Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.
Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
A tavalyi évben több kérdést tettem fel, az önkormányzati bérlakásokban élő jövedelmi helyzetének felmérésére vonatkozott, amelyekre nem tudtak teljes körűen válaszolni mivel az adatok még nem kerültek teljesen feldolgozásra, ezért azok egy részét megismétlem, illetve újakkal egészítem ki.

Kérdéseim:
Minden bérlő visszaküldte az adatlapot és mellékleteit?
Akik esetlegesen nem küldték vissza ott konkrétan milyen további intézkedést foganatosítottak?
A jelenlegi bevallások esetében hány szociális bérlakás esetében haladja meg az 1 főre eső jövedelem a helyi rendeletben a szociális rászorultság mértékét?
Átminősítésre kerül-e ezen esetekben a jogviszony költségelvű vagy piaci bérletre, ennek megfelelően változnak-e a bérleti díjak, hiszen a veszélyhelyzet 2022.06.01. napjával megszűnt és a kapcsolódó rendeletek is hatályukat vesztik?
Ha igen, akkor mikor?
Ha nem miért nem?
Hány esetben nem tudtak a bérlők nullás igazolást csatolni?
Milyen további intézkedések történnek ezekben az esetekben?
2020.12.31. és 2021.12.31. napján milyen összegű hátralékot tartanak nyilván a szociális bérlakások bérlőivel szemben?

Kérem közöljék ezen tartozások összegeit darabszám és jogcím szerinti bontásban! Ha ebben a formában csak jelentős ráfordítással megoldható a kérésem, akkor kérem a következők részletezését az összes bérlakásra vonatkozóan:
- hátralék közüzemi tartozás
- hátralék bérleti díj

Kérem közöljék, hogy 2022 évben kiküldésre kerültek-e ezen nyomtatványok, hiszen tudomásom szerint évente szükséges felmérni a bérlők jövedelmi helyzetét!
Ha igen, mikor küldték ki? Milyen határidővel szükséges ezeket visszaküldeni? Mikorra várható ezek feldolgozása?
Ha nem, akkor miért nem?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. június 10.

Üdvözlettel:

Erdősi Éva

Jegyző, Budapest Főváros XXI.Ker. Csepeli Polgármesteri Hivatal,

1 Attachment

Tisztelt Erdősi Éva!

 

Hivatkozással a tárgyban jelzett közérdekű adatigénylésre csatoltan
megküldöm a válaszlevelet.

 

Üdvözlettel,

dr. Vincze Anikó megbízásából

 

Babics Enikő

 

Feladó: Erdősi Éva <[1][FOI #20191 email]>
Dátum: 2022. június 10. 19:40:04 CEST
Címzett: "KözAdat requests at Budapest XXI. kerület Csepel
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal" <[2][Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]>
Tárgy: Közérdekűadat igénylés - Önkormányzati bérlakások

Tisztelt Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1)
bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.
Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
A tavalyi évben több kérdést tettem fel, az önkormányzati
bérlakásokban élő jövedelmi helyzetének felmérésére vonatkozott,
amelyekre nem tudtak teljes körűen válaszolni mivel az adatok még nem
kerültek teljesen feldolgozásra, ezért azok egy részét megismétlem,
illetve újakkal egészítem ki.

Kérdéseim:
Minden bérlő visszaküldte az adatlapot és mellékleteit?
Akik esetlegesen nem küldték vissza ott konkrétan milyen további
intézkedést foganatosítottak?
A jelenlegi bevallások esetében hány szociális bérlakás esetében
haladja meg az 1 főre eső jövedelem a helyi rendeletben a szociális
rászorultság mértékét?
Átminősítésre kerül-e ezen esetekben a jogviszony költségelvű vagy
piaci bérletre, ennek megfelelően változnak-e a bérleti díjak, hiszen
a veszélyhelyzet 2022.06.01. napjával megszűnt és a kapcsolódó
rendeletek is hatályukat vesztik?
Ha igen, akkor mikor?
Ha nem miért nem?
Hány esetben nem tudtak a bérlők nullás igazolást csatolni?
Milyen további intézkedések történnek ezekben az esetekben?
2020.12.31. és 2021.12.31. napján milyen összegű hátralékot tartanak
nyilván a szociális bérlakások bérlőivel szemben?

Kérem közöljék ezen tartozások összegeit darabszám és jogcím szerinti
bontásban! Ha ebben a formában csak jelentős ráfordítással megoldható
a kérésem, akkor kérem a következők részletezését az összes bérlakásra
vonatkozóan:
- hátralék közüzemi tartozás
- hátralék bérleti díj

Kérem közöljék, hogy 2022 évben kiküldésre kerültek-e ezen
nyomtatványok, hiszen tudomásom szerint évente szükséges felmérni a
bérlők jövedelmi helyzetét!
Ha igen, mikor küldték ki? Milyen határidővel szükséges ezeket
visszaküldeni? Mikorra várható ezek feldolgozása?
Ha nem, akkor miért nem?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a
feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv
alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan
mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az
adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét
költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus
úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra
tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem,
hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként
tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével
kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat
az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú
állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. §
(1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az
adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az
adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem
jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. június 10.

Üdvözlettel:

Erdősi Éva

-------------------------------------------------------------------

Ezt az e-mail címet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[3][FOI #20191 email]

Is [4][Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] the wrong address for Közérdekűadat
requests to Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal? If so, please contact us using this form:
[5]http://kimittud.hu/change_request/new?bo...

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[6]http://kimittud.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta
ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen
el a honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó
weboldalán.

idézett részek megjelenítése