Nemi közlekedéstervezési szempontok

Az igénylés sikeres volt.

Gyöngyösi Máté

Tisztelt MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
• az összes olyan szabályzatukat, irányelvüket vagy belső utasításukat bármely szakterületükre vonatkozólag, mely tartalmaz iránymutatásokat kifejezetten a női utasaik igényeinek figyelembe vételére, illetve
• a lehető legtöbb példát olyan esetekről, ahol figyelembe vették kifejezetten a női utasaik igényeit.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. március 25.

Üdvözlettel:
Gyöngyösi Máté

Gyöngyösi Máté

Tisztelt MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.!

A 2011. évi CXII. törvény 29. § (1) bekezdése alapján Önöknek legkésőbb 2022. április 9-éig teljesíteniük kellett volna a közérdekűadatigénylésemet.

Kérem, haladéktalanul küldjék meg az igénylésemre adott válaszukat!

(Üzenetem a 2022. március 25-én benyújtott adatigénylésemre vonatkozik: https://kimittud.hu/request/nemi_kozleke...)

Kelt: 2022. április 12.

Üdvözlettel:
Gyöngyösi Máté

MÁV-START Zrt. közadat, MÁV-START Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján Társaságunkhoz 2022.03.25. napján, elektronikus úton érkezett közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

Társaságunk személyszállítási tevékenységét az alábbi oldalon található Személyszállítási Üzletszabályzatban meghatározottak alapján végzi: https://www.mavcsoport.hu/mav-start/doku... , a női utasok igényeinek vonatkozásában Társaságunk nem rendelkezik adattal.

Üdvözlettel,
MÁV-START Zrt.

idézett részek megjelenítése