Műtárgykölcsönzések Helikon

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
2006.01.01. és 2016.02.09. között - a költségvetési szervek és más
múzeumok részére történő kölcsönzések kivételével - a Múzeumból
kikölcsönzött műtárgyak listáját, amely tartalmazza a műtárgyak
alkotójának nevét, és az alkotások nevét/címét, a kölcsönzések
időtartamát, az alkotások tárolási helyét a kikölcsönzés időtartama alatt, valamint a kikölcsönzők megnevezését.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. február 29.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Helikon Kastélymúzeum Igazgatója, Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft.

Tisztelt Erdélyi Katalin!

Az Átlásztó.hu weboldalon keresztül a 2016. február 29-én érkezett,
"/Műtárgykölcsönzések Helikon/" tárgyú
adatigénylésre az alábbi választ adjuk.

A Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft. 2006.01.01. és
2016.02.09. között nem adott ki
műtárgyakat kölcsönzés céljából.

Tisztelettel,

Pálinkás Róbert
ügyvezető igazgató

--------------060608010808020902020600
Content-Type: multipart/related;
boundary="------------010801020104070706060606"

--------------010801020104070706060606
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-2
Content-Transfer-Encoding: 8bit

<html>
<head>

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
</head>
<body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=iso-8859-2">
<p class="MsoNormal"><br>
</p>
<p class="MsoNormal"><big>Tisztelt Erdélyi Katalin!<o:p></o:p></big></p>
<big>
</big>
<p class="MsoNormal"><big>Az Átlásztó.hu weboldalon keresztül a
2016. február 29-én
érkezett, <span style="mso-spacerun:yes"> </span>"<i>Műtárgykölcsönzések
Helikon</i>" tárgyú <br>
adatigénylésre az alábbi választ
adjuk. <br>
</big></p>
<p class="MsoNormal"><big>A Helikon Kastélymúzeum Közhasznú
Nonprofit Kft. 2006.01.01. és
2016.02.09. között nem adott ki<br>
műtárgyakat kölcsönzés céljából.<o:p></o:p></big></p>
<big>
</big>
<p class="MsoNormal"><big>Tisztelettel,<o:p></o:p></big></p>
<big>
</big>
<p class="MsoNormal"><big>Pálinkás Róbert<br>
ügyvezető igazgató</big><br>
</p>
<img alt="" src="cid:[email address]"
width="372" height="149">
<meta name="ProgId" content="Word.Document">
<meta name="Generator" content="Microsoft Word 14">
<meta name="Originator" content="Microsoft Word 14">
<link rel="File-List"
href="file:///C:%5CUsers%5CTULAJD%7E1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml">
<!--[if gte mso 9]><xml>
<o:OfficeDocumentSettings>
<o:AllowPNG/>
</o:OfficeDocumentSettings>
</xml><![endif]-->
<link rel="themeData"
href="file:///C:%5CUsers%5CTULAJD%7E1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_themedata.thmx">
<link rel="colorSchemeMapping"
href="file:///C:%5CUsers%5CTULAJD%7E1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_colorschememapping.xml">
<!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:TrackMoves/>
<w:TrackFormatting/>
<w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone>
<w:PunctuationKerning/>
<w:ValidateAgainstSchemas/>
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:DoNotPromoteQF/>
<w:LidThemeOther>HU</w:LidThemeOther>
<w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>
<w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript>
<w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables/>
<w:SnapToGridInCell/>
<w:WrapTextWithPunct/>
<w:UseAsianBreakRules/>
<w:DontGrowAutofit/>
<w:SplitPgBreakAndParaMark/>
<w:EnableOpenTypeKerning/>
<w:DontFlipMirrorIndents/>
<w:OverrideTableStyleHps/>
</w:Compatibility>
<m:mathPr>
<m:mathFont m:val="Cambria Math"/>
<m:brkBin m:val="before"/>
<m:brkBinSub m:val="&#45;-"/>
<m:smallFrac m:val="off"/>
<m:dispDef/>
<m:lMargin m:val="0"/>
<m:rMargin m:val="0"/>
<m:defJc m:val="centerGroup"/>
<m:wrapIndent m:val="1440"/>
<m:intLim m:val="subSup"/>
<m:naryLim m:val="undOvr"/>
</m:mathPr></w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
LatentStyleCount="267">
<w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/>
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]-->
<style>
<!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;
mso-font-charset:238;
mso-generic-font-family:swiss;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:-536870145 1073786111 1 0 415 0;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-unhide:no;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
margin-top:0cm;
margin-right:0cm;
margin-bottom:10.0pt;
margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-fareast-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-fareast-language:EN-US;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
mso-default-props:yes;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-fareast-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-fareast-language:EN-US;}
.MsoPapDefault
{mso-style-type:export-only;
margin-bottom:10.0pt;
line-height:115%;}
@page WordSection1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;
mso-header-margin:35.4pt;
mso-footer-margin:35.4pt;
mso-paper-source:0;}
div.WordSection1
{page:WordSection1;}
-->
</style><!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Normál táblázat";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-language:EN-US;}
</style>
<![endif]-->
</body>
</html>

--------------010801020104070706060606
Content-Type: image/jpeg;
name="logo.jpg"
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-ID: <[email address]>
Content-Disposition: inline;
filename="logo.jpg"

/9j/4AAQSkZJRgABAQEBLAEsAAD/4RDsRXhpZgAATU0AKgAAAAgABAE7AAIAAAALAAAISodp
AAQAAAABAAAIVpydAAEAAAAWAAAQzuocAAcAAAgMAAAAPgAAAAAc6gAAAAgAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFR1bGFqZG9u
b3MAAAAFkAMAAgAAABQAABCkkAQAAgAAABQAABC4kpEAAgAAAAM4OAAAkpIAAgAAAAM4OAAA
6hwABwAACAwAAAiYAAAAABzqAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMjAxNDowNDoyMiAxMDo1MTo0OQAyMDE0OjA0OjIy
IDEwOjUxOjQ5AAAAVAB1AGwAYQBqAGQAbwBuAG8AcwAAAP/hCx1odHRwOi8vbnMuYWRvYmUu
Y29tL3hhcC8xLjAvADw/eHBhY2tldCBiZWdpbj0n77u/JyBpZD0nVzVNME1wQ2VoaUh6cmVT
ek5UY3prYzlkJz8+DQo8eDp4bXBtZXRhIHhtbG5zOng9ImFkb2JlOm5zOm1ldGEvIj48cmRm
OlJERiB4bWxuczpyZGY9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzE5OTkvMDIvMjItcmRmLXN5bnRh
eC1ucyMiPjxyZGY6RGVzY3JpcHRpb24gcmRmOmFib3V0PSJ1dWlkOmZhZjViZGQ1LWJhM2Qt
MTFkYS1hZDMxLWQzM2Q3NTE4MmYxYiIgeG1sbnM6eG1wPSJodHRwOi8vbnMuYWRvYmUuY29t
L3hhcC8xLjAvIj48eG1wOkNyZWF0ZURhdGU+MjAxNC0wNC0yMlQxMDo1MTo0OS44ODA8L3ht
cDpDcmVhdGVEYXRlPjwvcmRmOkRlc2NyaXB0aW9uPjxyZGY6RGVzY3JpcHRpb24gcmRmOmFi
b3V0PSJ1dWlkOmZhZjViZGQ1LWJhM2QtMTFkYS1hZDMxLWQzM2Q3NTE4MmYxYiIgeG1sbnM6
ZGM9Imh0dHA6Ly9wdXJsLm9yZy9kYy9lbGVtZW50cy8xLjEvIi8+PHJkZjpEZXNjcmlwdGlv
biByZGY6YWJvdXQ9InV1aWQ6ZmFmNWJkZDUtYmEzZC0xMWRhLWFkMzEtZDMzZDc1MTgyZjFi
IiB4bWxuczpkYz0iaHR0cDovL3B1cmwub3JnL2RjL2VsZW1lbnRzLzEuMS8iPjxkYzpjcmVh
dG9yPjxyZGY6U2VxIHhtbG5zOnJkZj0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS8wMi8yMi1y
ZGYtc3ludGF4LW5zIyI+PHJkZjpsaT5UdWxhamRvbm9zPC9yZGY6bGk+PC9yZGY6U2VxPg0K
CQkJPC9kYzpjcmVhdG9yPjwvcmRmOkRlc2NyaXB0aW9uPjwvcmRmOlJERj48L3g6eG1wbWV0
YT4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
IAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAK
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgCiAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIAogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg
PD94cGFja2V0IGVuZD0ndyc/Pv/bAEMABwUFBgUEBwYFBggHBwgKEQsKCQkKFQ8QDBEYFRoZ
GBUYFxseJyEbHSUdFxgiLiIlKCkrLCsaIC8zLyoyJyorKv/bAEMBBwgICgkKFAsLFCocGBwq
KioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKioqKv/AABEI
AJUBdAMBIgACEQEDEQH/xAAfAAABBQEBAQEBAQAAAAAAAAAAAQIDBAUGBwgJCgv/xAC1EAAC
AQMDAgQDBQUEBAAAAX0BAgMABBEFEiExQQYTUWEHInEUMoGRoQgjQrHBFVLR8CQzYnKCCQoW
FxgZGiUmJygpKjQ1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoOEhYaH
iImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4eLj5OXm
5+jp6vHy8/T19vf4+fr/xAAfAQADAQEBAQEBAQEBAAAAAAAAAQIDBAUGBwgJCgv/xAC1EQAC
AQIEBAMEBwUEBAABAncAAQIDEQQFITEGEkFRB2FxEyIygQgUQpGhscEJIzNS8BVictEKFiQ0
4SXxFxgZGiYnKCkqNTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqCg4SF
hoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2dri4+Tl
5ufo6ery8/T19vf4+fr/2gAMAwEAAhEDEQA/APpGiiigAooooAKKQnFVotQgmuLmGJ90lqwW
YbSNpKhh9eCOlK6AtUVnLr2nNZ21ybuJIrpd0LOdu8ewPPerYuoi0oEqZh/1gz9zjPPpwc0X
Q7Mmoqt9vtuP38fMfm/eH3P73096iudYsLMoLq7ghLjK73AyPX6e9HMgsy9RUCXUbzeUJEL7
A+0Hnaeh+nBp8M0c8YeF1dSSMqcjg4NFxElFFFMAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigA
ooozQAUUmaM0ALRSZpaACijNITjrQAtFJmloAKKTNGaAFoozRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUA
FFFFABRRRQAhFc7HoEsusaxc3D3EaXEiGEQ3DIGAiUHIB9QRzXR0VMoqW5Sk1scXFo+pWVt4
exBcsbG1aKYWzRlgSE4O84I+U5xzWgttex6prkf2KUxX2GinDJs4hVcH5sg5B7V0lRzNthdh
xtUnNZ+zSKdRs4268N6lcf2c0aJ/ounRxvDI37uZ1IJjbHbjr0yBnPSry22oWt7qMjaSbr7e
EMbB0xGNgXy3yeACCcjPU1reHb1tR8N6feSNukmt0d2x1bAz+ua0qI001dDc3szjbTwpewTR
uJfKurOwggtrlTkFlL71I7qcjj+orf8AD1ncWOg28F6qJcLuMgQ5UEsTwfTmtOiqjTjF3RMp
uSswooorQgKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooADXJeMNUS01TSrSfVpdMgmMrzSxMFYh
VGBkg92/SutNY76dNJ4uTUHC/Z47JoV553s4J4+iis6ibVkXBpPUxNH8QNa297JJcXep2nnp
FYSPGPNuGK/Mq8KGAP8AFx39KlttVktPEkaapYX0N3qJKxb5VeNI1UsQNpwMY54zz1IrU17T
7ueSxvdPVJbixmMqwyNtEgKlCN3ODhsj6Vmz2uuanrEF7cWkNpBbW0wiiM29zKwABOBgDGR3
rG046Gi5ZFOw17yLCLUb+e8le3sZ710VxseNpDtBHdgBgfStm18Ryy31pFd6ZcWkV7n7PLIy
ncQu7BUHK5AJH9Kxx4Wvl02a1XyyHs7O1X5uyOTL+h/Gt/UbCe61jS54wvk2ZldgTg7ihVeP
+BGiKmkEuQydB8Sm6ZreMS3tzJdTFwhyttGJGC7j24AwOp9KNT1h9VgY21hfTabBKTNPbyKn
mhTyFGdzKCOcYzjjNM8PeHL7w/HbrB5bR3Sf8TCHdjbKRzKh756Ed+tOt7bxFp2hNo9jZW7t
DG0UF60+FK4O0lcZ3dPb3pKU+XUdoc2hPD4v+1R2X9n6bcXLXNv9pKB1UpHnGeTyfYVo+Jb+
TTfC2o3sTFJIbd3U9wccfrWDd6HqZsdN0+1sYA1nHCIb9Z9rQMuA/wAuORx0zg963/EthPqm
hS2dtt3yyR7txwNgkUt/46DVrncWmQ+W6aOZ0fU92r2KaTr11rEbBjfCXa8UShT8wYKMHdgY
z3PpVq+1w3qw6i2n6h/ZFs5kM8ciqsgHRymdzIOvv1wa0Y9FmtdQv4rbA03UImZ1DYMUxGCV
How5+o96oLY69LoK6DJaQQx+ULd75Zsgx4wWVMZ3EdjwM9TUJTSsy24t3RLda3ep4yNpYW09
6q6ekgjjYKgLO3LMeBwo/OrY8VW6WM8t1bzwXNvKIHtMBpDI2Cqrg4bIPB/liqkdprOl69fX
dpZw3lrOkUUcfnBHQIuM8jGMk8VVvPC15f27395Fbz3z3aXLWbN+6KquwR7scnBJ3Y69qd6i
23FaD3Na28SP9sW21LT5rB5I2khZ5EdXCjJGVJwwHOP1rH1HxVqV94UW+07Srq3F28MdvI8q
K53sBnbnjrj8c08eH5Jba8eDQbLTpzbPHbN5m+Teylc5Awowfc1r3mkSS2OkWduF8qzuIXky
cfLGMjH4gUfvGtw9yLNi2aR7eN5YzE7KC0ZIJU+mRwaloorqMAooooAKKKKACiiigAooooAK
KKKACq2oOI9NuXY4CxMSfwqzVLVoDdaLe26jJlgdAB3ypFTL4WNbnM/CnUxqXgG1x962d4D+
ByP0Irs683+Cc0C+Dbi1UbbmG7fz1PUEgYP5DH4V6RWWHlzUotmtdWqNIKKKK3MQooooAKKK
KACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKTApaM0AZ2r6j/Z0EGGjElxcRwRiTOCWPTgemce9ZA8
b6Zb2cT382Zm8zettE8gXYxVmPGQoI6mtTXdHGtWMcIuHtZYZknhmQAlHU5BweD9DXH6x4L1
S0hgTw7I7yPbywXFw0yoz72LEkFCMZJPy4IrmqyqRd4o2pqm1aTOlTxbpMkXmR3LH544wnlt
uYyKGTAxk5B/n6UjeMdEW3E5usoYBPkIxO0ttHGOpbgDrms7TfB5t/EthfXAUpY2EcCkN/rZ
QCNxHsCQP96pJfh9pclnqkAZwdQuBcFsA+UQdwAB4xuycH+8aFKs1sPlpJ2LMnjbRo7Jbpnu
PLMnlMBbSFo344YYyucjGetPfxlpAvJLQTStMhZeIX2l1GSgbGC3HTrVAeAhHZWsFvqbwNb3
H2kvFaxKJH/hyoXHy9v/AKwp9p4Bs7TXpNSWffvlecxvbxk+Y2cnfjcOSTjP6Ur1+wWo9zOf
x/8AatJ06ezaC1muovNmW4hldYQTtUsVHyruz8x6gcdcjf1LxAukXtpFfSwiGS3lmmmyVxsC
8gYPHPr+dZg+HsEdolrb6ncwwNbJa3SKqn7RGmcAkjKnBIyKu+JPC0es26suS8FrLBFFu2q2
8LjLYJGNowaF7ZRb66A/ZtoE8c6I8M0hmnQwlA0b20iuS/3QFIyScdBQfHOii3ScyXBjaYwZ
FrJ8sgwNrDHByw61haV4M1e9e6u9fvZILxnha2kV0kaMx7sNwoUj5iMYrR/4QWRTE665deal
214ztDGd8jADJGMcc447+1KMqzV7DcaSe5oL4y0VtS+xC4k8wytEHMLiMuoJYB8Y4wc81n33
xF0mHTbi4svOuJYoTMkbQSIJF3AbgSOV56isyLwbq0viJIrlgmiw3UtyI/PDBi4YHAChgTuP
ViB2rSHw+V4WiutXuriMWjWcSsiDyoyQew5PA5NJSrvZWHy0U9yzF4vtbjxBbWkc6pC6hWDw
SZMxAYR78bVOOcHn6V06iuZHguNdSEwv5/sf2kXhs9q7TMB97djdjPOM4zXTg1vT57e+ZT5N
OUWiiitTMKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAprEBSScAU4nAzXI6TdXHjG4N9IPJ0aGYi3h/
iuWRsb39FBHC+2T2qJSs0u5SjdXOA+FOrw2njrXLS/lEFxeStsRuNzh2yPrzXtgrxf4zeGNP
sFh8Q2Un2e9mmCPGpx5hwTvHoRgVq/B/xfrOvm5sNW3XMdsgdLthz1xsJ7nqc9eK4MPU9lP2
Evkdtan7SHt4nqlFFFekcAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUABrmPEfiptA1q0
t5Ime3nt5XJjgeRwy4xwvbk54rpzWZe2FhLqUV5dMFnihkjQl8fI2N3H4Dms6nNb3WVC19Tl
ofidYW2n6c2qIftM9pFc3JhKhYt47Bmye/AzxVO78e6hBLdtutxHA02AYjjak6JknP8AdY9q
3F8N+Hre4s44bp7eSKGKFI47sqZkXPlhhn5uhx681Nc+D9BMkklyrKZ2YHdMRuLyK5H4sorm
arNbnRzUV0GN42tmtraW0sLy5a73tbxxou6SNMZk5IwvIxnk56VC3xD0/wA6IQ2l3NA6Qu86
qu2MSttXOTnOeCAKty+CtIkiSOP7RbiJ3aIwzshiD/eVcdFOOn5VKPCGjrC8SQMkbxwxlVkP
CxNuT9fzrS1buZ/ujN8WeLL3Q9b03T7GKB21FWSNpshUfcoUsc/d5PHU8CrF340isLqS3ks7
q4W3lit7i5hRRGkrlQByc/xA/iK0dV8O6drUofUIjIRC8IAYjCsQT075UYPasu78K6FNq0Ud
xPc/aZdkxhW4YCYxYxIyjgkYHJ60SjVTbTGnTsk0VLzx+ziM6bYSsF1NLObzNudpJBIG7IPH
Gazrj4kQMNXlsJ2aRLZ5LKORV2Hy/vEgHcCevOOBXRp4U0WG9lnkeWSdpo7lzLOWK7CSvX+E
Emkj8GaT9kuoUa4a1u4mj8n7QxjRWOTsHbNQ41n1KUqK6DJPHFjCsqNBO1xCZhLCqjcgiXcz
HnoQVx/vCqqfEW1ZiJNJ1CJV8ppHdFxGkpwjn5uhPbrV+LwpbNrGr394Ec6jAtrhMqViC4IJ
9T6+w9Knk8K6XLHPG0TlZ44I3/eHlYW3J+v51dq3ci9JdDPi8ULJqfmRi4mWYzwQ2qqo+aBi
HYknqe3QYqvN8TNNt7G1uJrW4Q3Id0icoG2KcFslsEE5wBycVfbwZo6XF3dfv0+0JIGAnIWP
zOZGUfwk9z9aqweGfD1xb20VtqEzNAPLikivTv2sAfLyDyuFyB+VT++WzRS9l2LaeN9OlQvE
kzx+ZboGAHzecMoevvzWf/wse2Kb00jUWUxSTIwRMOkZw5HzdsfjWjc+GdEbV0v7h3SaIRsy
G4IRiuQjMueSOxog0LQCEtIJA5hhmtQiz5YK5y4Pv/Kn+9va6F+77G7aXKXlpDcREmOZA659
CMip6htbZLO1it4QRHCgRQTngDAqaulXtqYadAooopgFFFFABRRRQAUUUUAFFFFACHniuTm1
7wn4FI02a7jsRK5kWBVZwm7k8AHaM89hzVb4jzajDb6WLW9ez0+W9SK9miJV1VjgfN2B6H8K
19d1PSfDGltd3sG9ZnWLy4ot8k7ngDH8RrCU9XbS3c1jHRdbnjnxevhf+KLC9jl+16U0C+S0
cmUb5vnAI6Hpnv0r0j4eeLfDGqWqaX4fgNhLEm42rJgkdzu6N/OtPVdI0/xp4Ma3+zmCOaPM
Iki2PA46fL1BB615b8DdN83xbfXjH/jzt9n/AAJjj+SmuFKdLEJrXmOy8KmHaejie80UUV6p
5wUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUZoAK8/+ImlahqGsaXJY28lxFBHK9xEmR5qA
oTHntuAI9678sPWk3A1nUgpx5WXCThK6PONSm1STXRLZRXsT7rf+zoEth5LRcb/MOPlIy3Uj
HGO9VZ4tS1ie4i+0atgatD5KyxN+6iVuZFYrjk59cACvUcr3IoyKx9hfdmirWWiPMbi48QQW
0UV5c6ssUa3KxTW0W6SWVZCIw+B029DjBp1vqGuR3UZvpNVmRtJRpFijKGKURqSfu4Zi3GQc
gk5GOa9M4o4o9g/5mP2y7Hlqf8JJcaUhh1HVvNh0ye4YmMqWuAwKx/MuSADjjritS1vNbfxL
HayR3XmNfJKZfK+QWvkjK7un+szx1zXfEjvQCKfsdfiJ9rpseb+MNJ1eTxNqupaRFK7R6UkJ
iAO24RjKHQerD5SPp71EJvENtJawwnUI5o4rVbOCOLMDrhfN8w44I+bqR2xXpuRS/L7UOgm2
7jVZpWseYXdx4lsLK5v5L2/+dNR3I4GyEISYSOOD6HvTbS41+8eCOzvNXezmmtRNPcR7JEZi
fMC8fdxjJ6A4xXpk8MNzC8M6LJHICrIwyGB6inoqxoFVQqqMAAdBS9hr8Q/bK2x5jev4huJ7
2136k07m5SaEx/uFt9jeWUbHLH5ehycnNV9L8P38esaWvlXUUcF1asXWMKcfZjuLHHOD8v4k
V6sWUA5wMdc9qA6MoKkEEZBHel9XTd2w9u0rJHnfibTbw/EaHUms5bvTLeCD7REqkhzvfDY/
i2Ehsfj2qro+jXGm6/ZalOt8Uin1GWVQmeNw28AZO4fngV6fkGjiq+rx5ua5PtnawkUgljV1
BAYAgMMHn2p9JuHrSiugxCiiimAUUUUAFFFFABRRRQAUGiigDG8Wacuq+E9StGAPmW77cj+I
DI/UCuWeQ6x4c8D3Uvzsby3c5GckRtzXc37tFp9xJHGZGSJmVAOWIHT8aytD0SKy8NaPaXIJ
awjRlJONrhcH+ZrCcOaXyNYz5Yk3ibWE8P8Ahm91J8fuIiUB7seFH5kV5f8AASXdc60p6kRN
n8Wql8YfG9vq0iaDpUvmQ28m+4lU5VnHRR64/nWf8FNWj0/xrJaTPtW+gMag93BBH6bq8+pX
jLFRS2R3QotYaT6s+haKKK9c8wKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKQ0tFAHlviPUrm
L4mxbLuREhmtkWASsHcNndsjHDKcjJPTFVRr/wDZ1xrsuiX0t3FNaoYpJJnYQSNJsLy7vuEb
s4Axha9YaCJpBI0aFx0YryKp6lPbaVptxdyWrSRou6RIYtzMO/HeuSVGSbfMdKqxslY8sv8A
W3utJtHuru5tFg02UWbJcMRPdJJtDBhjfkAEZ9TXQePbzVoYNB/s+SaOeRZTcCE/MUEYL4Hd
gMke9dNY65o9/ptndOY7SO45to7wLGzehVSf5Vas9Xsr5L2T/VJYTtBK82FAZQCSDnphhzUq
ldNc243Us78uxw9/4wvrPVLWz0FoGsVgga3M7rm7D/7TMDxjHAJz1ovfG+oWy66suo2kMtnK
PsyrCJFwWKhC277xI5zjGCeRXYRazp09/ewLH8unKrS3BUeWu5d2Ac5yFwTx3FQav4j0vR7S
G7mt5p4LhRIZoIN6qvHzMe3Ue9Di7N84lJaLlOGu7zWJ9aZotZilMlxp2x4kPlhmJyRhuVyD
x349KsX3jrXreKCEPapIrXCPcuiqkzRyFAAGYAZAycEnniu8bV7NdQnsYInmuILcXDpEgPHO
0Z4G44OAajXWbK78OR6vBaTXMDqHWKOINICTgjb6g9foaPZtXtMfOna8TjT4n1PSLzU9RnhM
kP2mJJ7ZTvKM9upUKfTfgf8AAs13elTzPYxRX8sbX6wo9wkfG0sPTsOD+Vcve+MPD2oWdrNc
2d+6RzNcbRDzH5LYMjjP3Vb68j2rqLm6s9OsZtS2ZVwrMYx80nQKPcnIA+tXS0v710TU1SvG
x5p4d1/UbHTtTvLyWWe+it3ewikYtG0IkIZ/dgevfAHarU3jjVYrbU/I1jTrxbRrfbdJCFDB
w5cBS2C3yjjI/Ou11zxFYaB5YuraeUtG0jCCHf5cYxudvQDIpG17R11yz0VAslxeRGZFRBtV
QMgt6Z7VnyOK5ecrnTfNynCajrupwpqxE6z219dxQs0sexYUaEN0ZwBnpgkd/Wp7bX9Wimj1
FUiX7PpYlkghIMckSz4JUKSAdgzxnHSu/sNRsdWsZri3XfbxyPGWdOGKHBI9Rx19qwZfE+i6
1o+oxTWd6II7cSSRmAo8sJJG5cH7px7cUOm1rzj576cpJ/bmqv4BvdcjiAndHuLSIpyIuqbh
3JXk/Wp9C8TxapqN9m5he0+0RwWUiniU+UHcA9yDu/Kku/GGlaZa2haG5aCa3ScGOHKwxNwG
f0H51ZtPEGnza82jpbTwzIGaNpINiSbfvFT3xnritVLVe8ZW0fulbUw0fxB0R0llCywzq8e8
7CFUEfL0zz1rorS6gvbZZ7SVJomztdDkHBxUpRSwJUZHQ0Kiou1FCj0AraMWmzNu6QtFFFWS
FFFFABRmikPWgBC4BxnnrilDA1xXic3g8Tf6J5hiFiDdLCf3hi8z5tnv098ZxzUmo6re3D26
eF4Zp4bKNZnMZULJkDbGd5BwVyeOQStYuqk2aKndLU7HcKQsAMnoK5RtSa+16waK4kltL63+
SGGQo8JIbMjL6ds9iKqTLNb6R4mnS+u2eyMiQ752IQeUrfzJ5odTsCpnZxXEVxCJIXWRGzhl
OQaxvFGgTeI9NFlFqlxp0bH96bcDMg/uknt9KzI9Uiso9Bc38MdtJPIsz/a/MQ/umIBc4744
9alae7h1y4t5b9zptvCL8uD85BJ/d7v7nyk+vIGamUlJWaHGLi7pnLJ8CtFA/e6nfMfog/pV
ix+EGhaNrVjfpqt2skM6PEjsoDspyB0zzitRdR8SrpzAxkui/bzLs4MR+byB/tA5X6D3qxca
5Cv9s+bd7WliWbTlLfMwaEAeWOpJbPTnJrBUqCd1HU3dWs9HI68HijcK4u4uoJNZsrGTVntb
iJI3vC12VycDEaqTglj146fWmRXlzM3iRILtmvIhOtvGLomRcAYxH25xg+9dHtUYezO43UZr
krjxHFJcWt3YXIuILaylmuVjbI3YXYG9GJzgHnrVcaj4gsrNFvQcacVmu7jbxcRnHC/QFif9
0etP2qF7NnbUU1WDqCpyCODTq2MwooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACq9/btd6bc26EBpomQ
E9ASCKsUUmrhsed6j8Ory6XTwLmGRYrCOznR3dQNvVlx1zzwcdq3LDQdR0uLUYITZ3EN5PLN
icsesaKoPHPKnNdRRWKoQi7o1dWbVmcXaaB9suPEGk6rbOsV1Kk8UyBgh3RhcAjH3WU8emPW
m6t4Kuj4ft9F0drU2ax7XF0XLLIMYlUg9Rg/L0rtQMGmtKglWMuodgSFzyR64p+xhbUPayvd
HE2nhLUNL8Wz65LdieIBpHZN5mnHlhRGV+7gEZGOavaDpmpxeARawEWd/Okki+YD+5MjFsEe
oB/OuodlSMs7BVUZJJwAKiivLeV9sU8bt/dVwTx/+sfnSjSjF6A6kpLU4/VfBF2IYYNCmt4o
m019MmFwDkRuQS4x1brwfWty602WabSrJV3WdsRJMxP3igAQf99Yb/gNbfWo3ljjZQ7qpc4U
E/ePoKpU4olzkznvF2ja1rccFrpk1mlnu3XMc7ODMB0TKjhfXuelZU3w+vDro1K21h4nk80z
JsUhC0ewBDtztHoT0HHeu6FNaRVZVZgCxwoJ6mlKjCTuyo1ZRVkct4M8MX/hvTbuGaWA+YV8
mGJ3MaFVwWy3ILHkiodL8M64sestrU9jNc6lCUE8JfK8EKuCMBRntzmuuklSLb5jqu47RuOM
n0p+4BMk8AZoVKNkuwnUk233OL1Twxr1zY6RYW02ntY2UMYuIZmcee6AYzgfdBAOO/erVr4d
1X/hMl1a+ntPLiR4w8KsJJ0Y5VHHQbfUda6iORZUDxsGRhkEHINPo9lG9w9pK1gooorYzCii
igAooooAKKKKAE2jdnAz0zVS7v4rOeCJo5HkuGKqI1B6DJJ9quVRvdMhvby0nnVW+zMzKrKC
MkYz+FS720GrX1Gpq9gRuWXA83yATGw3OM8Lx83Q9PQ0w6/poEgMrfu2CsPJfOSQAMY6nI49
6qL4ZQW7wNOdrXRuVZUAdCWJOD2POMjtUt7oSXkV2pmK/aZ45+VyAU24GO4+Ws/3ltC1yXJX
1rTI2kilk2GNDI4eFgFXnk5HTg/lU0up2MLyxyzoDEu6QHog9z2qtdaKLtbkSTMDc2gtWKqB
gfNyP++qQ6IQt3EtwGtrpmdopYg+Gbrz3Hsc0/e7B7pbudRtbSzW4nfZCzIgJGMbiAMg9Oop
q6lYultIXVPPbbBvG0scHoD7Cqk/hqyuNMSzlUSAeV5ksihnmCEHDHvnbUUvhiK4RRc3l1K0
UeyBzIQ0Z3ZByOp4Xr/dFD5+wLk6su3Gr6bCJGmkBET7HYRlgremQOtMXWLFrmYcqsKBnlaN
gFzjgkjrgg496iOgI8V6rTsDeMjOFUBQVOcgep7nvx6U248Pie51CUT7ftqqGGwEqQFAIOf9
npR799g93uXvt1iLhrcSx+aX2GMdS2M9PpzVwgMuCMiqNvpax6kL6VxJceQIWYIBkZzmtDFX
G/Uh26BRRRVCCiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKr6hO1rp1xcJjdFEzjIyMgZrl7Tx9A0N
qZrS4lWQwRS3USARJLIFIHJz/EPX0qJVIxdmXGEpK6K3ikeLbbWHk8Pbp7by1uPLOOWXKmIf
7wYH/gNUdRt/HGnzrBptxJeRJCkrSScl5GURsv0U5kraTx3byJvTTL3Y9u1zC7BFE0akAsCW
4655xxSP4+tkgEv9mXzIIo5ZiEX9wJD8gb5up68ZxmuV+zbvzM3XOlblRj39t41t9Se10+4k
ms1Kos7nLN5qhS3/AGzKk/8AAqseJLHVdQ1OO50wX9vJZWFzGkqAK0kgaMqO+Q2CffFXL/x9
HDbTvZ6dcyfLOLad1XypmiB3fxZxkHrjOKVfH9sloJrmxuVRVVZZlUbEmMe/y+uehHPTkc0v
3eq5h/vNHymHdQeLrvVL+O4a68qSOUCIRZieMx8KDnAbcfrn2qjFo/iS1uoZ7O0uIvLEglaN
QshjIgyEPTcdrYz6GtOT4h38cd8628EvkwyuoC8AruHZySMqw5C56itWX4i2Ftahru0uIrnz
TEbd9inIQOTktjGGHfPOKj91J3cmW/aJfCjOnbxOdUuDbf2iH3S7QQPIEHlny9vfzN233znP
FUbrTPFv7hbd7q5nieCeKW6wRHIYZBJ2xwdox0BIq9e/EOYtdzacsDW0cJlhMsbbm/0cy88j
HIrZh8b289lbzW1jdXT3JYQpCo/fBAN7rkj5QTjnrT/dyduZifPGz5UYN63iM3EZtRrSrtt/
s6rjbjI83zf9rr+GMd6hGn+I7zUImlGoM1rqMkkM0xCggxPj5eyg7V4ODn610A8f6fLcIltb
XMkT+UPtAQbFaRcoDzn26VFpPj2C90OG6a1lnnYxwlbdPlknYZKJk9hySeB60Wpt/EJOaV+U
wbKw8UX0EK6m964W6geRZY9pRwTvdTnoMjpx0xW14avNXu9PubjUjLcgt9hgEQyr7NwaY/7x
/LFWk8d2s00MEen3YnmMyLG4RcNGcEctyc+lZ+l/EnTxZadHfWxt554o3mWIKEiMh+XA3ZIP
XjJAPNEXTi/iCXPJfCUNPsvEmiafZrF/aE0Edtayyw8EqQ7CSNR7Lt4rtfDBvjoELasJBcu8
jlZfvKpkYqD7hSBWNpXjmKezhW/gZb2VlCRxLxLukZAVye205+lTX/i5tK8UTWFxaPJaJFA3
nRLny2kdly2T0yBjA9a1puEVzcxnNTk7W1OrorF0vxPa6rdW8MEcitcRSSqWA4CPsOefWtqu
mMlJXRg01uFFFFUIKKKKACiiigAooooAQ1z+pHVV8QRm1ExsRHH5oj653t93PH93PfHSuhpM
VMo3Q07M5HGrizvyv2prhbxikZ3jzI97bVDZwoIxyOnerHkz3esXm46jBGqFYwHkVZG6lgc4
A7AD39q6baKNtR7PzL5zmbODV4m04RSSfNaFrj7UzPiT5OOvB+9+tV7X+2A8ZuftW/8AstMH
5sedtbd043Zx1rriuaNtHs/MOfyOchXUbqXTyst1DDLHi7V1KsGUZGM9Mng+o9K6MDijbS1c
Y2JbuFFFFUSFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAR3EKXNvJDKMpIpRhnGQRg1x0/w+jf
X7a6iuFisrd4nFuqtkmMAKCd209ByVz712tFZzpxn8SLjOUdjmW8A6EySo1vNskjMW37VJhU
JDFVG75RkdBWfqvw9S/v4Xhu2itlVFkRi7yOFbcPmL4P/Agcdq7aik6NNq1hqrNPc51vBOiv
dPO1tIS/mfJ577F8wEPhc4Gc9qlHhDSBfpd/Zm3oQwQytsLBdoYpnBbHGSM1u0U/Zw7C55dz
AHgzRlWdRanbPG0bjzG+6eoHNOufCWlXTvI8MqStIJDJFO6MG2BOCDkDaAMVu0Uezh2Dnl3M
Gfwdo1y0jT2zO0qFHJmfkGPy/X+7xn8etMk8FaM8ZRbeSIeYZAYp3QqxGGwQeAR1A610NFHs
4dg55dzEXwnpCR7I7Tau6JtquwAMYwnft+veoR4J0RbYwx2rxoVjH7uZ1IKfdbIP3h/e610N
FP2cOwueXc56HwXo8HkbIJsW8rTIrXEjAuTksQTycnqafB4P0m1lt5LaGWFrdERRHO6hgn3Q
wB+bHvW9RS9lDsP2k31Oeg8JWdvrFheRKFj0+GVIIyCSrSNlm3E59ePepz4W0xlk8yGSRpFj
V2eZ2LCNy6ck9iTW1RT9nHsLnlvcyNN8NabpOoTXllCyTS5BzIzBQTuIUE4UE84Fa4ooqkkt
EJtt3YUUUUxBRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFF
FFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQ
B//Z
--------------010801020104070706060606--

Tisztelt Pálinkás Róbert!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin