Nemzeti Konzultáció Adatai

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1) Az eddigi nemzeti konzultációs kérdőivek metodológiájáit ahogy
azokat feldolgozták
2) Az eddigi nemzeti konzultációs kérdőivek összesített eredményeit

a fent kért adatokat legyenek kedvesek természetesen személyes
adatok nélül (lakcím, email cím és egyéb
PII nélkül
http://en.wikipedia.org/wiki/Personally_...)
odaadni.
Az elektronikus adatok bármilyen formátumban megfelelőek, ezért legyenek kedvesek mellékelni az adatstruktúra leírását is. Nem szükséges, hogy bajlódjanak az adatkonvertálással, ezért amiben azt őrzik/tárolják, az is megfelelő adatformátum. Amennyiben exportálják, annak formátumát is Önökre bízom, rugalmas vagyok a kérdésben. Pl. SQL dump, vagy XML, CSV is lehet.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. május 17.

Üdvözlettel:

Szerb Tamás

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások KH,

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Köszönjük, hogy elektronikus levelével a Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi Hivatalához (KEK KH) fordult.

Válaszunkig szíves türelmét kérjük.

 

Tisztelettel:

KEK KH

 

 

Dear Sir or Madam,

 

Thank you for contacting the Central Office for Administrative and
Electronic Public Services (KEK KH).

We kindly ask your patience until we reply.

 

Yours sincerely,

KEK KH

 

Tisztelt Szerb Tamás Úr!

 

A [1]www.kimittud.atlatszo.hu oldalon keresztül a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) részére Közérdekű
adatigénylés – Nemzeti Konzultáció Adatai tekintetében a KEKKH az eddigi
nemzeti konzultációs kérdőívek, visszaérkezett válaszküldemények
feldolgozásának folyamatát az alábbiakban ismerteti.

 

A Hivatal feladata a beérkező, kétoldalas kérdőívek és az (e-mail címet
tartalmazó) hozzájáruló nyilatkozatok elektronikus feldolgozása volt.

Kérdőívek feldolgozása és adatainak tárolása

A konzultáció keretében visszaérkező kétoldalas kérdőívek válaszainak
feldolgozása, kinyert adatainak tárolása:

o válaszok leolvasása digitális technológiával a színes, kétoldalas
kérdőívek elektronikus iratképeiről;
o kinyert válaszok feldolgozása és tárolása;
o feldolgozott eredmények összesítése, statisztikák készítése.

 

Hozzájáruló nyilatkozatok feldolgozása és adatainak tárolása

A kérdőívek mellett visszaérkező hozzájáruló nyilatkozatok feldolgozása, a
kinyert adatainak tárolása. Az alábbi feladatok végrehajtását feltételezi:

o a színes egyoldalas nyilatkozat leolvasása digitális technológiával, a
rajta szereplő adatok feldolgozása, tárolása;
o az aláírás meglétének ellenőrzése, megléte esetén QR kód
feldolgozásával név és cím adatok kinyerése, tárolása. A kézzel írt
email cím kinyerése, szintaktikai ellenőrzése, tárolása.

Feldolgozási folyamat

A feldolgozási folyamat az alábbi részfolyamatokból épül fel:

o szkennelés és adatkinyerés;
o anonim adatellenőrzés és statisztikakészítés;
o válaszküldeményt aláírók adatainak feldolgozása.

 

Szkennelési és adatkinyerési részfolyamat

A részfolyamat célja a visszaküldött kérdőívek szkennelése és a kitöltött
adatok kinyerése. A kinyert nyers adatok teljes egészükben tárolásra
kerülnek. Az alábbi lépésekből épül fel:

o kibontott, kihajtogatott válaszküldemények szkennelése;
o szkennelés során keletkező iratképek 1 bites formátumra alakítása, az
ilyenkor szokásos minőségjavítási eljárások (fekete keret levágás,
egyenesbe forgatás, zajcsökkentés, kontraszt beállítás, stb.)
használata és a technológiailag lehetséges legkisebb fájlméretek
elérése mellett;
o az űrlapok űrlap sablon alapján történő felismerése;
o a kitöltött adatok felismerése:

o kérdések esetén teljesen automatizált OMR (Optical Mark
Recognition) felismerés alkalmazása;
o címadatokat és aláírást tartalmazó nyomtatvány elkülönített
részfolyamatban történő feldolgozása.

 

Anonim adatellenőrzés és statisztikakészítés

Az adatok anonim feldolgozására szolgáló részfolyamat, amely az alábbi
lépésekből épül fel:

o feldolgozás alatt folyamatos statisztikák készítése és megjelenítése
táblázatos és grafikus formában. A statisztikák tartalma:

o válaszok megoszlása egyetlen összefoglaló táblázatban és
grafikonban;
o válaszok egyenkénti bemutatása táblázatos és grafikus formában;
o a hibás kitöltések (0, vagy többes válasz) statisztikái.

 

A válaszküldeményt aláírók adatainak feldolgozása

A válaszküldemény névvel és címmel ellátott, különálló lapjának
feldolgozása (hozzájáruló nyilatkozat). Az aláírók hozzájárultak adataik
névvel és címmel történő kezeléséhez. A részfolyamat az alábbi lépésekből
áll:

o aláírás mező kitöltöttségének ellenőrzése;
o aláírás mező kitöltöttsége esetén a QR kód feldolgozásával a név és
címadatok kinyerése;
o kitöltött e-mail címmező esetén az e-mail címmező képének kivágása és
átadása manuális feldolgozásra;
o a külső rendszerben szöveggé konvertált email cím importja;

o e-mail cím tisztítás (az RFC 2822 szabványnak meg nem felelő
e-mail címek kiszűrése).

o a szkennelés és az ismertetett adatkinyerési folyamat során
keletkezett adatok MSSQL adatbázisba történő betöltése.

 

A Nemzeti Konzultációk során az összesített eredményeket a KEKKH megküldte
a Miniszterelnökség részére, tekintettel, hogy a korábban lezajlott
konzultációs folyamatok esetében a Kormány külön határozatot hozott az
elvégzendő feladatok vonatkozásában, ezek értelmében a Miniszterelnökség
került adatkezelőként kijelölésre. A fentiekre figyelemmel, az összesített
eredményekre vonatkozó kérdésével kapcsolatosan tájékoztatom, hogy a KEKKH
nem minősül adatkezelőnek.

 

 

Budapest, 2015. június 5.

                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                         Tisztelettel:

 

 

                                                                                             
            Dr. Ignácz István                              

                                                                                                                     
elnök

 

 

References

Visible links
1. http://www.kimittud.atlatszo.hu/