ÓCSTGYVK időközi költségvetési jelentései

Az igénylés sikeres volt.

Antal Béla újságíró

Tisztelt Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Hivatkozva a 2021. június 30. napján kelt, https://bit.ly/2VJ4zFn címen olvasható közérdekű adatkérésre adott szíves válaszukra, kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ (1035 Budapest, Váradi u. 9-11.), mint költségvetésből gazdálkodó szervük kötelező adatszolgáltatásai közül:

1.: Időközi költségvetési jelentését 2020. 01-03. hónapra,
2.: időközi költségvetési jelentését 2020. 09. hónapra,
3.: időközi költségvetési jelentését 2021. 01-03. hónapra,
4.: időközi költségvetési jelentését 2021. 05. hónapra

vonatkozólag.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. július 16.

Üdvözlettel:
Antal Béla újságíró

kozerdekuadat, Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

4 Attachments

Tisztelt Adatigénylő!

 

2021. július 16-án megküldött, közérdekű adat megismerésére irányuló
megkeresésére válaszul mellékeljük a kért adatokat.

 

Tisztelettel:

Budapest Főváros III. Kerület,

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

 

 

idézett részek megjelenítése