NAIH egyedi rendszám indokoltsága és költségei

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

A Hatóság elnöke egyedi szám- és betűkombinációs rendszámot használ gépjárművén (NAIH-01). Kérem, szíveskedjenek megjelölni

1. az egyedi rendszám igénylésének és használatának az adófizetők által fizetett költségeit

2. Kérem, szíveskedjen megjelölni, hogy a NAIH mely feladatának ellátásához szükséges az egyedi rendszám, illetőleg mi indokolja az adatvédelem céljára az adófizetők által juttatott összeg egyedi rendszám igénylésére történő felhasználását.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. október 17.

Üdvözlettel:

Bachmann Péter

bachmann péter <[email protected]>, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Tisztelt Címzett!

Beadványát a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megkapta.

Megkeresését köszönjük.

Üdvözlettel,
Nagy Katalin
osztályvezető

Ügyfélszolgálat, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

 

Csatoltan küldöm Önnek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság válaszát.

 

Üdvözlettel:

 

Nagy Katalin

osztályvezető

 

 

 

Adminisztrátor hozzászólt ()

A véleményeket tartalmozó hozzászólásokat a moderációs alapelveink alapján kénytelenek voltunk eltávolítani.

"A KiMitTud oldalain megjelenő hozzászólások elsődleges célja az kell legyen, hogy segítséget nyújtsanak ahhoz, hogy mások is hozzáférhessenek a kért információkhoz, illetve felhívják az igénylők figyelmét arra, hogy hol kérhetnek segítséget. Fenntartjuk a jogot minden más jellegű megjegyzés eltávolítására.

Ez azt is jelenti, hogy az oldalon például a politikai vita vagy az adatigénylésre kapott válasz kiértékelése sem megengedett. A hozzászólásban azonban megadhatja annak a fórumnak, blognak a címét, amely oldalon az adatigényről vitázni vagy annak értelmezéséről olvasni lehet."

http://kimittud.org/help/requesting#mode...