Otthon téri Egészségház - Kilián-Dél rendelő felújítás

Szopkó Zita made this Közérdekűadat request to Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a „Miskolc Otthon téri egészségház építése” (TOP-6.6.1-1-16-MI1-2017-00008) elnevezésű projekthez kapcsolódóan minden olyan dokumentációt, ami a régi, már meglévő Kilián-déli rendelő esetleges felújításának terveivel foglalkozott:

- a megvalósíthatósági, illetve a környezeti hatástanulmányt
- az építési terveket és a tételes, árazott költségvetési tervet
- a szakértői véleményeket, és minden olyan hivatalos dokumentumot, amelyek alapján végül elvetésre került a felújítás, és az új egészségház építése mellett döntöttek

Kérem, adják meg, hogy az új egészségház elkészülte után pontosan mik a tervek a régi rendelő épületével. Tájékoztassanak arról is, hogy az önkormányzat adott-e be módosítási kérelmet a projekt kivitelezésével, kiírásával, műszaki paramétereivel kapcsolatban a finanszírozó felé? Amennyiben igen, kérem, szíveskedjenek továbbítani ezeket is részemre.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. augusztus 11.

Üdvözlettel:

Szopkó Zita

Önkormányzati Igazgatási Osztály, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Szopkó Zita!

Mellékelten megküldöm Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjének válaszát elektronikus úton érkezett megkeresésére.

Tisztelettel:
Dr. Bodnár Tibor osztályvezető
Önkormányzati Igazgatási Osztály

Tisztelt Önkormányzati Igazgatási Osztály!

Köszönöm szépen a választ. Azonban eredeti adatigénylésemben azt kértem, hogy "legyenek szívesek továbbítani részemre minden olyan hivatalos dokumentumot, amelyek alapján végül elvetésre került a felújítás, és az új egészségház építése mellett döntöttek".

Az Ön válaszában az szerepelt, hogy a Miskolc Önkormányzata által elvégzett felmérések alapján döntöttek a felújítás elvetése mellett. Válaszában azonban több olyan paramétert említ, amelyekhez hivatalos dokumentációnak kell tartoznia, azokat azonban kérésem ellenére nem kaptam meg. Éppen ezért, kérem, továbbítsa részemre az önkormányzat által elvégzett felmérés dokumentációja, amely alapján megállításra került a struktúra elavult mivolta, az esetleges akadálymentesítés magas költségei, illetve ami alapján végül arra a döntésre jutottak, hogy a bővítésre nincs lehetőség.

Adatigénylésem harmadik pontja továbbá nem kizárólag a műszaki paramétereket érintő módosítási kérelemre vonatkozott, hanem a projekt kivitelezéséére, kiírására is. Ezért kérem, tájékoztassanak arról, hogy adtak-e be módosítási kérelmet a fent említett bármely vonatkozásban a finanszírozó felé.

Üdvözlettel:
Szopkó Zita

Önkormányzati Igazgatási Osztály, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

8 Attachments

Tisztelt Szopkó Zita!

 

Mellékelten megküldöm Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjének
tájékoztatását elektronikus úton érkezett közérdekű adatkérésére.

A méretkorlát miatt a további 3 mellékletet (tömörített fotók) külön
e-mailben küldöm.

 

Tisztelettel:

Dr. Bodnár Tibor osztályvezető

Önkormányzati Igazgatási Osztály

 

Önkormányzati Igazgatási Osztály, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Önkormányzati Igazgatási Osztály, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Önkormányzati Igazgatási Osztály, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Önkormányzati Igazgatási Osztály, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment