Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Varga Csilla, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Óbudai Óvodák közzétételi lista, házirend, óvodai nyitva tartás

We're waiting for Varga Csilla to read a recent response and update the status.

Tisztelt Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Óbudai Óvodák releváns, aktuális közzétételi listájának elérhetőségét tartalmazó link(eke)t és az egyes óvodák házirendjének elérhetőségét.
A Hunyadi utcai Pitypang óvoda, a tagóvodák (többi között Gyöngyforrás Óvoda , Dósa utca és a Czetz J. u. telephely) aktuális, releváns házirendjének elérhetőségét kérem részemre megadni, a házirendet megküldeni szíveskedjék.

A jelenleg elérhető házirendekben az óvodák nyitva tartása 6-18h-ig van megjelölve. A szülő jelenleg az óbudai óvodákat 6-18h-ig igénybe veheti-e, erről külön szükséges-e nyilatkozni, megtett nyilatkozat visszavonására, módosítására hogyan van lehetőség?

https://pitypang.obudaiovodak.hu/wp-cont...
Jelenleg ez a 2022-es házirend érhető el, és ebben a nyitvatartás egységesen 6-18h-ként van megjelölve.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat akimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.Valamint a Gyöngyforrás óvodára vonatkozó 2024.04. hóban releváns, aktuális házirendet email címemre megküldeni szíveskedjék.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. április 17.

Üdvözlettel:

Varga Csilla

kozerdekuadat, Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

 

Tisztelt Adatigénylő!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény  (továbbiakban Infotv.) 28.§ (1) bekezdése alapján
2024. április 17-én benyújtott közérdekű adatigénylésére tájékoztatjuk,
hogy az óbudai óvodák releváns, aktuális közzétételi listáinak
elérhetőségét az alábbi linkeken találja:

034257 - ÓBUDAI VACKOR ÓVODA
[1]https://kir2info.kir.hu//pub/Index/034257

034258 - Óbudai Mesevilág Óvoda
[2]https://kir2info.kir.hu//pub/Index/034258

034263 - Ágoston Művészeti Óvoda
[3]https://kir2info.kir.hu//pub/Index/034263

034265 - ÓBUDAI HÉTPETTYES ÓVODA
[4]https://kir2info.kir.hu//pub/Index/034265

034266 - Pitypang Művészeti Óvoda
[5]https://kir2info.kir.hu//pub/Index/034266

034273 - Cseresznyevirág Művészeti Óvoda
[6]https://kir2info.kir.hu//pub/Index/034273

034274 - ÓBUDAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA
[7]https://kir2info.kir.hu//pub/Index/034274

034282 - ÓBUDAI MESEERDŐ ÓVODA
[8]https://kir2info.kir.hu//pub/Index/034282

034284 - Gyermeksziget Montessori Óvoda
[9]https://kir2info.kir.hu//pub/Index/034284

034285 - ÓBUDAI GYERMEKVILÁG ÓVODA
[10]https://kir2info.kir.hu//pub/Index/034285

034288 - ÓBUDAI ALMÁSKERT ÓVODA
[11]https://kir2info.kir.hu//pub/Index/034288

Tájékoztatjuk, hogy az óvodák nyitva tartásának szabályozása tekintetében
Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda- Békásmegyer Önkormányzat nem
rendelkezik adatokkal, nem minősül adatkezelőnek, ezért ezen kérdések
vonatkozásában közvetlenül az adatkezelőnek minősülő óvodákat szíveskedjen
megkeresni.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) 30. § (3)  bekezdése
szerint tájékoztatom, hogy az Info tv. 31. § értelmében az adatigénylés
részbeni elutasítása miatt a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz (1055
Budapest, Markó u. 25., levelezési cím: 1887 Budapest, Pf. 28.) fordulhat
az igény elutasításának közlésétől számított harminc napon belül.
Levelünkben foglaltakkal szemben az Info tv. 52. § (1) bekezdése szerint
bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363
Budapest, Pf. 9.). Bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra
hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű
adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen
veszélye fennáll.  

 

Tisztelettel,
 
Budapest Főváros III. Kerület,
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat

Adatkezelési tájékoztatónk itt érhető el:
[12]https://obuda.hu/adatkezelesi-tajekoztat...

 

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Varga Csilla, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.