Nyugellátásokban és egyes más ellátásokban részesülő személyek részére juttatandó rezsiutalvány

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Magyar Államkincstár!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

hogy a 202/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet a nyugellátásokban és egyes más ellátásokban részesülő személyek részére juttatandó rezsiutalványról alapján a Magyar Államkincstár nem magyarországi címre összesen mennyi küldeményt küldött, ennek mekkora volt a postaköltsége, mennyi küldemény érkezett vissza átvétel nélkül.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. november 15.

Üdvözlettel:

Segesvári Csaba

Beérkezett levél, Magyar Államkincstár

Tisztelt Levélíró!

 

Köszönettel megkaptuk a levelét. A válaszadásig türelmét kérjük!

 

Üdvözlettel:

Magyar Államkincstár

 

--------------------------------------------------------------------------

Kérjük erre az e-mail üzenetre ne válaszoljon, mert a Magyar Államkincstár
ezen a címen leveleket nem fogad.

Adatvédelem, Magyar Államkincstár

1 Attachment

DATAF/113-5/2019

 

Tisztelt Segesvári Csaba!

 

Tájékoztatom, hogy alábbi adatkérésével kapcsolatban az ügyintézési
határidő hosszabbítása vált szükségessé az Infotv. 29. § (2) bekezdésében
foglaltak alapján.

 

A válaszadásig szíves türelmét kérem.

 

Tisztelettel:

 

[1]cid:[email protected]  

Dr. Dobai Bálint

adatvédelmi tisztviselő

Magyar Államkincstár

1054 Budapest, Hold utca 4.

E-mail:
[2][email address]

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Adatvédelem!

Köszönöm, várom a válaszukat,

Üdvözlettel:

Segesvári Csaba

Tisztelt Magyar Államkincstár,

Érdeklődnék, hogy mikorra várható a közérdekű adatigénylésre válasz.

Üdvözlettel:

Segesvári Csaba

Tisztelt Magyar Államkincstár!

Érdeklődnék, hogy november 15-én hosszabbítást kért adatigénylésemre kapok-e választ, ha nem, miért nem.

Üdvözlettel:

Segesvári Csaba

Tisztelt MÁK!

Az önök által kért hosszabbítás is lejárt. Érdeklődnék, hogy mikorra teljesítik az adatigénylést?

Üdvözlettel:

Segesvári Csaba

Tisztelt MÁK!

Érdeklődnék, hogy az adatigénylésemet mikorra kívánják teljesíteni, a határidő hosszabbítás is lejárt. Amennyiben mégsem teljesítik, kérem, azt is jelezzék, az elutasítás okával együtt.

Üdvözlettel:

Segesvári Csaba

Adatvédelem, Magyar Államkincstár

1 Attachment

ADATV/1-13/2020

 

Tisztelt Segesvári Csaba!

 

A nyugellátásokban és egyes más ellátásokban részesülő személyek részére
juttatandó rezsiutalvánnyal kapcsolatos kérdéseire az alábbi tájékoztatást
adjuk:

 

Nem magyarországi címre összesen 40 219 db, rezsiutalványt tartalmazó
postai küldemény került feladásra.

 

A rezsiutalványt tartalmazó, külföldi címre megcímzett postai
küldeményeket a Magyar Posta Zrt. értéklevélként, amennyiben a cím
szerinti ország értékleveleket nem kezel, ajánlott levélként kezeli. A
kézbesítési szolgáltatást a Magyar Posta Zrt. egyetemes postai
szolgáltatásként, az elsőbbségi értéklevél vagy elsőbbségi ajánlott Postai
Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei című dokumentumban
meghatározott ára ellenében biztosítja.

 

A 40 219 db küldemény feladásának postai díja összesen 84 373 560 Ft volt.

 

A külföldről visszaérkezett küldemények száma 1 752, túlnyomó részben „nem
kereste” visszaérkezési okkal.

 

Tisztelettel:

 

[1]cid:[email protected]  

Dr. Dobai Bálint

adatvédelmi tisztviselő

Magyar Államkincstár

1054 Budapest, Hold utca 4.

E-mail:
[2][email address]

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Adatvédelem!

Köszönöm!

Üdvözlettel:

Segesvári Csaba