Gyöngyösi Máté

Tisztelt Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
• az összes olyan szabályzatukat, irányelvüket vagy belső utasításukat bármely szakterületükre vonatkozólag, mely tartalmaz iránymutatásokat kifejezetten a női utasaik igényeinek figyelembe vételére, illetve
• a lehető legtöbb példát olyan esetekről, ahol figyelembe vették kifejezetten a női utasaik igényeit.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. március 25.

Üdvözlettel:
Gyöngyösi Máté

Gyöngyösi Máté

Tisztelt Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.!

A 2011. évi CXII. törvény 29. § (1) bekezdése alapján Önöknek legkésőbb 2022. április 9-éig teljesíteniük kellett volna a közérdekűadatigénylésemet.

Kérem, haladéktalanul küldjék meg az igénylésemre adott válaszukat!

(Üzenetem a 2022. március 25-én benyújtott adatigénylésemre vonatkozik: https://kimittud.hu/request/nemi_kozleke...)

Kelt: 2022. április 12.

Üdvözlettel:
Gyöngyösi Máté

GYSEV Információ, Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.

Tisztelt Gyöngyösi Máté Úr!

Köszönjük, hogy 2022. március 25-én kelt, közadat kérésre vonatkozó levelével megtisztelte társaságunkat.

Tevékenységünket a hatályos közszolgáltatási szerződés alapján, az abban foglaltaknak megfelelően, valamint az érvényben lévő személyszállítási üzletszabályzatban (https://www2.gysev.hu/sites/default/file...) rögzített szabályok mentén végezzük, amelyek az Ön által elemezni kívánt szempontokat nem foglalnak magukban.

Fentiekkel kapcsolatban tájékoztatom, hogy a következetes és egyértelmű bírói gyakorlat alapján a közadatkérésekkel kapcsolatban az adatkezelő kizárólag a létező és ténylegesen a kezelésében lévő közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatokat köteles kiadni. Sem az Alaptörvényből, sem az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény közadat fogalmából nem következik adat-előállítási kötelezettség, ezért az erre irányuló kérését nem áll módunkban teljesíteni.

Bármely további kérdése esetén állunk szíves rendelkezésére.

Tisztelettel:

Kövesdi Szilárd István
Elnök-vezérigazgató

----------------------------------------

idézett részek megjelenítése