MotoGP pálya területszerzés

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a „MotoGP versenypálya és sportkomplexum megvalósítása” elnevezésű, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósítása céljából történő területszerzési eljárás részleteit. A táblázatban szerepeljen, hogy helyrajzi számokra lebontva hány négyzetméter területet vásárolt meg az állam milyen összegekért (HUF), illetve azok milyen besorolásúak (szántó stb.) Adják meg továbbá, szintén helyrajzi számokra lebontva, hogy azok a tulajdonosok, akik csereföldet kértek, mekkora földterületet kaptak, és pontosan hol.

Azt is adják meg, hogy hány olyan helyrajzi szám van, ahol még nem sikerült egyezségre jutni a tulajdonosokkal, és hogy állnak jelenleg ezek az eljárások.

Kérem, legyenek szívesek csatolni a kisajátítási eljárással megbízott ügyvédi irodával/irodákkal kötött szerződést is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. október 3.

Üdvözlettel:

Szopkó Zita

Info, Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Ügyfelünk!

Ügyfélszolgálatunkhoz küldött megkeresését köszönjük. Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük.

Üdvözlettel:

MNV Ügyfélszolgálat

[Leírás: Leírás: cid:[email protected]]

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Budapest 1133, Pozsonyi út. 56.
Telefon: (06 1) 237 4190
Fax: (06 1) 237 4191
E-mail: [Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. request email]<mailto:[Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. request email]>

Ezt az értesítést levelező rendszerünk automatikusan küldte ki Önnek. Kérjük, ne válaszoljon rá!

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megadott személyes adatokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. bizalmasan, a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak, valamint az MNV Zrt. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatnak megfelelően kezeli. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatunkról a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. honlapján (www.mnv.hu<http://www.mnv.hu>) tájékozódhat.

Ez az üzenet bizalmas információkat tartalmaz, kizárólag a
megnevezett címzettek ismerhetik meg a tartalmát! Az MNV Zrt nem vállal felelősséget az üzenet tartalmáért. Amennyiben nem Ön a címzett, úgy kérjük, haladéktalanul értesítsen bennünket és törölje az üzenetet!

Info, Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

2 Attachments

Tisztelt Szopkó Zita!

 

A tárgyi közérdekű adatigénylés kapcsán mellékelten megküldjük az MNV Zrt.
válaszát.

 

Tisztelettel:

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

Központi Ügyfélszolgálata

 

[1]Leírás: logo - teljesjó

1133 Budapest, Pozsonyi út 56.

Telefon: +36 1 237-4400

Fax: +36 1 237-4100

E-mail: [2][Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. request email]

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.!

Tisztelettel kérem, küldjék el válaszukat az általam 10.03-án elektronikus formában benyújtott közérdekű adatigénylésre, melynek 15+15 napra meghosszabbított határideje (az Infotv. 29. § (2) bekezdése alapján) a tegnapi napon lejárt.

Segítő együttműködésüket előre is köszönöm.

Üdvözlettel,
Szopkó Zita

Info, Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Ügyfelünk!

Ügyfélszolgálatunkhoz küldött megkeresését köszönjük. Válaszunk megérkezéséig szíves türelmét kérjük.

Üdvözlettel:

MNV Ügyfélszolgálat

[Leírás: Leírás: cid:[email protected]]

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Budapest 1133, Pozsonyi út. 56.
Telefon: (06 1) 237 4190
Fax: (06 1) 237 4191
E-mail: [Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. request email]<mailto:[Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. request email]>

Ezt az értesítést levelező rendszerünk automatikusan küldte ki Önnek. Kérjük, ne válaszoljon rá!

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megadott személyes adatokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. bizalmasan, a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak, valamint az MNV Zrt. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatnak megfelelően kezeli. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatunkról a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. honlapján (www.mnv.hu<http://www.mnv.hu>) tájékozódhat.

Ez az üzenet bizalmas információkat tartalmaz, kizárólag a
megnevezett címzettek ismerhetik meg a tartalmát! Az MNV Zrt nem vállal felelősséget az üzenet tartalmáért. Amennyiben nem Ön a címzett, úgy kérjük, haladéktalanul értesítsen bennünket és törölje az üzenetet!

Info, Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

3 Attachments

Tisztelt Szopkó Zita!

 

A tárgyi közérdekű adatigénylés kapcsán mellékelten megküldjük az MNV Zrt.
válaszát.

 

Tisztelettel:

 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

Központi Ügyfélszolgálata

 

 

 

1399 Budapest, Pf. 708

Telefon: +36 1 237-4400
Fax: +36 1 237-4100
E-mail: [1][Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. request email]

 

 

idézett részek megjelenítése

Info, Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.

4 Attachments

Tisztelt Szopkó Zita!

A tárgyi közérdekű adatigénylés kapcsán mellékelten ismételten megküldjük az MNV Zrt. válaszát.

Tisztelettel:

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Központi Ügyfélszolgálata

1399 Budapest, Pf. 708
Telefon: +36 1 237-4400
Fax: +36 1 237-4100
E-mail: [Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. request email]

idézett részek megjelenítése