Nukleáris fűtőelemek beszerzésére megkötött szerződésekkel összefüggő adatok

Az igénylés sikeres volt.

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt MVM Paksi Atomerőmű Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által nukleáris fűtőelemek beszerzésére megkötött szerződésekkel összefüggő adatokra 2010. január 1-je óta lefolytatott, valamint az adatigénylés beérkezésének időpontjában folyamatban lévő minősítési eljárásokra vonatkozóan:
a) a minősítés tárgyát (az irat, illetve adatkör megjelölését),
b) a minősítő személyét,
c) a minősítéssel védett közérdek megjelölését,
d) az érvényességi idő kezdőidőpontját és tartamát, folyamatban lévő minősítési eljárás esetén a javasolt érvényességi időt és várható kezdőidőpontját,
e) a minősítési eljárás megkezdésének időpontját.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. július 3.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Iványi Krisztina, MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Tisztelt Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kht.!

Hivatkozással megkeresésükre kérdéseikre az alábbi válaszokat adjuk.

 

a)      a minősítés tárgya (az irat, illetve adatkör megjelölése)

OAO „TVEL”-MVM PA Zrt. közötti 348/45046040/349903 PA-1-2000-K-TT számú
Friss nukleáris üzemanyag szállítási szerződés
b)   a minősítő személye

Országos Atomenergia Hivatal
c)   a minősítéssel védett közérdek megjelölése

Minősítéssel védhető közérdek: 2009. évi CLV. tv. 5. § (1) f) :
Magyarország állami szerve illetéktelen külső befolyástól mentes
zavartalan működésének biztosítása.
d)  az érvényességi idő kezdőidőpontja és tartama, folyamatban lévő
minősítési eljárás esetén a javasolt érvényességi idő és várható
kezdőidőpontja

2013. 06. 07.-2023. 06. 07.
e)  a minősítési eljárás megkezdésének időpontja

2013. 06. 07.

 

Üdvözlettel:

MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

 

idézett részek megjelenítése