NGM tervezet MNB általi véleményezése

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Magyar Nemzeti Bank!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen megválaszolni a következő kérdéseket:
1. Kikérte-e a Nemzetgazdasági Minisztérium a 2013. évi CXXXIX. törvény 132. §-ában foglaltak szerint a Magyar Nemzeti Bank véleményét 2016-ban a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes törvények módosításáról szóló tervezetre nézve, amely utóbb T/10309 számú törvényjavaslatként került az Országgyűlés elé?
2. A Magyar Nemzeti Bank mikor kapta meg véleményezésre a Nemzetgazdasági Minisztérium által megküldött tervezetet?
3. A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Magyar Nemzeti Banknak véleményezésre megküldött tervezet tartalmazott-e a magánnyugdíjpénztárak 1997. évi LXXXII. törvényben szabályozott saját tevékenységi tartalékát érintő rendelkezést?
4. A Magyar Nemzeti Bank nyilvánított-e véleményt a Nemzetgazdasági Minisztérium tervezetére nézve?
5. A Magyar Nemzeti Bank véleménye kiterjedt-e a magánnyugdíjpénztárak 1997. évi LXXXII. törvényben szabályozott saját tevékenységi tartalékát érintő rendelkezésre?
6. A Magyar Nemzeti Bank mikor küldte meg véleményét a Nemzetgazdasági Minisztériumnak a tervezettel kapcsolatban?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy az igényelt adatokat (azaz a válaszokat, mint az Infotv. 3. § 5. pontja szerinti információt, ismeretet) elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. március 16.

Üdvözlettel:

Jinda Balázs

Tisztelt Magyar Nemzeti Bank!

Ezúton jelzem, hogy az Infotv. rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak 15 napon belül választ kell adniuk az adatigénylésekre.
A 2017. március 16-án küldött adatigénylésem esetében a határidő 5 nap ezelőtt, 2017. március 31-én lejárt.
Kérem mihamarabbi válaszukat.

Kelt: 2017. április 5.

Üdvözlettel:

Jinda Balázs

MNB Kommunikáció/Információ, Magyar Nemzeti Bank

Tisztelt Jinda Balázs!

Elnézését kérjük a válaszadásunk késéséért.
Az érdemi válaszunk összeállítása megtörtént és jóváhagyási folyamat lezárultával várhatóan pár napon belül meg is tudjuk Önnek küldeni.

Megértését és türelmét előzetesen is köszönjük.

Tisztelettel:

MAGYAR NEMZETI BANK
Kommunikáció
KOMMUNIKÁCIÓS ÉS PÉNZÜGYI ISMERETTERJESZTÉSI
IGAZGATÓSÁG
1054 Bp., Szabadság tér 9.
Telefon: +36 (1) 428 2751
Fax: +36 (1) 428 8000
Email: [email address]

idézett részek megjelenítése

MNB Kommunikáció/Információ, Magyar Nemzeti Bank

Tisztelt Jinda Balázs!

A Magyar Nemzeti Bankhoz az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján előterjesztett közérdekű adat igénylésére vonatkozó kérelmével kapcsolatban kérdéseire az alábbi válaszokat adjuk:

1.Kikérte-e a Nemzetgazdasági Minisztérium a 2013. évi CXXXIX. törvény 132. §-ában foglaltak szerint a Magyar Nemzeti Bank véleményét 2016-ban a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes törvények módosításáról szóló tervezetre nézve, amely utóbb T/10309 számú törvényjavaslatként került az Országgyűlés elé?

Az MNB a közigazgatási egyeztetés során a törvényjavaslat véleményezésében részt vett.

2.A Magyar Nemzeti Bank mikor kapta meg véleményezésre a Nemzetgazdasági Minisztérium által megküldött tervezetet?

Az előterjesztés 2016. március 18-án érkezett az MNB-hez.

3.A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Magyar Nemzeti Banknak véleményezésre megküldött tervezet tartalmazott-e a magánnyugdíjpénztárak 1997. évi LXXXII. törvényben szabályozott saját tevékenységi tartalékát érintő rendelkezést?

Az előterjesztés Magyarország Kormánya honlapján a következő linken elérhető: http://www.kormany.hu/hu/dok?page=17&amp...

4. A Magyar Nemzeti Bank nyilvánított-e véleményt a Nemzetgazdasági Minisztérium tervezetére nézve?

Igen.

5. A Magyar Nemzeti Bank véleménye kiterjedt-e a magánnyugdíjpénztárak 1997. évi LXXXII. törvényben szabályozott saját tevékenységi tartalékát érintő rendelkezésre?

Ahogy arról a korábbi azonos témájú adatkérésére adatott válaszban már tájékoztattuk, az MNB a megküldött válaszában nem tett ilyen észrevételt.

6. A Magyar Nemzeti Bank mikor küldte meg véleményét a Nemzetgazdasági Minisztériumnak a tervezettel kapcsolatban?

Az MNB az előterjesztéssel kapcsolatos véleményét 2016. március 24-én küldte meg a Nemzetgazdasági Minisztérium részére.

Üdvözlettel;

MAGYAR NEMZETI BANK
Kommunikáció

KOMMUNIKÁCIÓS ÉS PÉNZÜGYI ISMERETTERJESZTÉSI
IGAZGATÓSÁG
1054 Bp., Szabadság tér 9.
Telefon: +36 (1) 428 2751
Fax: +36 (1) 428 8000
Email: [email address]

idézett részek megjelenítése

Tisztelt MNB Kommunikáció/Információ!

Köszönöm a részletes válaszokat.
Az 5. kérdésre adott válaszból világossá vált számomra az a korábban nem egyértelmű tény, hogy az MNB részvétele a közigazgatási egyeztetésben a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 132-133. §-ban foglaltak szerinti véleményezéssel azonos. Külön köszönöm ennek az összefüggésnek a megvilágítását.

Üdvözlettel:

Jinda Balázs