Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Bálint Ágnes, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Önkormányzati tulajdonú lakások

We're waiting for Bálint Ágnes to read recent responses and update the status.

Tisztelt Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. A teljes önkormányzati bérlakásállomány darabszámát az
adatigénylés kézhezvételének napjával bezárólag, valamint 2021.május.31-el bezárólag ugyanezt.

2. Az (1.) pontban foglaltakon belül a kiadott, illetve üresen álló
lakások:
- darabszámát,
- címlistáját,
- a kiadott lakások tekintetében címlista szerint lebontva, hogy melyik lakás határozott és melyik lakás határozatlan bérleti szerződésű.
- komfortfokozatát (komfort nélküli, félkomfortos, komfortos, összkomfortos, szükséglakás),
- méretét (négyzetméterben)
- és négyzetméterre vetített havi bérleti díjait.

3. Továbbá az alábbi kérdésekre kérem válaszoljanak:
- az üresen álló lakások miért üresek, mi az oka ennek?
- tervezik-e az üresen álló lakások (amennyiben szükséges) felújítását, lakhatóvá tételét?
- az üresen álló lakások közül melyek vannak olyan állapotban, melyek nem kívánnak felújítást, tehát azonnal hasznosíthatóak?
- 2005. január 1-től az adatigénylés kézhezvételének napjával bezárólag hány önkormányzati tulajdonban lévő lakást adott el az önkormányzat, melyek ezek (cím), illetve mennyiért?
- 2005. január 1-től az adatigénylés kézhezvételének napjával bezárólag hány önkormányzati tulajdonban lévő lakásból történt kilakoltatás? Milyen indokkal?

Továbbá arra szeretném megkérni, amint megkapták az adatigénylésem, legyenek szívesek e-mailben visszajelezni (a címem: [[email address]]), hogy tudjam, biztosan elkezdtek foglalkozni vele.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021.június 23.

Üdvözlettel: Bálint Ágnes

kozerdekuadat, Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Adatigénylő!

 

2021. június 23-án megküldött, közérdekű adat megismerésére irányuló
megkeresésével kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 29. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az adatigénylés
teljesítésre nyitva álló határidő 15 nappal meghosszabbításra került.

 

Tisztelettel:

 

Budapest Főváros III. Kerület,

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

 

 

idézett részek megjelenítése

kozerdekuadat, Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

3 Attachments

Tisztelt Adatigénylő!

 

2021. június 23-án megküldött, közérdekű adat megismerésére irányuló
megkeresésére – kérdéseinek megadott sorrendjében –  az alábbi válaszokat
adjuk.

 

1.       A teljes önkormányzati bérlakásállomány darabszáma az
adatigénylés kézhezvételének napjával bezárólag, valamint 2021.május.31-el
bezárólag ugyanezt.

 

A teljes önkormányzati bérlakásállomány darabszáma 2021. május 31-ig 3015
db, 2021. június 23-ig 3010 db.

 

2.       Az (1.) pontban foglaltakon belül a kiadott, illetve üresen álló
lakások:
- darabszáma,
- címlistája,
- a kiadott lakások tekintetében címlista szerint lebontva, hogy melyik
lakás határozott és melyik lakás határozatlan bérleti szerződésű.
- komfortfokozata (komfort nélküli, félkomfortos, komfortos,
összkomfortos, szükséglakás),
- mérete (négyzetméterben)
- és négyzetméterre vetített havi bérleti díjai.

 

A 2021.06.23. adatszolgáltatás.pdf és a 2021.05.31. adatszolgáltatás.pdf
dokumentumokban tüntettük fel válaszainkat.

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a havi bérleti díj négyzetméterre vetítve:
Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Képviselőtestületének 60/2020(XII.18.) önkormányzati rendelete az
önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásáról 54. § -57. §

 

3.       Továbbá az alábbi kérdésekre kérem válaszoljanak:
- az üresen álló lakások miért üresek, mi az oka ennek?
- tervezik-e az üresen álló lakások (amennyiben szükséges) felújítását,
lakhatóvá tételét?
- az üresen álló lakások közül melyek vannak olyan állapotban, melyek nem
kívánnak felújítást, tehát azonnal hasznosíthatóak?
- 2005. január 1-től az adatigénylés kézhezvételének napjával bezárólag
hány önkormányzati tulajdonban lévő lakást adott el az önkormányzat,
melyek ezek (cím), illetve mennyiért?
- 2005. január 1-től az adatigénylés kézhezvételének napjával bezárólag
hány önkormányzati tulajdonban lévő lakásból történt kilakoltatás? Milyen
indokkal?

 

Az üresen álló lakások jórészt csak átmeneti jelleggel állnak üresen,
hasznosításuk folyamatos. 

A gazdaságosan hasznosítható lakások felújítására kerül sor (ez jellemzően
pályázat útján felújítási kötelezettséggel, bérbeszámítás mellett).

Jelenleg 7 olyan üres lakás van, amely nem igényel felújítást. 

Az értékesített lakások listáját csatoltan küldjük.

 

Kilakoltatás: 

+--------------------------------------------+
|----+--------+--------+------+-----+++++++++|
| | | | Vht. | ||||||||||
| | | |183/A.|Vht. ||||||||||
|  |összesen|hátralék| § |10/b.||||||||||
|----+--------+--------+------+-----+++++++++|
|2005| 2| 2| 0| 0||||||||||
|----+--------+--------+------+-----+++++++++|
|2006| 1| 1| 0| 0||||||||||
|----+--------+--------+------+-----+++++++++|
|2007| 4| 4| 0| 0||||||||||
|----+--------+--------+------+-----+++++++++|
|2008| 3| 3| 0| 0||||||||||
|----+--------+--------+------+-----+++++++++|
|2009| 6| 6| 0| 0||||||||||
|----+--------+--------+------+-----+++++++++|
|2010| 15| 14| 0| 0||||||||||
|----+--------+--------+------+-----+++++++++|
|2011| 7| 7| 0| 0||||||||||
|----+--------+--------+------+-----+++++++++|
|2012| 29| 29| 0| 0||||||||||
|----+--------+--------+------+-----+++++++++|
|2013| 37| 37| 0| 0||||||||||
|----+--------+--------+------+-----+++++++++|
|2014| 28| 28| 0| 0||||||||||
|----+--------+--------+------+-----+++++++++|
|2015| 25| 25| 0| 0||||||||||
|----+--------+--------+------+-----+++++++++|
|2016| 29| 26| 1| 0||||||||||
|----+--------+--------+------+-----+++++++++|
|2017| 47| 39| 6| 0||||||||||
|----+--------+--------+------+-----+++++++++|
|2018| 35| 27| 6| 2||||||||||
|----+--------+--------+------+-----+++++++++|
|2019| 20| 14| 6| 0||||||||||
|----+--------+--------+------+-----+++++++++|
|2020| 7| 6| 0| 1||||||||||
|----+--------+--------+------+-----+++++++++|
|2021| 0| 0| 0| 0||||||||||
|----+--------+--------+------+-----+++++++++|
|  | 295| 268| 19| 3||||||||||
|----+--------+--------+------+-----+++++++++|
+--------------------------------------------+

 

 

Tisztelettel:

Budapest Főváros III. Kerület,

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

 

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Bálint Ágnes, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.