Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Az önkormányzati bérlakások esetében több adatszolgáltatási kéréssel fordultam Önök felé.
Ezen adatszolgáltatásokban szereplő adatok ellentmondásosak ezért pontosítást szeretnék kérni a következők tekintetében.

1.)
2022 június 10-i Önkormányzati bérlakások adatkérésemre adott válaszuk 7. pontjában a Lakbér tartozások összege 2021.12.31. napján = 456.133.442,-Ft volt.

2.)
A Városgazda 2021. évi beszámolójának 72. oldalán a Lakóingatlan hátralék = 418.564.882,-Ft.
Piaci bérlakás hátraléka = 16.309.330,-Ft
Nem szociális bérlakás hátraléka II. Rákóczi 97-105 = 33.371.298,-Ft
Nem szociális bérlakás hátraléka II. Rákóczi 93-95 = 19.991.205,-Ft
Mindösszesen ezen tételek = 488.236.715,-Ft.

3.)
KSH adatszolgáltatás 6. Hátralék pontjában
01 sor Lakásbérlemények bérhátraléka az év végén ezer Ft = 388.041

Kérem segítségét, hogy ezen három eltérő adatból melyik a valós, valós-e bármelyik, mi az eltérés oka, milyen módon tudnék meggyőződni arról, hogy bármely adat a valóságnak megfelelő!

Kérem nevezze meg az adatszolgáltatásokért felelős személyeket pontonként!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. október 19.

Üdvözlettel:

Erdősi Éva

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

1 Attachment

Tisztelt Erdősi Éva!

Hivatkozással a tárgyban jelzett közérdekű adatigénylésre csatoltan megküldöm a válaszlevelet.

Üdvözlettel,
dr. Vincze Anikó megbízásából

Babics Enikő

idézett részek megjelenítése