Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Nagy Marcell, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Nagykátai szemétügy Felügyelőség

We're waiting for Nagy Marcell to read a recent response and update the status.

Tisztelt Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy hatósága előtt volt-e, vagy van-e folyamatban hatósági eljárás a nagykátai illegális szemétlerakatok ügyében? (http://index.hu/belfold/2015/04/13/illeg...)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. április 14.

Üdvözlettel:

Nagy Marcell

Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

1 Attachment

Tisztelt Adatigénylő!

Mellékelten küldöm a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának tájékoztatását és annak mellékletét.

Tisztelettel:

Pest Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Nagy Marcell, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.