Tisztelt Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a közmédia és a New Wave Media Zrt.-vel (Origo) kötött szerződések.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. április 18.

Üdvözlettel:

Szalay Dániel

MTVA Sajtóosztály, Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

1 Attachment

Tisztelt Szalay Dániel!

 

 

Tájékoztatjuk, hogy feltett kérdéseit közérdekű adatigénylésként
értelmeztük, ezért válaszunkat a törvényes határidő betartásával küldjük
meg Önnek, azzal hogy amennyiben az Infotv. 29. § (2) bekezdésében foglalt
feltételek fennállnak, úgy a határidő hosszabbítás lehetőségével élni
kívánunk, továbbá jelezzük, hogy a költségtérítés megállapításának
lehetőségét fenntartjuk, melynek alkalmazásáról a jogszabályoknak
megfelelően tájékoztatjuk.

 

Tisztelettel:

 

 

     

MTVA - SAJTÓOSZTÁLY

1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

[1]Description: Description: Description: Description: Description:
G:\DTP1_MTVAarculatLAP\20120706_Logotemplate\MTV_logo_RGB\mtva_kozepeRGB.jpg

 

TV  I  RÁDIÓ  I   HÍR   I    ÚJ MÉDIA

 

 

Tisztelt Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap!

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

 

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

 

a közmédia és a New Wave Media Zrt.-vel (Origo) kötött szerződések.

 

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

 

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

 

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

 

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

 

Kelt: 2017. április 18.

 

Üdvözlettel:

 

Szalay Dániel

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------

Ebben a levélben található információk, adatok bizalmasak és az üzleti
titok körébe tartoznak, melyeket kizárólag az adott ügy intézéséhez
szükséges mértékben és módon használhatóak fel. A levél tartalmát részben,
vagy egészben illetéktelen harmadik személy részére megismerhetővé tenni,
a levelet jogosulatlanul felhasználni, másolni, publikálni, terjeszteni,
vagy a tartalmával egyéb módon visszaélni szigorúan tilos. Ha Ön nem az az
adott ügy intézésében közreműködő, vagy érintett személy, kérjük, hogy
értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak
összes csatolt mellékletét a rendszeréből.

A levelezést az MTVA az [2]ITT található adatkezelési elvek szerint
kezeli.

--------------------------------------------------------------------------

All the information and data contained in this letter pertain to the
domain of trade secrets that can solely be used to the extend and in the
manner required by the arrangement of the given matter. The content of
this letter, either partially or fully, must not be disclosed to any
unauthorized third person. Using the content of this letter without
authorization, copying, publishing, distributing or misusing it in any way
is strictly forbidden. If you are not concerned, nor participating in
arranging the matter, please inform the sender of the message and delete
the message as well as all the attachments from your email account.

The correspondence is handled by the Hungarian firm MTVA according to its
data management principles to be found [3]here.

--------------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. http://www.mtva.hu/jogi-es-adatvedelmi-n...
3. http://www.mtva.hu/jogi-es-adatvedelmi-n...

MTVA Sajtóosztály, Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

1 Attachment

Tisztelt Szalay Dániel!

 

Tájékoztatjuk, hogy az adatigénylés terjedelmére, az igényelt adatok nagy
számára tekintettel, továbbá figyelemmel arra, hogy az adatigénylés
teljesítése az MTVA alaptevékenységének ellátásához szükséges
munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, a kérése
teljesítésére vonatkozó határidőt 15 nappal meghosszabbítottuk.

 

Tekintettel arra, hogy az Ön adatigénylésének teljesítése az MTVA
alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan
mértékű igénybevételével jár, ezért az adatigénylés teljesítéséért – az
azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – az alábbi
költségtérítést állapítottuk meg.

 

Az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás
költsége: 44.000,-Ft, melyet 10 munkaóra figyelembevételével és óránként
4.400,- forint költséggel határoztunk meg. Ezen összegből az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban Infotv.) 29.§-a (5) bekezdésének c) pontja alapján
levonásba helyeztünk 17.600,-Ft-ot, valamint az Infotv. 29. §-ának (4)
bekezdése alapján további 5.000,-Ft-ot, ekként az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos – Ön által megfizetendő – költségtérítés
összege 21.400,-Ft, azaz huszonegyezer-négyszáz  forint.

 

Kérjük, hogy a jelen tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül
szíveskedjen nyilatkozni arról, hogy az adatigénylését fenntartja-e.

 

Nyilatkozatát követően postafordultával díjbekérőt állítunk ki az Ön
részére. A költségtérítés összegét az OTP Banknál vezetett
11794008-20541884-00000000 számú számlaszámra teljesítheti. A könnyebb
beazonosíthatóság érdekében kérjük, hogy a közleményben szíveskedjen
feltüntetni, hogy „közérdekű adatigénylés (2017.IV.18.) költségtérítés”.

 

A költségtérítés megfizetése esetén, az adatigénylését – a
meghosszabbított határidőben – teljesítjük.

 

Kérjük szíves visszajelzését arra vonatkozóan, hogy jelen
tájékoztatásunkat megkapta.

 

Tisztelettel:

 

 

 

MTVA - SAJTÓOSZTÁLY

1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

[1]Description: Description: Description: Description: Description:
G:\DTP1_MTVAarculatLAP\20120706_Logotemplate\MTV_logo_RGB\mtva_kozepeRGB.jpg

 

TV  I  RÁDIÓ  I   HÍR   I    ÚJ MÉDIA

 

--------------------------------------------------------------------------

Ebben a levélben található információk, adatok bizalmasak és az üzleti
titok körébe tartoznak, melyeket kizárólag az adott ügy intézéséhez
szükséges mértékben és módon használhatóak fel. A levél tartalmát részben,
vagy egészben illetéktelen harmadik személy részére megismerhetővé tenni,
a levelet jogosulatlanul felhasználni, másolni, publikálni, terjeszteni,
vagy a tartalmával egyéb módon visszaélni szigorúan tilos. Ha Ön nem az az
adott ügy intézésében közreműködő, vagy érintett személy, kérjük, hogy
értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak
összes csatolt mellékletét a rendszeréből.

A levelezést az MTVA az [2]ITT található adatkezelési elvek szerint
kezeli.

--------------------------------------------------------------------------

All the information and data contained in this letter pertain to the
domain of trade secrets that can solely be used to the extend and in the
manner required by the arrangement of the given matter. The content of
this letter, either partially or fully, must not be disclosed to any
unauthorized third person. Using the content of this letter without
authorization, copying, publishing, distributing or misusing it in any way
is strictly forbidden. If you are not concerned, nor participating in
arranging the matter, please inform the sender of the message and delete
the message as well as all the attachments from your email account.

The correspondence is handled by the Hungarian firm MTVA according to its
data management principles to be found [3]here.

--------------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. http://www.mtva.hu/jogi-es-adatvedelmi-n...
3. http://www.mtva.hu/jogi-es-adatvedelmi-n...

Tisztelt MTVA!

Igen, az adatigénylést fenntartom.

Az összeget, és annak mértékét megalapozatlannak találom, többek között azért, mert egy szerződés bemutatása nem igényel 10 munkaórát, egyébként pedig a szerződéseket proaktív módon az MTVA-nak illő lett volna, ha azokat közzétette volna, külön kérés nélkül is, a transzparens működés érdekében.

Ettől függetlenül várom a díjbekérőt, és majd szükség esetén a bíróság eldönti, hogy mennyire volt megalapozott az önök igénye összhangban a vonatkozó jogszabályokkal.

Üdvözlettel:

Szalay Dániel

MTVA Sajtóosztály, Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

Tisztelt Szalay Dániel!

Kérjük nyilatkozatában szíveskedjen megadni lakcímét (jogi személy adatigénylő estén székhely és adószám megadását kérjük), hogy Nyilatkozatát követően postafordultával díjbekérőt állítunk ki küldhessünk az Ön részére. A költségtérítés összegét az OTP Banknál vezetett 11794008-20541884-00000000 számú számlaszámra teljesítheti. A könnyebb beazonosíthatóság érdekében kérjük, hogy a közleményben szíveskedjen feltüntetni, hogy „közérdekű adatigénylés () költségtérítés.

tisztelettel:

MTVA - SAJTÓOSZTÁLY
1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

TV I RÁDIÓ I HÍR I ÚJ MÉDIA

idézett részek megjelenítése

Tisztelt MTVA!

A személyes adataim, úgymint lakcím megadása az Infotv vonatkozó passzusa alapján nem szükséges a közadat igényléséhez.
Kérem küldjék el elektronikusan, az amúgy is költségtakarékosabb és környezetvédőbb megoldás.

Üdvözlettel:

Szalay Dániel

MTVA Sajtóosztály, Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

Tisztelt Szalay Dániel!

Az Áfa tv. 169.§ e) pontja meghatározza, hogy a számlán kötelezően fel kell tüntetni a szolgáltatás igénybevevőjének nevét és címét, így ennek hiányában kiállított számla nem felel meg a hatályos törvényi előírásoknak.
Az elektronikus számlaküldési lehetőséget szintén e törvény szabályozza, ilyen módon csak e-számlát lehet továbbítani, viszont ez esetben sem lehet eltekinteni a számla szabályos kiállításától, vagyis attól, hogy a számlán a név mellett címet is fel kell tüntetni.
Az MTVA pénzügyi rendszere az info tv. előírásai szerint bejelentett ügyviteli rendszer, adatait kizárólag a számlázás érdekében kezeljük.

tisztelettel:

MTVA - SAJTÓOSZTÁLY
1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

TV I RÁDIÓ I HÍR I ÚJ MÉDIA

idézett részek megjelenítése

Tisztelt MTVA!

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Nyomatékkal felhívom továbbá szíves figyelmüket, hogy a vonatkozó törvény 14 napos határidőt szab meg a közérdekű adatok kiadására, mely határidőt önök nem teljesítették. Kérem mulasztásukat haladéktalanul pótolni szíveskedjenek.

Üdvözlettel:

Szalay Dániel

MTVA Sajtóosztály, Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

Tisztelt Szalay Dániel,

Az Infotv. 28.§-ának (2) bekezdése értelmében: „Ha törvény másként nem rendelkezik, az adatigénylő személyes adatai csak annyiban kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez, az igénynek a 29. § (1a) bekezdésében meghatározott szempont alapján való vizsgálatához, illetve az igény teljesítéséért megállapított költségtérítés megfizetéséhez szükséges. A 29. § (1a) bekezdésében meghatározott idő elteltét, illetve a költségek megfizetését követően az igénylő személyes adatait haladéktalanul törölni kell.”

Fent idézett jogszabályi rendelkezésnek megfelelően az MTVA a költségtérítés megfizetésében kérte szíves közreműködését, ekként az Ön levelében foglaltakkal szemben az MTVA e kérése megtagadási oknak nem tekinthető, és késedelem sem áll fenn az adatigénylés teljesítésében, a jogszabályi rendelkezésekre és az Önnel közölt tájékoztatásra tekintettel.

Kérjük szíves közreműködését.

Tisztelettel,
MTVA Sajtóiroda

idézett részek megjelenítése

Tisztelt MTVA!

Tudomásom szerint egyetlen jogszabály sem tartalmazza, hogy adószám kellene egy adatigényléshez.
Az önök által hivatkozott részben sem szerepel ilyen kitétel.

Üdvözlettel:

Szalay Dániel

MTVA Sajtóosztály, Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

Tisztelt Szalay Dániel!

Ismételten szeretnénk tájékoztatni, hogy adataira nem az adatigénylés, hanem a díjbekérő illetve a számla kiállítása miatt van szükségünk. Mint ahogy előző e-mailünkben is írtuk, az Áfa tv. szabályozza a számla kötelező alaki feltételeit, amely alatt magánszemély esetén a magánszemély nevét és címét, gazdálkodó esetén a társaság/szervezet nevét, székhelyét és adószámát értjük.

Ezen adatok hiányában az MTVA nem tudja a díjbekérőt és a későbbi számlát az Ön részére szabályszerűen kiállítani, ami az adatigénylésével kapcsolatban felmerülő költségek megfizetését akadályozza, és ezáltal az adatigénylését is befolyásolja, figyelemmel arra, hogy utóbbit az Infotv. alapján a költségtérítés igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül kell teljesíteni.

Kérjük ezért, hogy szíveskedjék munkánkat, illetve adatszolgáltatási kötelezettségünk teljesítését azzal segíteni, hogy megadja részünkre a fentiek szerinti szükséges számlázási adatait.

Köszönettel,
MTVA Sajtóiroda

idézett részek megjelenítése