Tisztelt Páty Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A NAV határozatát, amely adóhiányt állapít meg az útépítésekkel kapcsolatos ÁFA fizetési kötelezettségekkel kapcsolatosan, és amelynek kapcsán a képviselő-testület 2012.06.11.-én a "2. Az MNG TOP-KER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel kötendő Megbízási
Szerződés elfogadása" napirendi pontot tárgyalta.

Amennyiben a fenti információ téves lenne, és nem létezne ilyen határozat, kérem ezt mint közérdekű adatot közöljék velem.

Jelen közérdekű adatkérést a Falugyűlés levelezőlista tagjainak kérésére terjesztem elő, a saját nevemben.

A konkrét határozat beazonosításának elősegítése, és a téma jobb megismerése érdekében mellékelem a napirendi ponttal kapcsolatban megjelent levelezést. Felhívom T. figyelműket, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos aggályok a nyilvános levelezőlistán, amelynek több képviselő is előfizetője, már a képviselőtestületi ülés előtt megfogalmazódtak.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. június 13.

Üdvözlettel:

Magosányi Árpád

A Falugyűlés levelezőlistán a témában a következőek hangzottak el:

-------- Original Message --------
Subject: Re: [Falugyules] Testületi ülés 2012.06.11.
Date: Tue, 12 Jun 2012 13:28:02 +0200
From: Polgár Sándor <[email address]>
Reply-To: Pátyi Állandó Online Falugyűlés <[email address]>
To: 'Pátyi Állandó Online Falugyűlés' <[email address]>, 'Tamás Paksi' <[email address]>

Kedves Mindenki! Kedves János és Béla! Kedves Tamás!

Nyílt okirat e ez a NAV Adóhatósági Határozat? Megismerhetjük e ezek tartalmát?

Kérhetjük e, hogy a Tamás tegye fel a honlapunkra, az összes engedély nélküli utakkal kapcsolatosan keletkezett okiratokat?

Várom a válaszotokat.

Üdv Sándor 70 207 0521

From: [email address] [mailto:[email address]] On Behalf Of Dr. Kovacs Janos
Sent: Tuesday, June 12, 2012 1:11 PM
To: Pátyi Állandó Online Falugyűlés
Subject: Re: [Falugyules]Testületi ülés 2012.06.11.

„A pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve.”

„A törvények nem ismerete nem mentesít.”

A sort lehetne folytatni, de minek?

Azért néhány észrevételt tennék Dr. Sal Béla úr soraihoz.

1. Ebben az ügyben az építési engedély léte, vagy nem léte másodlagos, mert az egyenes, vagy fordított ÁFA 1998-ban nem létezett. Ezt – ha jól emlékszem – 2008-ban vezették be.

2. Ténykérdés az is, hogy 2008-ban ismert volt mind a hivatal, mind pedig a képviselő testület számára, hogy van egyenes és van fordított ÁFA.

3. 2009-ben az útépítést a vállalkozó közbeszerzési eljárás keretében nyerte el. A testületen belül volt egy közbeszerzési bíráló bizottság. Legalább ennek utána kellett volna járnia az ÁFA kérdésének mielőtt javasolja a győztes kihirdetését.

4. Amikor győztest hirdettek már mindenki tudta, hogy nincs idő építési engedélyt kérni, sőt arra sincs, hogy a Polgármesteri Hivatal „akadékoskodásának” megfeleljenek, mert télen nem lehet utakat építeni. „Már pedig aki utakat épít az választást nyer!” Ezért kellett a műszaki ellenőr és a műszaki iroda fölé biztosokat kinevezni.

5. „Az önkormányzat "lebukását" egy pátyi honfitársunk feljelentése alapozta meg! Minősíthetetlennek tartom ilyen ügyben a feljelentő álláspontját akkor is, ha utólag kiderült a beruházó nem a jogszabályok szerint járt el, hiszen az önkormányzat senkinek nem okozott kárt. Sőt, a végeredményt tekintve közmegelégedésre tevékenykedett” Ez az állítás semmilyen formában nem védhető, mert az államháztartást kár érte. Hogyan? Az önkormányzatnak a számla befogadásakor és kifizetésekor az ÁFA-t meg kellett volna fizetnie teljes összegében az államháztartásnak. A vállalkozó ebben az esetben arra kényszerül, hogy az általa befogadott bruttó szállítói számlák ÁFA tartalmát visszaigényelje és ne levonja az önkormányzattól bruttóban megkapott vállalkozói díjból. Ez azt jelenti, hogy az állam azonnal megkapja az ÁFA-t a vállalkozó pedig 70-90 nap múlva, miközben finanszírozza a szállítói számlák ÁFA tartalmát. Ez egyáltalán nem vállalkozó barát megoldás, de a törvény ezt írta, írja elő. Az kétségtelen, hogy a falu örült az új utaknak, de amikor az önkormányzat bünteti a polgárt akkor sem veszi figyelembe, hogy a jogsértésnek egyébként egy kisebb vagy nagyobb közösség örült-e, avagy sem.

6. „Nem ismerem az adóhivatal határozatát, ezért csak a követelt összeg nagyságából gondolom, hogy a NAV a beruházás teljes áfáját meg nem fizetettnek tekinti az önkormányzat részéről, holott a kivitelezőn keresztül a teljes összeghez hozzájutott. A kivitelezőt meg vélhetőleg arról értesítette, hogy nyilvántartása szerint áfa számláján túlfizetése keletkezett. Valami nagyon nincs rendben ebben az országban.” Az adótörvények logikája szerint sajnos ez sem helytálló megállapítás, mert nagy valószínűséggel a vállalkozónál pedig az önkormányzattól kapott ÁFA-val szembeállított és általa levont ÁFA miatt állapítottak meg adóhiányt, bírságot és késedelmi pótlékot.

7. „Még egy megjegyzésem van az akkori jegyző hozzáállását illetően, melyről János is írt. Milyen szinten van a hivatal szakmaisága önök szerint, ha a jegyző a képviselő-testülettől várja a választ arra a kérdésre, hogy a beruházás áfájának megfizetése egyenes vagy fordított besorolású????.” Azt gondolom, hogy utólag ezt a kérdést így feltenni nem elegáns, mert az utak kapcsán a hivatal több jelzéssel is élt, amire az a válasz született, hogy „mi többen vagyunk, az lesz amit mi akarunk, bármit is mond maga.” Ugye senki nem hiszi azt, hogy 2009. szeptemberében a hivatal bármilyen állásfoglalással meg tudta volna akadályozni a tervek nélküli útépítést?

8. A szomorú ebben a helyzetben, hogy a bírságot és a késedelmi pótlékot 2010. júniusa óta el lehetett volna kerülni egy önellenőrzéssel, illetve a vállalkozó bevonásával végrehajtott szerződésmódosítással az ügylet egyenlegét közel nullára lehetett volna kihozni.

From: [email address] [mailto:[email address]] On Behalf Of Dr. Sal Béla
Sent: Tuesday, June 12, 2012 10:00 AM
To: Pátyi Állandó Online Falugyűlés
Subject: Re: [Falugyules]Testületi ülés 2012.06.11.

Tisztelt Falugyűlés!

Dr. Kovács János tárgyszerűen írta le az útépítéssel kapcsolatos történéseket. Ezért nincs miről vitatkozni vele.

Én azonban néhány dolog hátteréről szeretnék szótejteni.

1998-ban kezdte meg az előző testület a vákuumos csatorna rendszer kiváltását és az azt követő úthelyreállítást/útépítést. Akkor a "szakma" (hivatal, műszaki ellneőr, kivitelező) véleménye az volt, hogy a beruházás nem építési engedély köteles tevékenység.

Egy évvel később folytatódtak a munkálatok ugyan olyan szellemben. A Dobogón lévő két utcára azért kellett építési engedélyt kérni a "szakma" szerint, mert a meglévő aszfaltos utat fel kellett törni és új útalapot kellett építeni, mely már engedély köteles tevékenység.

Utólag tudtuk meg, hogy a sima aszfaltozás az még útjavításnak minősül, de ha szegélykő is beépítésre kerül, akkor az már engedélyköteles útépítés.

Az önkormányzat "lebukását" egy pátyi honfitársunk feljelentése alapozta meg! Minősíthetetlennek tartom ilyen ügyben a feljelentő álláspontját akkor is, ha utólag kiderült a beruházó nem a jogszabályok szerint járt el, hiszen az önkormányzat senkinek nem okozott kárt. Sőt, a végeredményt tekintve közmegelégedésre tevékenykedett.

Az ÁFA kérdéskör. Az önkormányzat a kivitelezőnek megfizette az ÁFA-t, melyet a kivitelező a szokásos módon továbbadott az adóhivatalnak. Tehát ebben az esetben ténylegesen nem keletkezett kára senkinek! Az egész pátyi ÁFA-ügy csak pénzszivattyúként működik az adóhivatal részéről, még akkor is, ha jogszerűnek látszik.

Nem ismerem az adóhivatal határozatát, ezért csak a követelt összeg nagyságából gondolom, hogy a NAV a beruházás teljes áfáját meg nem fizetettnek tekinti az önkormányzat részéről, holott a kivitelezőn keresztül a teljes összeghez hozzájutott. A kivitelezőt meg vélhetőleg arról értesítette, hogy nyilvántartása szerint áfa számláján túlfizetése keletkezett. Valami nagyon nincs rendben ebben az országban.

Még egy megjegyzésem van az akkori jegyző hozzáállását illetően, melyről János is írt. Milyen szinten van a hivatal szakmaisága önök szerint, ha a jegyző a képviselő-testülettől várja a választ arra a kérdésre, hogy a beruházás áfájának megfizetése egyenes vagy fordított besorolású????

Köszönöm Fogarasi Máriának, hogy a szakmaiságot ő is a hivatalon és nem a mindenkori testületen kéri számon! Emlékezzenek miről beszéltem a polgármester jelöltek választási fórumán, amikor a legsürgősebb feladatról kérdeztek meg bennünket.

Üdvözlettel:

Dr. Sal Béla

----- Original Message -----

From: Dr. Kovacs Janos

To: Pátyi Állandó Online Falugyűlés

Sent: Monday, June 11, 2012 4:18 PM

Subject: Re: [Falugyules]Testületi ülés 2012.06.11.

A mai testületi ülésen kiderült, hogy a 97 millió forint adóhiányhoz kb. ugyanekkora összegű adóbírság és késedelmi pótlék is társul. Így a NAV által követelt összeg kb. 180 millió forint

Az adóhiány gyakorlatilag nem vitatható így a cél az adóbírság és a késedelmi pótlékok mérséklése és/vagy részletfizetési kérelem benyújtása, illetve annak engedélyeztetése lenne.

Ha valaki az utak kérdését figyelemmel kísérte bizonyára emlékszik rá, hogy 2009. szeptemberében milyen felzúdulás volt amiatt, hogy a Május 1. utcát ki akarták venni a felújításból.

Már ezekben a napokban a jegyző előterjesztésben kérte a testületet, hogy az egyenes, illetve a fordított ÁFA fizetés kérdésében foglaljon állást.

„Amennyiben az utakat felújítják, úgy a megrendelő önkormányzat, ha az utakat karbantartják, úgy a vállalkozó fizeti meg az ÁFA-t az adóhatóságnak” – szólt a testületnek feltett kérdés, amely eldöntésekor figyelembe kell venni, hogy az előbbi tevékenység építési engedélyköteles, az utóbbi pedig nem.

A munkák időjárás függősége és az engedélyek hiánya miatt a testület úgy döntött, hogy ebben a kérdésben döntsön a vállalkozó.

2010. június elején a Nemzeti Közútkezelő Hatóság megállapította, hogy a felújított 25 útból 22 engedélyköteles.

Ez a megállapítás eldöntötte az ÁFA megfizetésével kapcsolatos kérdést.

Az azonnali önellenőrzés helyett, amivel a bírság és a késedelmi pótlékfizetést el lehetett volna kerülni, a régi testület a választásokra való felkészüléssel volt elfoglalva, majd a választások után nem volt abban a helyzetben, hogy korrigálja az utak ÁFA-ját.

Az új testület a problémáról legkésőbb 2010. december 15. napján már tudott, mert a közmeghallgatás jegyzőkönyvében az alábbiak szerepelnek:

„Engedély nélkül épültek a nyáron aszfaltozott utak:, 10,5 km 22 utca

- most jönnek a büntetések és pótlólag a terveket is el kell készíteni. Az első Büntetés

megérkezett 2 millió forint….. (majd később)

A 2009. évi engedély nélküli útépítésekkel kapcsolatban: Hol áll a jelenlegi hatósági

vizsgálat, illetve ennek milyen anyagi kihatásai lehetnek a községre? Tervezi-e az

önkormányzat a felelősök megnevezését?Adózási szempontból nem lesznek-e negatív

hatásai,(fordított ÁFA), hogy nem útfelújítás, hanem útépítés történt? Az eset felveti a

Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája és a testület közötti hibás együttműködés

vizsgálatának és az esetleges felelősök megnevezésének szükségességét is?

Székely László polgármester:

A beszámolóban részben szó volt arról, hogy az előző képviselő-testület engedély nélkül

építtetett utakat. Az útépítéseknek a hatósági rendezése jelenleg folyik, a tervek készülnek;

büntetések jönnek, ezért a költségvetés labilis.”

Még ekkor sem lett volna késő önellenőrizni és a vállalkozót is felszólítani erre, illetve visszakövetelni tőle a jogszerűtlenül kifizetett ÁFA-t.

Számviteli és adózási kérdésekben jártas szakember, vagy ügyvéd számára azt gondolom, hogy ez teljesen egyértelmű.

Azok pedig, akik abban bíztak, hogy esetleg egy ellenőrzés során a hatóság ezt nem veszi észre, súlyosan hibáztak. Különösen azok után, hogy az engedély nélküli útépítések ügyében feljelentés is született.

From: [email address] [mailto:[email address]] On Behalf Of R-né Fogaras Mária
Sent: Friday, June 08, 2012 5:01 PM
To: Pátyi Állandó Online Falugyűlés
Subject: Re: [Falugyules] Testületi ülés 2012.06.11.

Egyet értek Önnel.
Ugyan az előterjesztés eléggé szűkszavú ( ld. melléklet) ,de feltételezésem szerint az adóhiány az útépítés miatt van. (azok az építési tevékenységek amik engedély kötelesek fordított áfa alá tartoznak)
Annak idején ( még az előző ciklusban) az egyik testületin megkérdezte a Piroska, hogy engedélyköteles-e az útépítés. Természetesen a képviselők nem tudták, nem is kell tudniuk.
Miután kiderült, hogy engedély köteles volt az építkezés, önellenőrzéssel rendezni kellett volna a számlázást, hiszen hibás számlát fogadott be az önkori. Azt is tudták, hogy a NAV-nál valaki bejelentést tett. Talán ekkor kellett volna bevonni egy szakértőt.
Az adóhiányra adóbírságot (adóhiány 50%-a )+ késedelmi kamatot számolnak fel. A késedelmi kamat a jegybanki alapkamat kétszerese. Az önként feltárt hiba csak önellenőrzési pótlékkal jár, ami a késedelmi kamat fele, és méltányosságból el is engedhetik.
Így folyik ki a pénz a semmibe.
Riteczné Fogaras Mária ( Marcsi)

2012.06.08. 13:31 keltezéssel, Dr. Kovacs Janos írta:

Szeretném felhívni a 2. napirendi pont előterjesztőjének figyelmét a megbízási szerződésbe foglalt fizetési feltételekre, mert a IV./2 pont szerint „ha az adóhatósági határozat jogerős” akkor jár a megbízási díj!

A jogerőt illetően nem lehet kétség, mert ha van már egy elsőfokú határozat az csak idő kérdése és jogerős lesz. A jogerőre nézve a megbízottnak ráhatása nincs, az tőle függetlenül be fog következni. Úgy néz ki, mintha a megbízott feladata a jogerős határozat megszerzése lenne. Nem furcsa ez?

A IV./3 pont pedig szerint, ha a „jogerős adóhatósági határozatot megsemmisítik” akkor a megbízott részszámlát állíthat ki.

Hogy is van ez? Jogerős határozat esetén a IV/2 pont szerint számlázhat, vagy mégsem? Ha nem, csak részszámlázhat akkor, mekkora összeget?

A fentieken felül szerintem indokolt a kérdés, hogy ki a felelős a 97 millió forintos adóhiányért, még akkor is, ha egyelőre nem jogerős a határozat?

Van ugye az önkormányzatnak egy belső ellenőre, egy könyvvizsgálója, egy pénzügyi irodavezetője, egy általános megbízással rendelkező ügyvédje, egy további tanácsadója (évi 3 millióért) és most egy újabb tanácsadója 2 millióért, aki olyan feladatokra vállalkozik, amit a polgármesteri hivatalnak élén a jegyzővel el kellene tudnia látni.

From: [email address] [mailto:[email address]] On Behalf Of [email address]
Sent: Friday, June 08, 2012 12:00 PM
To: [email address]
Subject: [Falugyules] Testületi ülés 2012.06.11.

http://www.paty.hu/images/top_hirlevel.jpg

Meghívó testületi ülésre

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 11-én (hétfőn) 15:00 órai kezdettel tartandó rendkívüli ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

NAPIREND:

1. A Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. árajánlatának elfogadása a település
digitális földmérési alaptérképeivel kapcsolatban
2. Az MNG TOP-KER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel kötendő Megbízási
Szerződés elfogadása
3. Szociális nyári gyermekétkeztetés
4. Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi kitüntetések és díjak
alapításáról és adományozásáról szóló 12/2008. (IV. 28.) önkormányzati rendeletének
módosítása
5. A 2012. Év Pedagógusa Díj kitüntető cím adományozása (ZÁRT ÜLÉS)

Páty, 2012. június 08.

Székely László
polgármester

Előterjesztések

_______________________________________________

Falugyules levelezőlista

[email address]

http://www.patyicivil.hu/mailman/listinf...

Patyicivil levelezőlisták és személyes profil adminisztrációs felület (le/feliratkozás): http://patyicivil.hu/wp-admin/profile.php

_______________________________________________
Falugyules levelezőlista
[email address]
http://www.patyicivil.hu/mailman/listinf...
Patyicivil levelezőlisták és személyes profil adminisztrációs felület (le/feliratkozás): http://patyicivil.hu/wp-admin/profile.php

Ismét elküldtük a kérést a Páty Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címre, új kapcsolattartási cím használatával.

Veres Erika, Páty Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Magosányi Úr!

Közérdekű adatkérésére tájékoztatom, hogy az útépítéssel kapcsolatos ÁFA fizetési kötelezettséget megállapító NAV határozat hivatalunkhoz nem érkezett.

Tisztelettel

Dr Guba Zsolt
jegyző

idézett részek megjelenítése