MTVA pályázati támogatások

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

• Kérem tájékoztasson arról, hogy a 2014-es és 2015-ös működési évben mekkora pályázati támogatáshoz jutott a Show&Game Kft. az MTVA által kiírt pályázatok során?
• Kérem tájékoztasson arról, hogy a 2014-es és a 2015-ös működési évben mekkora pályázati támogatáshoz jutott a HUNG-ISTER Zrt. az MTVA által kiírt pályázatok során?
• Kérem tájékoztasson arról, hogy a 2014-es és a 2015-ös működési évben mekkora pályázati támogatáshoz jutott a B-Reklám Kft. az MTVA által kiírt pályázatok során?
• Kérem tájékoztasson arról, hogy a 2014-es és a 2015-ös működési évben mekkora pályázati támogatáshoz jutott a Megafilm Service Műsorgyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság az MTVA által kiírt pályázatok során?
• Kérem tájékoztasson arról, hogy a 2014-es és a 2015-ös működési évben mekkora pályázati támogatáshoz jutott a Frizbi Entertainment Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. az MTVA által kiírt pályázatok során?
• Kérem tájékoztasson arról, hogy a 2014-es és a 2015-ös működési évben mekkora pályázati támogatáshoz jutott a START-COMM Kft. az MTVA által kiírt pályázatok során?
• Kérem bocsássa rendelkezésemre azokat a pályázati dokumentációkat, kiírásokat, értékeléseket, amelyek alapján az alábbi cégekkel szerződést kötöttek:
o START-COMM Kft
o Frizbi Entertainment Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
o Megafilm Service Műsorgyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
o B-Reklám Kft.
o HUNG-ISTER Zrt.
o Show&Game Kft.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. június 23.

Üdvözlettel:

dr. Hajdu Nóra

MTVA Sajtóosztály, Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

2 Attachments

Dr. Hajdu Nóra részére

 

 

[FOI #4984 email]

elektronikus levélcímre

 

                                         

 

 

 

 

Tisztelt Dr. Hajdu Nóra!

 

Tájékoztatjuk, hogy az adatigénylés terjedelmére, az igényelt adatok nagy
számára tekintettel, a kérése teljesítésére vonatkozó határidőt 15 nappal
meghosszabbítottuk.

 

Kérjük szíves megértését és fentiek szíves tudomásulvételét.

  

Budapest,  2015. július 1.

 

 

 

 

Tisztelettel,

 

 

MTVA Sajtóosztály
Tel.: +36 1 759 5066
[1][email address]

1037 Budapest, Kunigunda útja 64.

[2]Description: Description: Description: Description: Description:
G:\DTP1_MTVAarculatLAP\20120706_Logotemplate\MTV_logo_RGB\mtva_kozepeRGB.jpg

 

TV  I  RÁDIÓ  I   HÍR   I    ÚJ MÉDIA

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

MTVA Sajtóosztály, Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

3 Attachments

Tisztelt dr. Hajdú Nóra!
 
2015. június 23-án érkezett adatigénylésére az alábbi tájékoztatást adjuk:
 
Az Ön által megjelölt cégek közül a  STRATCOMM Stratégiai Kommunikációs
Tanácsadó Kft.  jutott pályázati támogatáshoz.
 
A STRATCOMM Kft. javára megítélt támogatás összege: 119.975.000,-Ft.
 
Mellékletként csatoljuk a pályázati dokumentációt, azaz a pályázati
felhívást, az általános pályázati feltételeket és a pályázati kérelem
nyomtatványt. Tájékoztatjuk, hogy az értékelés nem nyilvános.
 
A pályázati eljárással kapcsolatos nyilvános adatok a
[1]http://mecenatura.mtva.hu/ honlapról elérhetők.
 
Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét, továbbá kérjük, legyen
szíves visszajelzést küldeni arról, hogy megkapta válaszunkat!
 
Tisztelettel,

MTVA Sajtóosztály
Tel.: +36 1 759 5066
[2][email address]
1037 Budapest, Kunigunda útja 64.
Description: Description: Description: Description: Description:
G:\DTP1_MTVAarculatLAP\20120706_Logotemplate\MTV_logo_RGB\mtva_kozepeRGB.jpg
 
TV  I  RÁDIÓ  I   HÍR   I    ÚJ MÉDIA

References

Visible links
1. http://mecenatura.mtva.hu/
2. mailto:[email address]