Nemzeti Konzultáció 2012 hirdetései költségei

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Miniszterelnökség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Nemzeti Konzultáció 2012 hirdetései költségeit:
- ki(k) a szerződött partner(ek)
- tételesen mely nyomtatott vagy elektronikus médiában, illetve egyéb internetes honlapokon kerülnek megjelenésre a hirdetések és ezeknek mennyi a költsége
- mennyi közterületi hirdetés kerül kihelyezésre (óriásplakát, citylight stb) és ezeknek mennyi a költsége.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. június 19.

Üdvözlettel:

Ferencz Gábor

Tisztelt Miniszterelnökség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek értelmében az adatgazdáknak 15 napon belül választ kell adniuk az
adatigénylésekre.

Az Önök felé benyújtott közérdekű adatigénylésem 2012. július 4.-én lejárt.

Legyenek szívesek a kért adatokat elküldeni.

Üdvözlettel:
Ferencz Gábor

Magyar Gabriella hozzászólt ()

Like.

Ferencz Gábor hozzászólt ()

A kért adatok a http://m.blog.hu/va/vastagbor/image/2012... címen elérhetőek.