Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a NEA szakmai pályázatok eredményének teljes listáját. A minisztérium honlapján üzemeltetett kereső csak az egyes pályázatokkal kapcsolatos döntésekről ad információt, a teljes, 854.657.922 Ft-nyi közpénz odaítéléséről nem.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. november 13.

Üdvözlettel:

Becker András

info (EMMI), Emberi Erőforrások Minisztériuma

Tisztelt Levélíró!

 

Tájékoztatjuk, hogy az Ön elektronikus levelét a Emberi Erőforrás
Minisztérium levelezőrendszere fogadta.

Kollégáink válaszának megérkezéséig szíves türelmét kérjük.

 

Ezt az üzenetet a rendszer automatikusan generálta.

Kérjük, ne válaszoljon rá.

 

EMMI Ügyfélszolgálat

 

idézett részek megjelenítése

Pórné Dr. Zselinszky Eszter, Emberi Erőforrások Minisztériuma

Tisztelt Címzett!

Tájékoztatom, hogy a tárgyban jelzett adatigénylés jelentős terjedelmére, illetve a kért adatok nagy számára tekintettel az Emberi Erőforrások Minisztériuma számára rendelkezésre álló határidőt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján 15 nappal meghosszabbítjuk.

Köszönettel:

dr. Schlammadinger József főosztályvezető nevében dr. Zselinszky Eszter adatvédelmi felelős

idézett részek megjelenítése

Közadat (EMMI), Emberi Erőforrások Minisztériuma

Tisztelt Becker András Úr!

Az alábbi közérdekű adatigénylésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 69. § (3) bekezdése a Nemzeti Együttműködési Alap alapkezelője feladatkörébe utalja a nyertes pályázattal és elnyert támogatással kapcsolatos, kezelésében lévő adatok nyilvánosságának biztosítását.

A Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet 27. § az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőt jelöli ki alapkezelőnek.

Az Info tv. 3. § 9.-10. pontjai értelmében az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a kérelmezett adatokkal kapcsolatosan adatkezelőnek minősül.

Mindezek alapján az elnyert támogatással kapcsolatos adatok megismerésére vonatkozó igény kielégítése az alapkezelő hatáskörébe tartozik.

Tájékoztatom, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap terhére kiírt működési, valamint szakmai pályázatok eredményei a kapcsolódó adatokkal együtt a www.civil.kormany.hu oldalon szervezetenként, lekérdezéses formában hozzáférhetők.

Üdvözlettel:

EMMI adatvédelmi felelős

idézett részek megjelenítése