NAPUR Architect Kft. Budapesti Atlétikai Stadion engedélyezési és kiviteli terv szerződése

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A Kormány megbízásából a Kiemelt Kormányzati Beruházások Központ Nonprofit Zrt. a NAPUR Architect Építészeti Iroda Kft-t (1033 Budapest, Laktanya utca 33/A. fszt. 3.) bízta meg a Budapesti Atlétikai Stadion és kiszolgáló létesítményeinek tervezésével.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre:

NAPUR Architect Építészeti Iroda Kft. Budapesti Atlétikai Stadion engedélyezési és kiviteli terv elkészítésére vonatkozó szerződését.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. december 20.

Üdvözlettel:

Borbás Gabriella

Kommunikációs Főigazgatóság, KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.

1 Melléklet

Tisztelt Borbás Gabriella,

 

2019. december 20-án, a NAPUR Architect Építészeti Iroda Kft. Budapesti
Atlétikai Stadion engedélyezési és kiviteli terv elkészítésére vonatkozó
szerződésével kapcsolatos közérdekű adatigénylésére az alábbi választ
adjuk:

 

A Budapesti Atlétikai Stadion és kiegészítő létesítményei tervezése
tárgyában a KKBK Nonprofit Zrt. és a NAPUR Architect Építész Kft. között
létrejött tervezési szerződés a vonatkozó jogszabályok szerint nyilvános,
a Közbeszerzési Hatóság szerződések nyilvántartására szolgáló felületén
elérhető az alábbi címen:

 

[1]https://kereso-core.kozbeszerzes.hu/megt...

 

 

Üdvözlettel:  

 

Kommunikációs Főigazgatóság

 
[2]cid:[email protected] Kiemelt Kormányzati Beruházások
Központja Nonprofit Zrt.

1027 Budapest, Horvát utca 12-26.
CBC-irodaház 609.

[3][email address]

 

 

References

Visible links
1. https://kereso-core.kozbeszerzes.hu/megt...
3. mailto:[email address]