NAIH alkalmazottakra vonatkozó információk

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a választ az alábbiakra:

- Mi volt a hatóságnál dolgozók létszáma 2012. január 3-án?
- Mi a jelenlegi létszám?
- Mi a jogszabályban megengedett létszám?
- Meghirdetésre kerültek a betöltetlen helyek?, ha igen akkor hányszor és hol?
- Volt olyan visszautasított pályázat, aki korábban az Adatvédelmi Biztos irodájánál dolgozott? Ha igen, mi volt az elutasítás indoka?
- Hány jogviszony szűnt meg 2012. január 1. óta a hatóságnál és milyen jogcímen?
- Hány olyan munkatárs dolgozik a NAIH-nál, aki korábban az OBH Adatvédelmi Biztos Irodájánál dolgozott?
- Kérem a pályakezdők és a nyugdíjasok névsorát és amennyiben vannak ilyen munkatársak, kérem jelöljék meg a munkakörüket.
- Van megbízással foglalkoztatott munkatárs?, ha igen milyen jogszabály vagy belső szabályzat teszi lehetővé a megbízási szerződés alkalmazhatóságát? Ha van ilyenmunkatárs kérem a pozíciójának megnevezését.
- Hány tanácsadói szerződést kötött 2012. január 1-je óta a hatóság? kérem a megbízottak felsorolását és a szerződés tárgyát és díjazását.

Bár kérdéseimre nem vagyok köteles indokot adni, tájékoztatásul azt szeretném tudni, hogy milyen állománnyal dolgozik együtt a hatóság és kik biztosítják a hatóság megfelelő szalmai színvonalának működését.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. október 27.

Üdvözlettel:

csikós attila <[email protected]>, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Tisztelt Címzett!

Beadványát a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megkapta.

Megkeresését köszönjük.

Üdvözlettel,
Nagy Katalin
osztályvezető

Ügyfélszolgálat, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

 

Mellékelten megküldöm a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
válaszát!

 

Üdvözlettel:

 

Nagy Katalin

kabinetvezető