Nemzetpolitikai célú források kimutatás

Nemzetgazdasági Minisztérium nem kapta meg a kért információt.

Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre minden olyan kimutatást vagy tanulmányt, mely a 2010-2016-os időszakban készült, arról, hogy nemzetpolitikai célra (a határon túli magyarság támogatására) mennyi forrást költ a magyar állam.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. január 16.

Üdvözlettel:

Sipos Zoltán

Ügyfélszolgálat (NGM), Nemzetgazdasági Minisztérium

NGM/2491/2017

 

Tisztelt Sipos Zoltán Úr!

 

A „Nemzetpolitikai célú források kimutatás” tárgyú közérdekű
adatigénylésével összefüggésben tájékoztatjuk, hogy megkeresése – a
Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm.
rendelet 1. § (2) bekezdése alapján – a miniszterelnök általános
helyettesének feladatkörébe tartozik. Erre tekintettel kérjük, hogy
közérdekű adatigénylésével szíveskedjen a – miniszterelnök általános
helyettesének tevékenységét segítő – Miniszterelnökséghez fordulni az
alábbi elérhetőségeken keresztül:

 

1. személyesen előzetes egyeztetés alapján (tel.: 06-1-795-5000) vagy

2. írásban a Miniszterelnökség, Jogi Ügyekért Felelős Helyettes
Államtitkár, dr. Danku Csaba helyettes államtitkár részére címezve, az
1357 Budapest, Pf. 6. címre küldve vagy

3. elektronikusan a [1][email address] címen.

 

Üdvözlettel:        

Nemzetgazdasági Minisztérium

Ügyfélkapcsolati Információs Iroda

[2][NGM request email]

Tel.: 06 1 795 5010

 

 

 

idézett részek megjelenítése