MNB bankjegy és éremgyűjtemény

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Magyar Nemzeti Bank!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen megküldeni részemre

az "MNB bankjegy és éremgyűjteménynek digitális feldolgozása fotózás KBE/104/2013" tárgyában létrejött szerződés 1.1. pontja alapján elkészített dokumentáció DVD lemezeinek másolatait. ( szerződés iktatószáma: KBE/2014-0011/2013; Hivatkozási szám: MNB/026867/2013)

Továbbá, kérem válaszukban tájékoztassanak, hogy az MNB bankjegy és éremgyűjteménye hová került elhelyezésre, miután az MNB látogatóközpontját bezárták.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. június 17.

Üdvözlettel:

Móricz Csaba

MNB Kommunikáció/Információ, Magyar Nemzeti Bank

1 Attachment

Tisztelt Móricz Csaba!

 

A Magyar Nemzeti Bankhoz (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.)
2016. június 17. napján érkezett – az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 28. §
(1) bekezdése alapján előterjesztett – közérdekű adat igénylésére
vonatkozó kérelmével kapcsolatban arról tájékoztatjuk, hogy a kért
adatokat (fényképfelvételeket) a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI.
törvény (Szjt.) szerzői jogi védelemben részesíti.

 

A fényképfelvételek az Szjt. hatálya alá tartoznak, így kiadásukra nincs
mód, azonban az Infotv. 30. § (2) bekezdése, valamint az Szjt. 15/A. §
által biztosított lehetőség alapján személyes betekintési lehetőséget
tudunk az Ön számára biztosítani a képek megtekintése vonatkozásában.

Amennyiben kívánja, ezen túl előzetesen egyeztett időpontban az
Éremgyűjtemény egyes darabjait is megtekintheti szakértő kollégánk
kíséretében, aki az Ön által feltett minden kérdésre válaszolni tud. Az
éremgyűjtemény jelenleg a Magyar Nemzeti Bank székházában található.

 

Kérjük, hogy a képek megtekintése, illetve az esetleges tárlatvezetési
igényével kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot kollégánkkal:

 

Molnár Mariann

Kiállítás szervező

428-2600/2523

 

Tájékoztatjuk, hogy az MNB területére történő belépéshez személyazonosító
okmányaira szüksége lesz.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az MNB területén fénykép- és filmfelvétel
készítésére nincs mód.

 

Megértését köszönjük.

 

Üdvözlettel:

 

[1]cid:[email protected] MAGYAR NEMZETI BANK

Kommunikáció
KOMMUNIKÁCIÓS ÉS PÉNZÜGYI ISMERETTERJESZTÉSI 1054 Bp., Szabadság tér 9.
IGAZGATÓSÁG
Telefon: +36 (1) 428 2751

Fax: +36 (1) 428 8000

Email: [2][email address]

 

 

_____________________________________________

 

idézett részek megjelenítése