Nagykőrös 11701 helyrajzi számon működő motocross pálya létesítenek és működését lehetővé tevő engedélye

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Pest Vármegyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban a [email address] email címre megküldeni részemre:

A Nagykőrös 11701 helyrajzi számon működő motocross pálya létesítésének és jelenlegi működését lehetővé tevő - a Tisztelt Hatóság (vagy jogelődje) által kiadott működési engedélyét-, illetve a motocross pálya működéséhez, annak szolgáltatást nyújtó tevékenységéhez köthető nyilvános, közadatnak minősülő dokumentumait szeretném kikérni.
Továbbá szeretnék kérni ezen felül adatokat arról, hogy az Önök hatósága milyen konkrét információkkal rendelkezik arra vonatkozóan, hogy a Nagykőrös 11701 helyrajzi számú földterületen 2005-ben motocross-pálya létesült?
Tisztelt Hatóság a PE-06/KTF/22879-2/2023. ügyiratszámú tájékoztatásában ugyanis arra hivatkozik, hogy a rendelkezésükre álló információk szerint a pálya 2005-ben létesült, ezért nem kell környezeti hatásvizsgálati eljárást lefolytatni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. november 2.

Üdvözlettel: Varga Sándor