Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 27. § (3a)
bekezdése alapján kérem, hogy szíveskedjen elektronikus úton
megküldeni részemre a 2010. január 1-jét követően kötött polgári jogi
szerződések listáját a szerződő fél, a szerződés tárgya és a kikötött
ellenérték megjelölésével.

Engedje meg, hogy felhívjam szíves figyelmét arra, hogy az
Alkotmánybíróság által a napokban meghozott, IV/3139/2012. határozat
szerint az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdése, 39. cikk (2) bekezdése
és az Infotv. 27. § (3) és (3a) bekezdései alapján minden,
államháztartási forrás felhasználásával összefüggő adat - az
adatkezelő személyétől függetlenül - közérdekből nyilvános adat,
amelyre vonatkozóan - a korábbi bírósági gyakorlatot felülírva - az
államháztartáson kívüli szervezetek is kötelesek adatigénylés esetén
tájékoztatást adni. Ennek elmaradása vagy megtagadása esetén az
alkotmánybírósági határozat szerint az Infotv. 31. §-a szerint az
adatigénylő bírósághoz fordulhat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. február 12.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány

2 Melléklet

Nem sikerült a csatolt levelét az alábbi címzett(ek) részére
kézbesíteni.
------------------------------------------------------------
Your attached message could not be delivered to the recipient(s)
listed bellow.
------------------------------------------------------------

<[email address]>: unknown user: "[email address]"

Gulyás Gergely,

Tisztelt Szerkesztőség!
Mélyen Tisztelt Főszerkesztő Úr!

A Szovetség a Polgári Magyarországért Alapitvanyhoz intézett, f. hó 12. napján kelt közérdekű adatigénylésükkel kapcsolatosan kérem, hogy a határidő 15 nappal törtenő meghosszabbítása iranti kérelmünket tudomásul venni szíveskedjenek. Mivel az Alapítványnak jelentős adminisztratív terhet jelent az elmúlt 5 év valamennyi szerződéses jogviszonyáról az igényelt táblázat összeállítása, ezért a teljeskörű és pontos teljesítés érdekében kérjük a t. Főszerkesztő Úr legendásan megértő türelmét.

Üdvözlettel: Gulyás Gergely
SZPMA, főigazgató

Az iPhone készülékemről küldve

Polgári Magyarországért Alapítvány, Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány

1 Melléklet

Bodoky Tamás főszerkesztő úrnak

Atlatszo.hu

Tisztelt Főszerkesztő Úr!

Közérdekű adat iránti igénylésüknek eleget téve, mellékelten küldöm a
Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítványtól az Atlatszo.hu által
kért adatokat. Tájékoztatom főszerkesztő urat, hogy a szerződések között
nem tüntettük fel azokat a tételeket, melyek semmilyen pénzügyi
ellenszolgáltatást nem tartalmaznak, tehát amelyekért alapítványunk pénzt
nem fizetett.

Üdvözlettel:

Dr. Gulyás Gergely
főigazgató

2015.02.12. 13:54 keltezéssel, Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft. írta:

Tisztelt Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 27. § (3a)
bekezdése alapján kérem, hogy szíveskedjen elektronikus úton
megküldeni részemre a 2010. január 1-jét követően kötött polgári jogi
szerződések listáját a szerződő fél, a szerződés tárgya és a kikötött
ellenérték megjelölésével.

Engedje meg, hogy felhívjam szíves figyelmét arra, hogy az
Alkotmánybíróság által a napokban meghozott, IV/3139/2012. határozat
szerint az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdése, 39. cikk (2) bekezdése
és az Infotv. 27. § (3) és (3a) bekezdései alapján minden,
államháztartási forrás felhasználásával összefüggő adat - az
adatkezelő személyétől függetlenül - közérdekből nyilvános adat,
amelyre vonatkozóan - a korábbi bírósági gyakorlatot felülírva - az
államháztartáson kívüli szervezetek is kötelesek adatigénylés esetén
tájékoztatást adni. Ennek elmaradása vagy megtagadása esetén az
alkotmánybírósági határozat szerint az Infotv. 31. §-a szerint az
adatigénylő bírósághoz fordulhat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. február 12.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

-------------------------------------------------------------------

This is an FOI request done via the KiMitTud website. This footer has been overriden by the sample Alaveteli theme.

Ezt az e-mailcímet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[1][FOI #3978 email]

Is [2][Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány request email] the wrong address for Közérdekű adat requests to Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány? If so, please contact us using this form:
[3]http://kimittud.atlatszo.hu/change_reque...

Disclaimer: This message and any reply that you make will be published on the internet. Our privacy and copyright policies:
[4]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

If you find this service useful as an FOI officer, please ask your web manager to link to us from your organisation's FOI page.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[FOI #3978 email]
2. mailto:[Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány request email]
3. http://kimittud.atlatszo.hu/change_reque...
4. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers