Ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2010. január 1. óta kötött, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződéseik olyan listáját, amely tartalmazza a szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződéseket kötő felek nevét, a szerződések értékét, határozott időre kötött szerződések esetében azok időtartamát, valamint az említett adatok változásait.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. június 26.

Üdvözlettel:

Takács Borbála

Dr. Horváth Béla, Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1_adat?=
=?UTF-8?Q?_ig=C3=A9nyl=C3=A9s_-_=C3=96tmilli=C3=B3_forintot_el?=
=?UTF-8?Q?=C3=A9r=C5=91_vagy_azt_meghalad=C3=B3_szerz=C5=91d=C3=A9s?=
=?UTF-8?Q?ek?=
Date: Tue, 9 Jul 2019 09:02:31 +0200
Message-ID: <[email protected]>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain;
charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
X-Mailer: Microsoft Outlook 16.0
Content-Language: hu
Thread-Index: AQGYcP06NrqvPKM/CKqXBxu6KKPwnqc7YBtQ

Tisztelt Tak=C3=A1cs Borb=C3=A1la!

K=C3=B6z=C3=A9rdek=C5=B1 adatig=C3=A9nyl=C3=A9s=C3=A9re a =
k=C3=B6vetkez=C5=91 v=C3=A1laszt adom.

Nagymaros V=C3=A1ros =C3=96nkorm=C3=A1nyzata a k=C3=B6vetkez=C5=91, =
=C3=B6tmilli=C3=B3 forint =C3=A9rt=C3=A9ket el=C3=A9r=C5=91 vagy =
meghalad=C3=B3 =C3=A9l=C5=91 szerz=C5=91d=C3=A9sekkel rendelkezik:
1. A szerz=C5=91d=C3=A9s t=C3=A1rgya: D=C3=B3zsa Gy=C3=B6rgy utcai =
=C3=B3voda fel=C3=BAj=C3=ADt=C3=A1sa.
partner: Czero Projekt Kft.
ellen=C3=A9rt=C3=A9k: nett=C3=B3 30 723 625 Ft
id=C5=91tartam: 2019. 06.05.-2019.08.31.

2. A szerz=C5=91d=C3=A9s t=C3=A1rgya: Nagymarosi Strand fejleszt=C3=A9se
partner: PTG Technical Bt.
ellen=C3=A9rt=C3=A9k: nett=C3=B3 70 489 312 Ft
id=C5=91tartam: 2019.06.14.-2019.06.30. amely meghosszabb=C3=ADtva =
2019.08.15-ig

3. A szerz=C5=91d=C3=A9s t=C3=A1rgya: Nagymarosi Strand =
fejleszt=C3=A9se, tervez=C3=A9s, el=C5=91k=C3=A9sz=C3=ADt=C3=A9s, =
m=C5=B1szaki ellen=C5=91rz=C3=A9s=20
partner: Zrc. ketler Kft.=20
ellen=C3=A9rt=C3=A9k: nett=C3=B3 8 250 000 Ft
id=C5=91tartam: 2019.06.14.-2019.07.31.

4. A szerz=C5=91d=C3=A9s t=C3=A1rgya: Fecskeh=C3=A1z =
(=C3=B6nkorm=C3=A1nyzati lak=C3=A1s) fel=C3=BAj=C3=ADt=C3=A1s, =
Feh=C3=A9rhegy u. 14.
partner: PDH Fitter Kft.
ellen=C3=A9rt=C3=A9k: nett=C3=B3 5 309 285 Ft
id=C5=91tartam: 2019.03.22-t=C5=91l 90 nap.

Nagymaros, 2019. j=C3=BAlius 9.

=C3=9Cdv=C3=B6zlettel:

Dr. Horv=C3=A1th B=C3=A9la
jegyz=C5=91
Nagymarosi Polg=C3=A1rmesteri Hivatal
(27) 595-118
[Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Dr. Horváth Béla!

Köszönöm szépen a válaszát.

Közérdekű adatigénylésem az összes 2010. január 1. óta kötött, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződéseik olyan listájára vonatkozott, amely tartalmazza ezen szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződéseket kötő felek nevét, a szerződések értékét, határozott időre kötött szerződések esetében azok időtartamát, valamint az említett adatok változásait.

A válasza tehát csak az igénylés részleges teljesítésének tekinthető.

Ezért tisztelettel kérem a válasz kiegészítését az igénylésben szereplő adatokkal 2010. január 1-ig visszamenően.

Köszönöm szépen előre is.

Üdvözlettel:

Takács Borbála

Dr. Horváth Béla, Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Takács Borbála!

9 évre visszamenőleg valamennyi, már lejárt szerződés előkeresése a napi ügymenet mellett jelentős terhet ró hivatalomra, ezért azt 15 napon belül nem tudjuk teljesíteni. Ezért az Infotv. 29. § (2) bekezdése alapján a határidőt 15 nappal meghosszabbítom.

Üdvözlettel:

Dr. Horváth Béla
jegyző
Nagymarosi Polgármesteri Hivatal
(27) 595-118
[Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Dr. Horváth Béla!

Benyújtott adatigénylésemre a válaszadás határideje lejárt. Kérem, szíveskedjen az adatigénylésemre válaszolni.

Köszönettel:

Takács Borbála

Tisztelt Dr. Horváth Béla!

Benyújtott adatigénylésemre a válaszadás határideje lejárt. Kérem, szíveskedjen az adatigénylésemre válaszolni.

Üdvözlettel:

Takács Borbála

Tisztelt Dr. Horváth Béla!

Kérem, hogy az ebben a közérdekű adatigénylésemben kért adatokat tartalmazó táblázatot erre az adatigénylésemre küldje el válaszként.
(Az idegenforgalmi adóval kapcsolatos igénylésemet köszönettel lezártam július 12-én. Az ötmilliós szerződéseket tartalmazó táblázatot, kérem, ne arra az igénylésemre küldje el, hanem erre, amelyben az ötmilliós szerződések adatait igénylem.)

Köszönöm szépen előre is.

Üdvözlettel:

Takács Borbála

Dr. Horváth Béla, Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Takács Borbála!

Azért nem válaszként küldtem, mert több olvashatatlan volt a fogadó rendszer miatt.
Mellékelten küldöm erre a címre is.

Üdvözlettel:

Dr. Horváth Béla
jegyző

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Dr. Horváth Béla!

Köszönettel megkaptam az adatigénylésemre válaszul összeállított táblázatot, azonban ez nem tartalmazza az önkormányzat által 2010. január 1. óta kötött összes, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződést.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
az önkormányzat által 2010. január 1. óta kötött összes, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződés olyan listáját, amely tartalmazza a szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződéseket kötő felek nevét, a szerződések értékét, határozott időre kötött szerződések esetében azok időtartamát, valamint az említett adatok változásait.

Köszönöm szépen előre is.

Üdvözlettel:

Takács Borbála

Dr. Horváth Béla, Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Takács Borbála!

A táblázat tartalmazza az 5 millió forintot elérő, vagy meghaladó szerződéseket.
Ezen felül ingatlan vásárlási szerződések vannak, összesen 2 darab éri el az összeghatárt: Csillag u. 4. 39 370 078 + ÁFA, Vasút u. 49. 338 hrsz. 5 millió Ft.
2 tervezési szerződést fedeztem még fel: az Origo Tervművek Kft.-vel, a településfejlesztési koncepció és településrendezési tervek felülvizsgálata tárgyban (2018. február), amely folyamatban van, ellenértéke 10 900 000 Ft +ÁFA.
A másik a Pagony Táj- és Kertépítészeti Kft. a panoráma sétány és strand döntéselőkészítő kertépítészeti tanulmányterv készítése (2018 december), 5 millió Ft + ÁFA.

Üdvözlettel:

Dr. Horváth Béla
jegyző
Nagymarosi Polgármesteri Hivatal
(27) 595-118
[Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Dr. Horváth Béla!

Köszönöm a választ.

Június 26-án (57 napja) küldött közérdekű adatigénylésem
a 2011. évi CXII. törvényben közzétételre meghatározott,
ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű,
összes szerződésre vonatkozott, amelyet az önkormányzat 2010. január 1. óta kötött:
"árubeszerzésre,
építési beruházásra,
szolgáltatás megrendelésre,
vagyonértékesítésre,
vagyonhasznosításra,
vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására,
valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések".

Kérem, hogy közérdekű adatigénylésemre válaszként az összes ilyen szerződés kért adatait
(szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződéseket kötő felek nevét, a szerződések értékét, határozott időre kötött szerződések esetében azok időtartamát, valamint az említett adatok változásait)
küldje el.

Köszönöm szépen előre is.

Üdvözlettel:

Takács Borbála

Dr. Horváth Béla, Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Takács Borbála!

Mellékelten küldöm a szerződések kiegészített táblázatát. A táblázat a vagyonértékesítés szerződéseit nem tartalmazza, azt külön küldtem meg adatigénylésére.

Üdvözlettel:

Dr. Horváth Béla
jegyző

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Dr. Horváth Béla!

A csatolt táblázat 38 szerződése közül mindössze két szerződés vonatkozik (tervezésre mint) szolgáltatás megrendelésre.
Közérdekű adatigénylésem az összes 5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződésre vonatkozik 2010. január óta.
Üzenetemben idézem a törvény szövegét, amely felsorolja a szerződések típusait, amelyek adatai közérdekből nyilvánosak (és kötelezően közzéteendők).
Kérem a táblázat a törvény szövege szerinti kiegészítését az összes ilyen szerződés adataival.
(Az önkormányzati ingatlanok értékesítésére vonatkozó táblázatot köszönettel elfogadtam mint párhuzamos adatigénylésem teljesítését, ezért annak adatait erre az igénylésemre is elküldeni nem kérem.)

A 2011. évi CXII. törvény vonatkozó sorai:

"Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani"

Előre is köszönöm a válaszát.

Üdvözlettel:

Takács Borbála

Dr. Horváth Béla, Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Takács Borbála!

A határozatlan idejű szerződéseket is áttekintve három további szerződés létezik, melyek meghaladják a nettó 5 millió forint értéket, az egy évi érték számításával.
Ezek közül kettő az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokkal, közfeladat ellátására jött létre.
További nettó 5 millió forint értéket (az egy évre számított ellenszolgáltatást is beleértve) elérő vagy meghaladó szerződése nem áll fenn az önkormányzatnak.
Csatolom a fentiek szerint kiegészített, és a Rákóczi út építésére most megkötött szerződést is tartalmazó táblát.

Üdvözlettel:

Dr. Horváth Béla
jegyző
Nagymarosi Polgármesteri Hivatal
(27) 595-118
[Nagymaros Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]

idézett részek megjelenítése