Tisztelt Szada Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Szada önkormányzata a Munipolis kommunikációs rendszer weblapján (https://info.munipolis.hu/) referencia ügyfélként szerepel.
Kérem szíveskedjen megküldeni az önkormányzat és a Munipolis fejlesztője között létrejött szerződéseket, megállapodásokat, kifizetési igazolásokat.
(Amennyiben még a rendszer tesztüzeme zajlik, kérem megküldeni az ennek alapjául szolgáló szerződést, megállapodást is és hogy éves szinten mennyi pénzébe kerül a rendszer "éles" használata az önkormányzatnak.)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. január 31.

Üdvözlettel:

Tóth István

Szada Nagyközség Önkormányzat, Szada Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Levelét megkaptuk, és továbbítjuk az ügyben illetékes kollégánknak, aki az
ügytípusra előírt határidőn belül felveszi Önnel a kapcsolatot.  

 

Üdvözlettel:  

Szadai Polgármesteri Hivatal 

Aljegyző, Szada Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

3 Attachments

H/299-2/2024
Tisztelt Tóth István Úr!
Hivatkozva 2024. január 31-én érkezett Munipolis rendszer fenntartási
költsége tárgyú közérdekű adatigénylésére, küldöm az alábbi
dokumentumokat:

 1. Ingyenes aktiválási űrlap
 2. 2024 évre vonatkozó, aláírt megrendelés, szerződés

A szerződéssel kapcsolatos kifizetés még nem történt.
Tájékoztatom, hogy adatigénylésével kapcsolatban költségigényünk nem
merült fel.
Üdvözlettel:
Tóth László jegyző nevében és megbízásából