Önkormányzati tulajdonban lévő épületek

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Sajószentpéter Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Sajószentpéter Város Önkormányzata által tulajdonolt épületek, telkek és területek adatait helyrajzi számmal együtt.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. június 18.

Üdvözlettel: Pelek Dávid

Dr. Veréb Dóra, Sajószentpéter Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

3 Attachments

Tisztelt Pelek Dávid Úr!

 

Csatolva küldöm a K01/126-2/2019.  iktatószámú levelet és annak
mellékletét.

 

Tisztelettel,

 

Dr. Guláné Bacsó Krisztina

jegyző nevében és megbízásából,

 

[1]30év email

Dr. Veréb Dóra

jegyzői referens

Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal

3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

Tel.: 48/521-036, Fax: 48/521-137

e-mail: [2][email address]

 

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatainak kezelése az Európai Unió 2016/679
sz. Adatvédelmi Rendeletében és az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően történik. A Hivatal
adatkezelési tájékoztatóját [3]itt olvashatja.

Az elektronikus levelezés rendszeresen biztonsági ellenőrzésre kerül,
ezért ne küldjön olyan személyes tartalmat elektronikus levélben, amely
nem tartozik a hivatalos tevékenységek körébe.

 

__________ Information from ESET Mail Security, version of virus signature
database 19555 (20190620) __________

The message was checked by ESET Mail Security.
[4]http://www.eset.com

References

Visible links
1. http://www.sajoszentpeter.hu/_new/
2. mailto:[email address]
3. http://www.sajoszentpeter.hu/data/dokume...
4. http://www.eset.com/