósági határozat szerint az Infotv. 31. §-a szerint az
adatigénylő bírósághoz fordulhat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. február 12.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Táncsics Alapítvány, Táncsics Mihály Alapítvány

Tisztelt Atlatszo.hu!

Megkeresésüket köszönettel megkaptuk, azonban a feldolgozandó adattömegre tekintettel élni kívánunk a 15 napos határidő - Infotv. 29. § (2) alapján történő- további 15 napos meghosszabbításával.
Megértésüket és türelmüket köszönjük!

Tisztelettel:

Táncsics Alapítvány

idézett részek megjelenítése

Táncsics Alapítvány, Táncsics Mihály Alapítvány

6 Attachments

Tisztelt Atlatszo.hu!

A 2015.02.12-én érkezett közérdekű adatigénylő levelükre- melyben a 2010.
január 1-jét követően kötött polgári jogi szerződések listáját kérték a
szerződő fél, a szerződés tárgya és a kikötött ellenérték megjelölésével-
csatoltan megküldjük az egyes évek listáit.
Kiegészítésképpen egy további oszlopban a szerződés hatályát/időtartamát is
megjelöltük (ahol volt ilyen), mivel úgy véljük, enélkül a kért adatok nem
lennének a valóságnak megfelelően értelmezhetőek.

A személyneveket- személyiségi jogaik védelme érdekében- csak monogramm
formában jeleztük.

A tanulmányokat- bár mindegyik a nyilvánosan is megismerhető alapítványi
tartós közérdekű céljainkat szolgálta- pontos címükkel szintén nem
nevesítjük, mivel a főbb szakmai irányvonalak a honlapon minden évben
kötelezően közzétett éves beszámolók tartalmi részében ismertetésre kerülnek
(köztük a legtöbb tanulmány címe is).

Ugyanezen megfontolásból - azaz, hogy a beszámolóink honlapunk tevékenység
rovatában 2008-tól fellelhetőek- a 2010- 2013-as évekre a listában nem
szerepeltetjük a támogatási szerződéseinket (jellemzően együttműködési
megállapodás formában megkötve), mivel ezek a honlapon és a Hivatalos
Értesítőben kötelezően megjelentetendőek -az éves Beszámoló részeként- "Cél
szerinti juttatások kimutatása" néven.
Mivel a 2014-es és 2015-ös Beszámolókat értelemszerűen még nem kellett
megjelentetnünk, ezért ezen évekre a listák alján "cél szerinti juttatások
kimutatása" alcímmel szerepeltetjük ezen típusú szerződéseinket.

Tisztelettel

Táncsics Mihály Alapítvány


Az üzenet készen áll arra, hogy elküldje, benne a következő fájllal vagy
hivatkozással:

szerzodeslista 2010
szerzodeslista 2011
szerzodeslista 2012
szerzodeslista 2013
szerzodeslista 2014
szerzodeslista 2015