németül/magyarul - GYERMEKJOGI adatigény az ügyvédi kamarához

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Magyar Ügyvédi Kamara munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

DEUTSCHE ÜBERSETZUNG FOLGT DEM UNGARISCHEN TEXT!
Betreff: ÖFFENTLICHE ANFRAGE - UNGARISCHER RECHTSANWALT SUCHT UNBEFUGT DIREKTEN PERSÖNLICHEN KONTAKT MIT MEINEN ÖSTERREICHISCHEN MINDERJÄHRIGEN KINDERN

DR. BÁNÁTI JÁNOS ELNÖK ÚRNAK, Magyar Ügyvédi Kamara
DR. RÉTI LÁSZLÓ ELNÖK ÚRNAK, Budapesti Ügyvédi Kamara

tájékoztatásul:
illetékes magyar és osztrák hivatalos szervek, jogvédők

Tisztelt dr. Bánáti János elnök úr!
Tisztelt dr. Réti László elnök úr!
Tisztelt Jogász kollegák, akik maguk is szülők!

A mai napon – durván törvénysértően, tudtom és beleegyezésem nélkül – közvetlen személyes kapcsolatba lépett osztrák állampolgársággal is rendelkező 5 és 7 éves gyermekeimmel a bennünket közel ÖT ÉVE botrányosan és brutálisan jogellenesen támadó ügyvéd, akiknek az ügyvéd csekély értékű tárgyakat adott át.

Ausztriában a gyermeki jogokat a legmagasabb szinten védik, így a legszigorúbban TILOS illetéktelen idegennek, így ügyvédnek is – a gondviselő szülő tudta és beleegyezése nélkül - gyermekekkel közvetlen, személyes kapcsolatot létesíteni és ezt megtévesztéssel sem érhetik el.

Az ügy első vonulata már a strasbourgi Európai Emberi Jogi Bíróság előtt van.

Tisztelt dr. Bánáti János elnök úr!
Tisztelt dr. Réti László elnök úr!
Tisztelt Jogász kollegák, akik maguk is szülők!
Törvényi kötelességükkel összhangban 15 napon belül szíveskedjenek NYILVÁNOSAN, pontos jogforrás megjelölésével, az Átlátszó közérdekű adatigénylési felületén keresztül megválaszolni azt a SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÜKKEL kapcsolatos közérdekű adatigényemet, hogy MAGYAR ÜGYVÉD ILLETÉKTELENÜL LÉTESÍTHET-E KÖZVETLEN SZEMÉLYES KAPCSOLATOT 5 ÉS 7 ÉVES, OSZTRÁK ÁLLAMPOLGÁRSÁGGAL IS RENDELKEZŐ GYERMEKEIMMEL, INDUL-E EMIATT KAMARAI FEGYELMI ELJÁRÁS, KAPHATUNK-E TÖRVÉNYES, HATÉKONY VÉDELMET MAGYARORSZÁGON.

Panaszolt ügyvéd közel ÖT ÉVE, eddig HARMINC törvénytelen alapeljárásban támadja - botrányosan és brutálisan jogellenesen - gyermekeimet.
- Eddig kétszer kezdeményeztek – durván törvénysértően, minden ok nélkül - gyerekeim ellen állami gondozásba vételt, hiába vagyok sokszorosan és egybehangzóan igazoltan kiváló anya. Köztudomásúak a magyar állami gondozás szörnyűséges anomáliái.
- Most ismét az örökbeadással kapcsolatos alapítvánnyal összefüggésbe hozható „szakértő” vizsgálata fenyegeti gyermekeimet.
- Nekem – minden ok nélkül – börtönt szán az ügyvéd, hogy jogellenesen kisemmizhessen bennünket.
- Nincs az ügyvédnek egyetlen törvényes ügyindításra alkalmas beadványa sem. Pl. már négy éve nyomoztat az immunitást élvező osztrák nagykövetség épületét érintően a magyar rendőrséggel durván jogsértően, hiába nincs magyar joghatóság.
- Nincs panaszolt ügyvédnek még törvényes ügyvédi meghatalmazása sem, megbízója személyazonossága nem ismert, megbízója NÉGYFÉLE néven szerepel az iratokban, többek között „apaként” NŐI néven is, változik a megbízó születési helye, hamis névről hamis névre az anyja leánykori neve, kamu címekről támad (pl. közintézményi címet, külföldi címet, ahonnan nem idézhető a megbízó, külföldi hotel címet adnak meg vagy semmilyen címet nem adnak meg).
- Panaszolt ügyvéd egyezségi javaslatra – törvényi kötelesség ellenére - nem reagál.
- A támadó ügyvéd sok kamucéges és NAV FEKETELISTÁS CÍMRE tudott – jogellenesen – működési engedélyt szerezni. A NAV feketelista – közhiteles adatbázisként - az állami adóhatóságnál nyilvántartott, 180 napon keresztül folyamatosan fennálló, 10 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkezők listáját jelenti.
- Az ügyvéd továbbá a kiskorúak jogellenes külföldre vitelére vonatkozó jogterületen a jártasságát azzal a figyelmeztetéssel hirdeti – köztudomásúan – a honlapján, hogy a tájékoztató nem feltétlenül felel meg a hatályos jognak.
- Panaszolt ügyvéd a mai napon – durván törvénysértően, tudtom és beleegyezésem nélkül – személyes kapcsolatot vett fel gyermekeimmel, megsértve azt az alapvető szülői intelmet is, hogy gyermekeim idegentől SEMMIT nem fogadhatnak el!

Jelen levelemet azért fordítom le német nyelvre (ld. melléklet), mert Ausztriában is megindíttatom az eljárást.
- Az esetről Ausztriában – törvényes védekezésül - tájékoztatom az Európai Parlament osztrák emberi jogi szóvivőjét, az Európai Parlament európai gyermekvédelmi övezet programjának alapítóját is, az illetékes osztrák hivatalos szerveket, a gyermeki jogokat elkötelezetten védő közéleti személyiségeket.
- A komplex esetet tematizálom az osztrák mellett uniós, ENSZ és egyéb gyermekjogi fórumokon.
- Így az esetről tájékoztatást kapnak a nemzetközi ügyvédi szervezetek - pl. az UIA (IUnion Internationale des Avocats), IBAHRI (International Bar Association's Human Rights Institut), CCBE (Council of Bars and Law Societies of Europe).
- Válaszukról a strasbourgi Európai Emberi Jogi Bíróságot is tájékoztatni fogom.

Jelenleg 7. cikk szerinti eljárás zajlik Magyarország ellen.
Ma már közbeszéd tárgya, hogy Magyarország fasiszta. Pl. Ungváry Rudolf szerint Magyarország jelenlegi teljes mértékben kimeríti a demokrácia formájába álcázott fasiszta rendszerek megnyilvánulásait. (http://24.hu/belfold/2017/07/05/ungvary-...) A holokauszt idején is ez volt. A zsidókat anyagi javaik jogellenes megszerzése érdekében brutálisan meghurcolták, gyerekeik, szabadságuk, életük nem volt érték. A gyermekvédelemmel le is jegyzőkönyveztette panaszolt ügyvéd, hogy a HALÁLOM sem lenne probléma.

Tisztelt dr. Bánáti János elnök úr!
Tisztelt dr. Réti László elnök úr!
Tisztelt Jogász kollegák, akik maguk is szülők és nagyszülők!
Nemrégiben hunyt el 89 éves korában Simone Veil, holokauszt túlélő, emberi jogi aktivista, az Európai Parlament első elnöke. Kívánom, hogy szellemi öröksége örök iránymutatásul szolgáljon! "Es ist nun an Ihnen, Europa zu gestalten, ein Europa der der Bürgerfreiheiten, das für Frieden und die Achtung der Menschenwürde eintritt." (Internationales Auschwitz Komitee - 27. Januar 2004: Rede von Simone Veil - http://www.auschwitz.info/de/essentials/...)

Egyidejűleg megkérem panaszolt ügyvédet, hogy – törvényi kötelességével összhangban – azonnal hagyja abba a jogsértéseit és a gyermekeimmel való személyes kapcsolattól mindenképpen tartózkodjon!
SZÜLŐI JOGOMMAL ÉS KÖTELESSÉGEMMEL ÖSSZHANGBAN – GYERMEKEIM ÉRDEKÉBEN – A LEGHATÁROZOTTABBAN MEGTILTOTTAM ÉS MEGTILTOM, HOGY GYERMEKEIM BÁRKI IDEGENTŐL, ÍGY PANASZOLT ÜGYVÉDTŐL BÁRMIT ÁTVEGYENEK!

Megkérem továbbá gyermekeim valódi apját, hogy – törvényi kötelességével összhangban – azonnal nyújtson segítséget, hogy panaszolt ügyvéd jogellenes atrocitásainak ne legyünk kitéve!

Az ügy máris sajtónyilvános. A BLIKK cikke ügyünkről: Játszótérről vitték el a rendőrök a volt konzult - http://www.blikk.hu/aktualis/ belfold/jatszoterrol-vittek- el-a-rendorok-a-volt-konzult/ v56sq15
Megjelent továbbá az ügy az Egyéni Bírói Függetlenség és Felelősség internetes oldalán is.

A korábban benyújtott közérdekű adatigényléseimre is várom – a törvényi kötelességgel összhangban – a törvényes, érdemi válaszokat.

Jelen nyilvános közérdekű adatigénylés előkészítő irat a törvényes nemzetközi jogérvényesítéshez, pl. ALAPJOGI PANASZHOZ az EURÓPAI BIZOTTSÁG és az EURÓPAI PARLAMENT PETÍCIÓS BIZOTTSÁGA felé, amely gyermekjogi kérdésekkel kiemelten foglalkozik

A segítő együttműködést előre is köszönöm. Törvényileg kötelező törvényes eljárásukat továbbra is kérem, amely esetén kicsi gyermekeim ügye hamar megoldódna.

Valamennyi korábbi beadványomat fenntartom!

Valamennyi észrevétel ismeretlen tettes(ek) ellen irányul.

2017. 07. 07. dr. Hidasi Edit

DEUTSCHE ÜBERSETZUNG
Beilage: Artikel über den Fall in der meistgelesenen ungarischen Tageszeitung Blikk auf Deutsch – Ex-Chefkonsul wurde vom Spielplatz polizeilich abgeführt - http://www.blikk.hu/aktualis/ belfold/jatszoterrol-vittek- el-a-rendorok-a-volt-konzult/ v56sq15

An Herrn Präsidenten DR. BÁNÁTI JÁNOS, Ungarische Rechtsanwaltskammer
An Herrn Präsidenten DR. RÉTI LÁSZLÓ, Budapester Rechtsanwaltskammer

zur Kenntnis:
zuständige ungarische und österreichische Organe, Rechtsverteidiger

Sehr geehrter Herr Präsident Dr. Bánáti János!
Sehr geehrter Herr Präsident Dr. Réti László!
Sehr geehrter Herr Juristen Kollegen, die selber Eltern sind!

Heute hat – grob gesetzwidrig, ohne mein Wissen und ohne mein Einverständnis – der Rechtsanwalt, der uns seit fast 5 Jahren brutal und skandalös rechtswidrig angreift, mit meinen minderjährigen Kindern, die die österreichische Staatsangehörigkeit auch besitzen, direkt, persönlich in Kontakt getreten und Gegenstände mit geringem Wert meinen Kindern übergeben.

In Österreich werden Kinderrechte auf höchster Ebene geschützt, somit ist es für unbefugten Fremden strengst verboten – ohne das Wissen und ohne das Einverständnis des die Obsorge ausübende Elternteiles – mit Kindern in persönlichen, direkten Kontakt zu treten und das darf der Fremde durch Irreführen auch nicht erreichen!

Der erste Bezug des Falles ist schon vor dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof (EMRG) in Strasbourg!

Sehr geehrter Herr Präsident Dr. Bánáti János!
Sehr geehrter Herr Präsident Dr. Réti László!
Sehr geehrter Herr Juristen Kollegen, die selber Eltern sind!
Im Einklang mit ihren gesetzlichen Pflichten ersuche ich Sie ÖFFENTLICH – als ihre fachlichen Kompetenzen betreffende öffentliche Angabe, via Átlátszó, mit rechtlichen Quellen begründet – bekanntzugeben, OB DER UNGARISCHE RECHTSANWALT BERECHTIGT IST, MIT MEINEN 5 UND 7 JÄHRIGEN KINDERN, DIE DIE ÖSTERREICHISCHE STAATSANGEHÖRIGKEIT AUCH BESITZEN, UNBEFUGT IN DIREKTEN, PERSÖNLICHEN KONTAKT ZU TRETEN, WIRD ES IN DER KAMMER DESWEGEN DISZIPLINARVERFAHREN GEBEN, IST GESETZKONFORMER EFFEKTIVER SCHUTZ IN UNGARN FÜR UNS MÖGLICH.

Der Rechtsanwalt greift meine Kinder und mich – brutal und skandalös rechtswidrig - seit etwa 5 Jahren, in 30 gesetzwidrigen Grundverfahren an.
- Bis jetzt wurde es zwei Mal – grob gesetzwidrig, ohne jeglichen Grund, obwohl ich vielfach und einstimmig bewiesen eine ausgezeichnete Mutter bin – eingeleitet, dass meine österreichischen Kinder in die schreckliche ungarische staatliche Obhut genommen werden. Die gröbsten Missstände des ungarischen staatlichen Obhutswesens sind öffentlich bekannt.
- Neulich soll wieder ein „Sachverständiger“ meine Kinder untersuchen, dessen Stiftung sich mit Adoptionen befasst.
- Der Rechtsanwalt – ohne jeglichen Grund – will mich ins Gefängnis schicken, damit er uns finanziell – gesetzwidrig – ruinieren kann.
- Der Rechtsanwalt hat keinerlei den gesetzlichen Voraussetzungen entsprechenden Eingangsstücke. Z.B. der Rechtsanwalt lässt durch die ungarische Polizei – grob gesetzwidrig, ohne internationale Zuständigkeit ermitteln.
- Der Rechtsanwalt hat keinerlei den Gesetzen entsprechende Ermächtigung. Sein Mandant ist unbekannt in den Verfahren. Z.B. der Mandant tritt mit VIER verschiedenen Namen, u. a. als angeblicher Mann mit FRAUENNAMEN auf, der Geburtsort des Mandanten ändert sich, der Mädchenname der Mutter des Mandanten ändert sich von falschen Namen zu falschen Namen, falsche Adressen werden als Wohnsitz angegeben (z.B. es wird eine öffentlich rechtliche Anstalt, eine Adresse im Ausland, von der der Mandant nicht vorgeladen werden konnte, ein Hotel im Ausland als ständiger Wohnsitz angeführt, oder es wird keine Adresse angegeben).
- Der Rechtsanwalt – trotz gesetzlicher Pflicht – reagiert nicht auf meinen Vereinbarungsvorschlag!
- Die Kanzleiadresse befindet sich auf der schwarzen Liste der größten dauerhaften Steuerschuldner (über 10 Millionen HUF) der ungarische Steuerbehörde.
- Der Rechtsanwalt wirbt auf seinem Homepage öffentlich damit, dass er im internationalen Kindesentführungsrecht bewandert sei und die Angaben entsprechen dem Recht nicht unbedingt.
- Der Rechtsanwalt hat mit meinen minderjährigen Kindern, die die österreichische Staatsangehörigkeit auch besitzen, direkt, persönlich in Kontakt getreten und Gegenstände mit geringem Wert meinen Kindern übergeben trotz der grundlegenden Anweisung, dass meine Kinder von Fremden nichts übernehmen dürfen.

Das Verfahren wird auch in Österreich eingeleitet.
Ich befasse – als gesetzkonforme Verteidigung - den österreichischen Vizefraktionsvorsitzenden des Europäischen Parlaments, Menschenrechtssprecher und Gründer der Europäischen Kinderschutzzone Initiative des Europäischen Parlaments, der aktiv für Kinderrechte steht und für korruptionsfreie Kindheit kämpft und oft die Rechtsstaatlichkeitsanomalien Ungarns thematisiert, die zuständigen österreichischen Stellen und Rechtsschutzstellen.
- Der Fall wird neben der österreichischen auch u. a. an den Foren der EU und der UN thematisiert.
- Die internationalen Rechtsanwaltsorganisationen - z. B UIA (Union Internationale des Avocats), IBAHRI (International Bar Association's Human Rights Institut), CCBE (Council of Bars and Law Societies of Europe) - werden ebenfalls um Hilfe gebeten.
- Ihre Antwort wird dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof in Strasbourg ebenfalls zugeschickt.

Zur Zeit läuft das Verfahren Artikel 7 gegen Ungarn wegen Rechtsstaatlichkeitsdefizite.
Es wird heutzutage öffentlich thematisiert, dass Ungarn faschistisch sei.
Z.B. laut Ungváry Rudolf entspricht Ungarn den Eigenschaften der faschistischen Systemen in einer Demokratiemaske. (http://24.hu/belfold/2017/07/05/ungvary-...) Im Holocaust ging es letztendlich um die Vermögen der Juden und ihr Leben, ihre Kinder waren nichts wert. Der ungarische Rechtsanwalt hat sich – protokolliert – gesetzwidrig mit dem öffentlich bekannt skandalös agierenden ungarischen Kinderamt vereinbart, dass mein Tod kein Problem wäre.

Sehr geehrter Herr Präsident Dr. Bánáti János!
Sehr geehrter Herr Präsident Dr. Réti László!
Sehr geehrter Herr Juristen Kollegen, die selber Eltern sind!
Vor kurzem starb Simone Veil im Alter vom 89 Jahren, Holocaust Überlebende, Menschenrechtsaktivistin, erste Präsidentin des Europäischen Parlaments. Ich wünsche, dass ihr geistiges Erbe als Wegweiser gilt! Es ist nun an Ihnen, Europa zu gestalten, ein Europa der der Bürgerfreiheiten, das für Frieden und die Achtung der Menschenwürde eintritt." (Internationales Auschwitz Komitee - 27. Januar 2004: Rede von Simone Veil - http://www.auschwitz.info/de/essentials/...)

Ich ersuche den ungarischen Rechtsanwalt– im Einklang mit seiner gesetzlichen Pflichten – mit seinen Gesetzwidrigkeiten unverzüglich aufzuhören und unbedingt jeglichen direkten, persönlichen Kontakt mit meinen Kindern zu vermeiden!

IM EINKLANG MIT MEINEN RECHTEN UND PFLICHTEN ALS MUTTER – IM INTERESSE MEINER KINDER – VERBAT UND VERBIETE ICH MEINEN KINDERN, DASS SIE VON JEGLICHEN FREMDEN, INBEGRIFFEN DEN RECHTSANWALT IRGENDETWAS ÜBERNEHMEN!

Ich ersuche den Kindesvater – im Einklang mit seiner gesetzlichen Pflichten – uns unverzüglich zu helfen, dass wir in der Zukunft keinerlei Missgriffe des ungarischen Rechtsanwalts erleiden müssen.

Der Fall ist schon jetzt medienöffentlich und hat auf dem Webseite des Forums der Individuellen Richterlichen Unabhängigkeit und Verantwortung erschienen.
- Artikel über den Fall in der meistgelesenen ungarischen Tageszeitung Blikk Ex-Konsulin vom Spielplatz polizeilich abgeführt - http://www.blikk.hu/aktualis/ belfold/jatszoterrol-vittek- el-a-rendorok-a-volt-konzult/ v56sq15 (Deuetsche Übersetzung des Artikels ist in der Beilage.)

In Einklang mit Ihrer gesetzlichen Pflichten ersuche ich Sie auch meine frühere Anfragen zu beantworten!

Diese Schrift gilt auch als Vorbereitung zu Grundrechteklage vor der Europäischen Kommission und zum Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments, die sich mit Agenden mit kinderrechtlicher Relevanz prioritär befassen.

Ich bedanke mich für Ihre Hilfe. Ich bitte Sie gesetzkonform vorzugehen, wozu Sie gesetzlich verpflichtet sind, was zu einer gesetzkonformen, beruhigenden Lösung des Falles betreffend meine österreichischen Kinder führen könnte.

Alle meine vorherige Erläuterungen bleiben aufrecht.

Alle Bemerkungen richten sich gegen unbekannte Täter!

07. 07. 2017. Dr. Hidasi Edit

Beilage: Artikel über den Fall in der meistgelesenen ungarischen Tageszeitung Blikk auf Deutsch
http://www.blikk.hu/aktualis/belfold/jat...
AKTUELL» Inland» Von dem Spielplatz hat die Polizei die Ex-Konsulin abgeliefert
Ex-Konsulin vom Spielplatz polizeilich abgeführt

Budapest — Die Hölle der Hölle erfährt seit vier Jahren die Pekinger Ex-Konsulin, Dr. Hidasi Edit (40), gegen die zur Zeit 28 Verfahren laufen.
Als Mutter von zwei Kleinkindern kämpft sie dafür, dass sie ihre Kinder in Ruhe erziehen darf, aber in einem unschönen Scheidungsprozess hat ihr Diplomat-Ex und sein Rechtsanwalt – sagt sie – ein Haufen Verfahren auf sie gegossen. Somit ermitteln die Behörden gegen sie – unter anderem – wegen Erpressung und Verleumdung.
Es kam vor, dass gegen sie drei Fahndungsbefehle ausgegeben wurden. Edit wurde letztendlich von dem Spielplatz durch die Polizei abgeliefert und sie war für 3 Tage festgenommen. Die 30 tägige Geisteszustandsbeobachtung unter den Geisteskranken ist ihr „nur“ deswegen entgangen, weil sie inzwischen die richterliche Eignungsprüfung mit 90 % bestanden hat. Über die von ihr erlittene Diffamierung spricht die Ex-Konsulin zuerst dem Blikk.
– Die Hölle begann, als mein Ehemann, österreichischer Diplomat albanischer Abstammung, verschwand. Ich war an der Intensivstation mit unserem damals 5 wöchigen Kind und als wir heimkehrten, in einigen Tagen kam mein Mann nicht mehr nach Hause. Ich suchte ihn, aber es wurde dann klar, dass er bereits ein neues Leben angefangen hat – erinnert sich Edit, die nicht einmal den Bruch verarbeitete, als sie wieder eine kalte Dusche bekam.

– Ich habe mich vor den Behörden nicht versteckt; wir haben ständig Briefe gewechselt, bei Notwendigkeit wurde meine Abwesenheit bestätigt. Ich habe nicht gewusst, dass es sogar drei Haftbefehle gegen mich verordnet sind. Eines Tages waren wir am Spielplatz; plötzlich tauchten die Polizisten auf und sagten, dass ich mit ihnen mitkommen muss. Sie waren freundlich, vor den Kindern haben sie so getan, als ob sie mit ihnen spielen würden. Ich wurde in den Karzer eingeliefert. Das war sehr erniedrigend. Als ich mich vor den Polizisten ausziehen musste, wurde es mir übel. Die Nacht verbrachte ich im Krankenhaus. Dann folgte der Karzer in der Gyorskocsi Straβe – fügte sie hinzu, und behauptet, dass die Geschehnisse auch die Kinder mitgenommen haben. Ihre kleine Tochter begann wegen des Schocks erst dann zu reden, als ihre Mutter aus der Festnahme entlassen wurde.

– Ich möchte nicht kämpfen. Mein einziges Ziel ist, meine Kinder in Ruhe groβzuziehen. Sie bedeuten Alles für mich. Eben deswegen habe ich einen Antrag auf Verfahrensgnade beim Staatsoberhaupt eingereicht – seufzt Edit, die darauf hofft, dass es in ihrem Fall endlich Barmherzigkeit geübt wird.

Übertriebene Maβnahme
Laut dem von dem Blikk angefragten Experten war die Festnahme der Ex-Konsulin Extremität. – Bei Straftaten solcher Art wird Gewalt gewöhnlich nur beim Ergreifen auf frischer Tat angewendet, bei der Erpressung, wenn das Geld gerade übernommen wird, aber in diesem Fall am Spielplatz passierte vermutlich so etwas nicht – erklärte Dr. Kamarás Péter.

On-line Erscheinung: http://www.blikk.hu/aktualis/belfold/jat...