Önkormányzati tulajdonú lakások

Bálint Ágnes made this Közérdekűadat request to Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Budapest II. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatala!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. A teljes önkormányzati bérlakásállomány darabszámát az
adatigénylés kézhezvételének napjával bezárólag, valamint 2021.május.31-el bezárólag ugyanezt.

2. Az (1.) pontban foglaltakon belül a kiadott, illetve üresen álló
lakások:
- darabszámát,
- címlistáját,
- a kiadott lakások tekintetében címlista szerint lebontva, hogy melyik lakás határozott és melyik lakás határozatlan bérleti szerződésű.
- komfortfokozatát (komfort nélküli, félkomfortos, komfortos, összkomfortos, szükséglakás),
- méretét (négyzetméterben)
- és négyzetméterre vetített havi bérleti díjait.

3. Továbbá az alábbi kérdésekre kérem válaszoljanak:
- az üresen álló lakások miért üresek, mi az oka ennek?
- tervezik-e az üresen álló lakások (amennyiben szükséges) felújítását, lakhatóvá tételét?
- az üresen álló lakások közül melyek vannak olyan állapotban, melyek nem kívánnak felújítást, tehát azonnal hasznosíthatóak?
- 2005. január 1-től az adatigénylés kézhezvételének napjával bezárólag hány önkormányzati tulajdonban lévő lakást adott el az önkormányzat, melyek ezek (cím), illetve mennyiért?
- 2005. január 1-től az adatigénylés kézhezvételének napjával bezárólag hány önkormányzati tulajdonban lévő lakásból történt kilakoltatás? Milyen indokkal?

Továbbá arra szeretném megkérni, amint megkapták az adatigénylésem, legyenek szívesek e-mailben visszajelezni (a címem: [[email address]]), hogy tudjam, biztosan elkezdtek foglalkozni vele.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021.június 23.

Üdvözlettel: Bálint Ágnes

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Adatkérő!

 

Hivatkozással 2021. június 23-án Budapest Főváros II. Kerületi
Önkormányzat részére küldött közérdekű adatkérésére tájékoztatom, hogy a
veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való
eltérésről szóló 521/2020.(XI.25.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésére
tekintettel, az adatigénylésnek a beérkezéstől számított legfeljebb 45
napon belül teszünk eleget, tekintettel arra, hogy a jelenlegi
világjárvánnyá minősített vírushelyzetre tekintettel kollégáink védelme
érdekében a dolgozók túlnyomó részénél távmunka végzést rendeltünk el,
mely leterheltebbé teszi a Hivatalt és lassítja a napi ügyintézést.

 

A Hivatkozott rendelet 4. §-a értelmében a rendelkezéseket a rendelet
hatálybalépésekor már folyamatban lévő közérdekű adat megismerésére
vonatkozó igényekre is alkalmazni kell.

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[1]Adobe SystemsE-mail:  [2][email address]

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

3 Attachments

 

Tisztelt adatkérő!

 

Hivatkozással Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat részére küldött
bérlakás állományra vonatkozó közérdekű kérdésére az alábbi tájékoztatást
adom:

 

 

 1.  

-          az adatigénylés kézhezvételének napjával bezárólag: 354 db,
valamint

-          2021. május. 31-el bezárólag: 354 db

 

 2.  

-          darabszáma: bérbe adott/használt: 340 db, üres: 14 db,

-          címlistája: a csatolt táblázat szerint

-          a kiadott lakások tekintetében címlista szerint lebontva, hogy
melyik lakás határozott és melyik lakás határozatlan bérleti szerződésű: a
csatolt táblázat szerint

·         határozott idejű bérleti szerződés: 105 db,

·         határozatlan idejű bérleti szerződés: 191 db

·         bérleti szerződéssel nem rendelkező használó: 44 db

-          komfortfokozata (komfort nélküli, félkomfortos, komfortos,
összkomfortos, szükséglakás): a csatolt táblázat szerint

·         összkomfortos: 121 db

·         komfortos: 178 db

·         félkomfortos: 9 db

·         komfort nélküli: 26 db

·         szükséglakás: 6 db

-          mérete (négyzetméterben): a csatolt táblázat szerint

-          és négyzetméterre vetített havi bérleti díjai: lásd Budapest
Főváros II. Kerületi Önkormányzat 51/1995. (XII. 18.) önkormányzati
rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások béréről

 

 3.  

-          Az üresen álló lakások általában rossz műszaki állapotúak,
bontandóak, vagy elhelyezkedésük, méretük, adottságiak miatt bérbeadás
útján gazdaságosan nem hasznosíthatóak. A rossz műszaki állapotú lakások
rendeltetésszerű használatra alkalmassá, azaz lakhatóvá és ismételten
bérbe adható tétele jelentős anyagi ráfordítást, esztétikai és/vagy
gépészeti felújítást, komfortosítást igényel.

-          Az Önkormányzat lakásfelújításra a mindenkori éves
költségvetésben meghatározott összeget tudja felhasználni, melyből néhány,
előre kijelölt lakást tud felújítatni és ezeket pályázat útján bérbe adni.

-          9 db

-          a csatolt táblázat szerint, valamint a kibővített adatok
megtalálhatóak a [1]https://masodikkerulet.hu/node/41933 oldalon

-          2005.01.01. és 2021.06.24. között összesen 31 alkalommal
történt kilakoltatás önkormányzati tulajdonú lakóingatlanból. A
kilakoltatást peres eljárás előzi meg, amelyet felhalmozott tartozás
(lakbér, használati díj, közüzemi díjak) behajtása céljából és/vagy a
bérleti szerződés megszűnése után önként birtokba nem adott lakás
kiürítése céljából indít az Önkormányzat, illetve 2 alkalommal (2006-ban)
önkényes lakásfoglalók kilakoltatása történt.

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[2]Adobe SystemsE-mail:  [3][email address]

 

 

References

Visible links
1. https://masodikkerulet.hu/node/41933
3. mailto:[email address]