Nettó 200.000 Ft-ot meghaladó polgárjogi szerződések nyilvánossága

Az igénylés pontosításra vár. Ha ön Mach Péter, kérjük, bejelentkezés nyomon követési üzenet küldése céljából.

Tisztelt Budapest XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A 044/2015. (III. 12.) Ök. sz. határozatban foglaltak szerint a 2015. április 1 és 2018. április 30-i időszakra vonatkozó, a nettó 200.00,- Ft értékhatárt meghaladó polgári jogi szerződések közül a kiadásokra vonatkozók oldal hű másolatát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. július 23.

Üdvözlettel:

Mach Péter

dr. Demjanovich Orsolya, Budapest XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

5 Attachments

Tisztelt Mach Péter Úr!

Továbbítva küldöm az imént már elküldeni megkísérelt válaszlevelemet a
közérdekű adatigénylésére, mivel méretkorlátozás miatt nem kézbesíthető
egyszerre valamennyi dokumentum. Ugyanezen okból a levél 4. számú
mellékletét külön e-mailben fogom küldeni.

Tisztelettel:

dr. Demjanovich Orsolya 

jegyző 
Budapest Főváros XX. kerület, 
Pesterzsébet Önkormányzata 
[1][email address
Telefon: 283-1335 
Fax: 283-1187 

Kérem gondoljon a környezetére, mielőtt kinyomtatja ezt a levelet! 

--------------------------------------------------------------------------

Feladó: dr. Demjanovich Orsolya
Elküldve: 2018. augusztus 7., kedd 15:19
Címzett: [FOI #11428 email]
Másolatot kap: Bodor Lídia; Török Orsolya; Lehoczki Péterné; Kaposvári
Nóra; [email address]; Potoczky Attila; Kócziánné dr. Pohl
Mónika; Kovács András; Gasztonyi Ildikó
Tárgy: Re: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Nettó 200.000 Ft-ot
meghaladó polgárjogi szerződések nyilvánossága
 

Tisztelt Mach Péter Úr!

Csatoltan küldöm közérdekű adatigénylésére írt válaszlevelemet és annak
mellékleteit.

Tisztelettel:

dr. Demjanovich Orsolya 

jegyző 
Budapest Főváros XX. kerület, 
Pesterzsébet Önkormányzata 
[2][email address
Telefon: 283-1335 
Fax: 283-1187 

Kérem gondoljon a környezetére, mielőtt kinyomtatja ezt a levelet! 

Feladó: Mach Péter <[FOI #11428 email]>
Elküldve: 2018. július 23., hétfő 14:31:09
Címzett: Polgármester
Tárgy: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Nettó 200.000 Ft-ot
meghaladó polgárjogi szerződések nyilvánossága
 
Tisztelt Budapest XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A 044/2015. (III. 12.) Ök. sz. határozatban foglaltak szerint  a 2015.
április 1 és 2018. április 30-i időszakra vonatkozó, a nettó 200.00,- Ft
értékhatárt meghaladó polgári jogi szerződések közül a kiadásokra
vonatkozók oldal hű másolatát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. július 23.

Üdvözlettel:

Mach Péter

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #11428 email]

Ha a(z) Budapest XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal nem a(z) [Budapest XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] címen fogadja a részére
benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[3]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[4]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[email address]
3. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
4. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

dr. Demjanovich Orsolya, Budapest XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Mach Péter Úr!

Küldöm a közérdekű adatigénylésére írt válaszlevelem 4. számú mellékletét
is.

Tisztelettel:

dr. Demjanovich Orsolya 

jegyző 
Budapest Főváros XX. kerület, 
Pesterzsébet Önkormányzata 
[1][email address
Telefon: 283-1335 
Fax: 283-1187 

Kérem gondoljon a környezetére, mielőtt kinyomtatja ezt a levelet! 

--------------------------------------------------------------------------

Feladó: dr. Demjanovich Orsolya
Elküldve: 2018. augusztus 7., kedd 15:19
Címzett: [FOI #11428 email]
Másolatot kap: Bodor Lídia; Török Orsolya; Lehoczki Péterné; Kaposvári
Nóra; [email address]; Potoczky Attila; Kócziánné dr. Pohl
Mónika; Kovács András; Gasztonyi Ildikó
Tárgy: Re: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Nettó 200.000 Ft-ot
meghaladó polgárjogi szerződések nyilvánossága
 

Tisztelt Mach Péter Úr!

Csatoltan küldöm közérdekű adatigénylésére írt válaszlevelemet és annak
mellékleteit.

Tisztelettel:

dr. Demjanovich Orsolya 

jegyző 
Budapest Főváros XX. kerület, 
Pesterzsébet Önkormányzata 
[2][email address
Telefon: 283-1335 
Fax: 283-1187 

Kérem gondoljon a környezetére, mielőtt kinyomtatja ezt a levelet! 

Feladó: Mach Péter <[FOI #11428 email]>
Elküldve: 2018. július 23., hétfő 14:31:09
Címzett: Polgármester
Tárgy: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Nettó 200.000 Ft-ot
meghaladó polgárjogi szerződések nyilvánossága
 
Tisztelt Budapest XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A 044/2015. (III. 12.) Ök. sz. határozatban foglaltak szerint  a 2015.
április 1 és 2018. április 30-i időszakra vonatkozó, a nettó 200.00,- Ft
értékhatárt meghaladó polgári jogi szerződések közül a kiadásokra
vonatkozók oldal hű másolatát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. július 23.

Üdvözlettel:

Mach Péter

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #11428 email]

Ha a(z) Budapest XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Polgármesteri
Hivatal nem a(z) [Budapest XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] címen fogadja a részére
benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[3]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[4]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. mailto:[email address]
3. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
4. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about