Önkormányzati lakások - Győr

Szopkó Zita made this Közérdekűadat request to Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azt, hogy:

2018-ban, 2019-ben és a 2020. év első hat hónapjában mennyi volt az önkormányzati bérlakások száma!
A fenti időszakra vonatkozóan évekre lebontva adják meg, hogy ezekből mennyi áll üresen, illetve, hogy az üresen álló bérlakások közül mennyi van lakható állapotban!
A fenti időszakra adják meg, hogy mennyi lakáskiürítési eljárást indítottak, továbbá, hogy mennyi önkormányzati bérlakást adtak el és mennyit vásároltak, illetve építettek!
Kérem, tájékoztassanak arról is, hogy 2018-ban, 2019-ben és 2020. január 1. és június 30 között mennyi önkormányzati bérlakást adtak ki!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. január 14.

Üdvözlettel:
Szopkó Zita

adatvedelem, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

1 Attachment

Tisztelt Cím!

 

Mellékelten küldöm a közérdekű adatigénylés tárgyában kelt válaszlevelet.

 

Adatvédelem Győr

 

Tisztelt Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata!

Köszönöm szépen a visszajelzést, küldöm a kért információkat:
- adatigénylésem kizárólag Győr Megyei Jogú Város Ökormányzatának tulajdonában lévő lakásokra vonatkozik, tehát ezekről az ingatlanokról szeretnék információkat kérni, mint ahogy azt az adatigénylés címében is jelöltem (Önkormányzati lakások - Győr).

- Üresen álló ingatlanok alatt a lakható, és lakhatatlan állapotban lévő, tárgyidőszakban kihasználatlan ingatlanok összességét értem. Az adatokat év végi bontásban szeretném megismerni, a konkrét időállapotra vonatkozóan, így 2018.december 31, 2019. december végi, valamint 2020. év féléves állapot érdekelne, de amennyiben erre nincsen lehetőség, a jelenleg rendelkezésre álló üres lakások száma is megfelel számomra.

- lakható állapotnak minden olyan ingatlant tekintek, amelyek nem életveszélyes állapotúak, illetve felújítás nélkül biztonságosan lakhatóak lennének, azonban a tárgyidőszakban üresen álltak. Ehhez nem szükséges feltétel, hogy jelenleg is lakható állapotban legyenek, a jelen idő használata az egyszerűség kedvéért történt, mivel igénylésemben friss, 2020-as adatokat is kértem.

- a lakáskiürítési eljárásokra vonatkozóan az önkormányzat által a lakás kiürítésére kezdeményezett intézkedések számát szeretném megtudni..

- az épített, vásárolt, és értékesített lakások tekintetében kérem kizárólag azokat a tranzakciókat beleszámolni, amelyek végbementek, tehát teljesült az eladás, építés stb.

- lakáskiadás alatt az adott évben történő minden új szerződés megkötésekre lennék kíváncsi, tehát szociális, és nem szociális rászorultság alapján egyaránt.

Üdvözlettel:
Szopkó Zita

dr. Fülöp-Tóth Eszter Katinka, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

1 Attachment

Tisztelt Cím!

 

Mellékelten küldöm a közérdekű adatigénylésre adott választ.

 

Adatvédelem Győr

adatvedelem, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

1 Attachment

Tisztelt Cím!

 

Mellékelten küldöm a közérdekű adatigénylésre adott választ.

 

Adatvédelem Győr