NAIH Minőségbiztosítás

Elek Zoltán made this Közérdekűadat request to Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A NAIH-284-8-2021 levél ezt a zagyva értelmetlenséget tartalmazza:
"...az Office 2019 Otthoni és Iskolai verziójának (továbbiakban: Office) telepítése során a Windows kikényszeríti az Ön, mint jogszerű felhasználó személyes adatainak megadását."

Mivel a NAIH egy rendkívül fontos Hivatal, közérdek, hogy megtudjuk, hogyan csúszhat át egy ilyen zagyva értelmetlenség a Minőségbiztosítási rendszerükön?
Rendszeresen és megfelelően tesztelik a Minőségbiztosítási rendszerüket?
Van egyáltalán olyan Minőségbiztosítási rendszerük, ami alkalmas az ilyen hibák kivédésére?

Szeretném felhívni az Önök figyelmét arra, hogy egy jogi eljárás legalább 200 diszkrét lépésből áll és ha az ellenfél a világ egyik legnagyobb multi cége, akkor EGYETLEN apró, akár eljárási hiba is elég, hogy a bűnös lerázza magáról a mégoly megalapozott eljárást is.

Érdeklődnék még, hogy Önök milyen hibajavító mechanizmusokat indítanak el, ha egy hiba előkerül?

Mivel ez az ügy Magyarországon százezreket érint, közérdekű kérdés, hogy konkrétan hogyan kívánják orvosolni az ebben az ügyben elkövetett hibájukat?

Milyen belső vizsgálatot indítanak ebben a konkrét ügyben, hogy felderítsék, milyen események összjátéka idézte elő a hibát?
Milyen garanciákat léptetnek életbe ÁLTALÁBAN hogy ilyen jellegű hiba, amikor az ügyintéző nem látja át az ügyet, amin dolgozik, ne fordulhasson elő többet?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. május 14.

Üdvözlettel:

Elek Zoltán

[email protected], Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Tisztelt Címzett!

Elektronikus üzenete a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság levelező rendszerébe megérkezett, megkeresését köszönjük.

NAIH ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

EZ EGY AUTOMATIKUS ÜZENET, KÉRJÜK ERRE A LEVÉLRE NE VÁLASZOLJON!

Naih_Ügyfélszolgálat, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1 Attachment

 

 

Tisztelt Címzett!

Mellékelten megküldöm a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
levelét!

Üdvözlettel:

NAIH Ügyfélszolgálat