Navracsics Tibor és Szijjártó Péter rendezvényeinek terembérleti dokumentációját szeretném megismerni

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Martonvásár Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

2024.február 29-én a BBK-ban tartott, Navracsics Tibor és Harrach Péter lakossági fórumának terembérleti szerződését és mellékleteit.

2024.március 12-én szintén a BBK-ban tartott Szíjjártó Péter lakossági fórumának terembérleti szerződését és mellékleteit.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. március 17.

Üdvözlettel:

Gadus István

Martonvásár Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

2 Melléklet

Tisztelt Gadus István Úr!

 

Hivatkozva közérdekű adatigénylésére, mellékelten küldöm Dr. Szabó Tibor
polgármester úr válaszát és a kért dokumentumot.

 

Tisztelettel:

 

Buda Gabriella

irodavezető

 

Martonvásári Polgármesteri Hivatal

Szervezési Iroda

2462 Martonvásár, Budai út 13.

Tel.: +36 22 460 233;  mobil: +36 20 230 1858

e-mail: [1][email address]

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]