Miskolci rendezvények kapcsán végzett szolgáltatások a 2012., 2013., 2014. és 2015. évben

Az igénylést elutasította a(z) Miskolci Városgazda Nonprofit Kft..

Tisztelt Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. A 2012. január 1. és 2012. december 31. időszakban Miskolc megyei jogú város belvárosában (a Papszer u.- Hunyadi János u. - Dayka Gábor u. - Kis-Hunyad u. - Palóczy László u. - Deák Ferenc tér - Batthyány Lajos u. - Madarász Viktor u. - 26. sz. országút - Búza tér - 3. sz országút - Király u. - Lévay József u. - Görgey Artúr u. - Mindszent tér - Papszer u. által határolt terület) tartott, 100 főnél nagyobb részvételű rendezvények kapcsán végzett szolgáltatási szerződések, vagy megrendelések listáját. Ebben a következők feltüntetését kérem: a megrendelő neve, a szolgáltatás időpontja/időszaka, a szolgáltatás megnevezése - pl. rendezvény alatti, vagy utáni takarítás, eredeti állapot helyreállítása stb. -, a szolgáltatás értéke, a munkavégzés helye, a szolgáltatás megrendelésének időpontja, a szolgáltatás elvégzésének időpontja, a szolgáltatás ellenértékének kiszámlázásának időpontja, a szolgáltatásról kiállított számla megrendelő általi kifizetésének időpontja. Amennyiben valamilyen szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése nem pénzben történt, hanem más módon (pl. barter, ellenszolgáltatás stb.), kérem jelezzék, hogy ez milyen jogcímen történt (törvényi rendelkezés, tulajdonosi utasítás stb.) és kérem, mellékeljék az erre vonatkozó dokumentumok listáját.

2. A 2013. január 1. és 2013. december 31. időszakban Miskolc megyei jogú város belvárosában (a Papszer u.- Hunyadi János u. - Dayka Gábor u. - Kis-Hunyad u. - Palóczy László u. - Deák Ferenc tér - Batthyány Lajos u. - Madarász Viktor u. - 26. sz. országút - Búza tér - 3. sz országút - Király u. - Lévay József u. - Görgey Artúr u. - Mindszent tér - Papszer u. által határolt terület) tartott, 100 főnél nagyobb részvételű rendezvények kapcsán végzett szolgáltatási szerződések, vagy megrendelések listáját. Ebben a következők feltüntetését kérem: a megrendelő neve, a szolgáltatás időpontja/időszaka, a szolgáltatás megnevezése - pl. rendezvény alatti, vagy utáni takarítás, eredeti állapot helyreállítása stb. -, a szolgáltatás értéke, a munkavégzés helye, a szolgáltatás megrendelésének időpontja, a szolgáltatás elvégzésének időpontja, a szolgáltatás ellenértékének kiszámlázásának időpontja, a szolgáltatásról kiállított számla megrendelő általi kifizetésének időpontja. Amennyiben valamilyen szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése nem pénzben történt, hanem más módon (pl. barter, ellenszolgáltatás stb.), kérem jelezzék, hogy ez milyen jogcímen történt (törvényi rendelkezés, tulajdonosi utasítás stb.) és kérem, mellékeljék az erre vonatkozó dokumentumok listáját.

3. A 2014. január 1. és 2014. december 31. időszakban Miskolc megyei jogú város belvárosában (a Papszer u.- Hunyadi János u. - Dayka Gábor u. - Kis-Hunyad u. - Palóczy László u. - Deák Ferenc tér - Batthyány Lajos u. - Madarász Viktor u. - 26. sz. országút - Búza tér - 3. sz országút - Király u. - Lévay József u. - Görgey Artúr u. - Mindszent tér - Papszer u. által határolt terület) tartott, 100 főnél nagyobb részvételű rendezvények kapcsán végzett szolgáltatási szerződések, vagy megrendelések listáját. Ebben a következők feltüntetését kérem: a megrendelő neve, a szolgáltatás időpontja/időszaka, a szolgáltatás megnevezése - pl. rendezvény alatti, vagy utáni takarítás, eredeti állapot helyreállítása stb. -, a szolgáltatás értéke, a munkavégzés helye, a szolgáltatás megrendelésének időpontja, a szolgáltatás elvégzésének időpontja, a szolgáltatás ellenértékének kiszámlázásának időpontja, a szolgáltatásról kiállított számla megrendelő általi kifizetésének időpontja. Amennyiben valamilyen szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése nem pénzben történt, hanem más módon (pl. barter, ellenszolgáltatás stb.), kérem jelezzék, hogy ez milyen jogcímen történt (törvényi rendelkezés, tulajdonosi utasítás stb.) és kérem, mellékeljék az erre vonatkozó dokumentumok listáját.

4. A 2015. január 1. és 2015. március 5. időszakban Miskolc megyei jogú város belvárosában (a Papszer u.- Hunyadi János u. - Dayka Gábor u. - Kis-Hunyad u. - Palóczy László u. - Deák Ferenc tér - Batthyány Lajos u. - Madarász Viktor u. - 26. sz. országút - Búza tér - 3. sz országút - Király u. - Lévay József u. - Görgey Artúr u. - Mindszent tér - Papszer u. által határolt terület) tartott, 100 főnél nagyobb részvételű rendezvények kapcsán végzett szolgáltatási szerződések, vagy megrendelések listáját. Ebben a következők feltüntetését kérem: a megrendelő neve, a szolgáltatás időpontja/időszaka, a szolgáltatás megnevezése - pl. rendezvény alatti, vagy utáni takarítás, eredeti állapot helyreállítása stb. -, a szolgáltatás értéke, a munkavégzés helye, a szolgáltatás megrendelésének időpontja, a szolgáltatás elvégzésének időpontja, a szolgáltatás ellenértékének kiszámlázásának időpontja, a szolgáltatásról kiállított számla megrendelő általi kifizetésének időpontja. Amennyiben valamilyen szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése nem pénzben történt, hanem más módon (pl. barter, ellenszolgáltatás stb.), kérem jelezzék, hogy ez milyen jogcímen történt (törvényi rendelkezés, tulajdonosi utasítás stb.) és kérem, mellékeljék az erre vonatkozó dokumentumok listáját.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. március 28.

Üdvözlettel:

Pászkán Zsolt

Városgazda Titkárság, Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.

1 Melléklet

Tisztelt Pászkán Zsolt!

Mellékelten küldöm Önnek a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, Dr Schweickhardt Gyulának Önhöz írt válaszlevelét.

Üdvözlettel:

Polgár Andrea
Titkársági ügyintéző

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Városgazda Titkárság!

A 2015. március 28-i közérdekű adatkérésemre 2015. április 13-án küldött válaszában egy kevésbé lényeges elembe belekapaszkodva igyekeznek kibújni a kötelességük alól. Ezért némileg módosítva megismétlem a kérdéseimet:

Tisztelt Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1)
bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. A 2012. január 1. és 2012. december 31. időszakban Miskolc
megyei jogú város belvárosában (a Papszer u.- Hunyadi János u. -
Dayka Gábor u. - Kis-Hunyad u. - Palóczy László u. - Deák Ferenc
tér - Batthyány Lajos u. - Madarász Viktor u. - 26. sz. országút -
Búza tér - 3. sz országút - Király u. - Lévay József u. - Görgey
Artúr u. - Mindszent tér - Papszer u. által határolt terület)
tartott bármilyen jellegű rendezvények kapcsán végzett
szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződéseik, vagy megrendeléseik listáját. Ebben a
következők feltüntetését kérem: a megrendelő neve, a szolgáltatás
időpontja/időszaka, a szolgáltatás megnevezése - pl. rendezvény
alatti, vagy utáni takarítás, eredeti állapot helyreállítása stb.
-, a szolgáltatás értéke, a munkavégzés helye, a szolgáltatás
megrendelésének időpontja, a szolgáltatás elvégzésének időpontja, a
szolgáltatás ellenértékének kiszámlázásának időpontja, a
szolgáltatásról kiállított számla megrendelő általi kifizetésének
időpontja. Amennyiben valamilyen szolgáltatás ellenértékének
kiegyenlítése nem pénzben történt, hanem más módon (pl. barter,
ellenszolgáltatás stb.), kérem jelezzék, hogy ez milyen jogcímen
történt (törvényi rendelkezés, tulajdonosi utasítás stb.) és kérem,
mellékeljék az erre vonatkozó dokumentumok listáját.

2. A 2013. január 1. és 2013. december 31. időszakban Miskolc
megyei jogú város belvárosában (a Papszer u.- Hunyadi János u. -
Dayka Gábor u. - Kis-Hunyad u. - Palóczy László u. - Deák Ferenc
tér - Batthyány Lajos u. - Madarász Viktor u. - 26. sz. országút -
Búza tér - 3. sz országút - Király u. - Lévay József u. - Görgey
Artúr u. - Mindszent tér - Papszer u. által határolt terület)
tartott bármilyen jellegű rendezvények kapcsán végzett
szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződéseik, vagy megrendeléseik listáját. Ebben a
következők feltüntetését kérem: a megrendelő neve, a szolgáltatás
időpontja/időszaka, a szolgáltatás megnevezése - pl. rendezvény
alatti, vagy utáni takarítás, eredeti állapot helyreállítása stb.
-, a szolgáltatás értéke, a munkavégzés helye, a szolgáltatás
megrendelésének időpontja, a szolgáltatás elvégzésének időpontja, a
szolgáltatás ellenértékének kiszámlázásának időpontja, a
szolgáltatásról kiállított számla megrendelő általi kifizetésének
időpontja. Amennyiben valamilyen szolgáltatás ellenértékének
kiegyenlítése nem pénzben történt, hanem más módon (pl. barter,
ellenszolgáltatás stb.), kérem jelezzék, hogy ez milyen jogcímen
történt (törvényi rendelkezés, tulajdonosi utasítás stb.) és kérem,
mellékeljék az erre vonatkozó dokumentumok listáját.

3. A 2014. január 1. és 2014. december 31. időszakban Miskolc
megyei jogú város belvárosában (a Papszer u.- Hunyadi János u. -
Dayka Gábor u. - Kis-Hunyad u. - Palóczy László u. - Deák Ferenc
tér - Batthyány Lajos u. - Madarász Viktor u. - 26. sz. országút -
Búza tér - 3. sz országút - Király u. - Lévay József u. - Görgey
Artúr u. - Mindszent tér - Papszer u. által határolt terület)
tartott bármilyen jellegű rendezvények kapcsán végzett
szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződéseik, vagy megrendeléseik listáját. Ebben a
következők feltüntetését kérem: a megrendelő neve, a szolgáltatás
időpontja/időszaka, a szolgáltatás megnevezése - pl. rendezvény
alatti, vagy utáni takarítás, eredeti állapot helyreállítása stb.
-, a szolgáltatás értéke, a munkavégzés helye, a szolgáltatás
megrendelésének időpontja, a szolgáltatás elvégzésének időpontja, a
szolgáltatás ellenértékének kiszámlázásának időpontja, a
szolgáltatásról kiállított számla megrendelő általi kifizetésének
időpontja. Amennyiben valamilyen szolgáltatás ellenértékének
kiegyenlítése nem pénzben történt, hanem más módon (pl. barter,
ellenszolgáltatás stb.), kérem jelezzék, hogy ez milyen jogcímen
történt (törvényi rendelkezés, tulajdonosi utasítás stb.) és kérem,
mellékeljék az erre vonatkozó dokumentumok listáját.

4. A 2015. január 1. és 2015. március 5. időszakban Miskolc megyei
jogú város belvárosában (a Papszer u.- Hunyadi János u. - Dayka
Gábor u. - Kis-Hunyad u. - Palóczy László u. - Deák Ferenc tér -
Batthyány Lajos u. - Madarász Viktor u. - 26. sz. országút - Búza
tér - 3. sz országút - Király u. - Lévay József u. - Görgey Artúr
u. - Mindszent tér - Papszer u. által határolt terület) tartott bármilyen jellegű rendezvények kapcsán végzett
szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződéseik, vagy megrendeléseik listáját. Ebben a
következők feltüntetését kérem: a megrendelő neve, a szolgáltatás
időpontja/időszaka, a szolgáltatás megnevezése - pl. rendezvény
alatti, vagy utáni takarítás, eredeti állapot helyreállítása stb.
-, a szolgáltatás értéke, a munkavégzés helye, a szolgáltatás
megrendelésének időpontja, a szolgáltatás elvégzésének időpontja, a
szolgáltatás ellenértékének kiszámlázásának időpontja, a
szolgáltatásról kiállított számla megrendelő általi kifizetésének
időpontja. Amennyiben valamilyen szolgáltatás ellenértékének
kiegyenlítése nem pénzben történt, hanem más módon (pl. barter,
ellenszolgáltatás stb.), kérem jelezzék, hogy ez milyen jogcímen
történt (törvényi rendelkezés, tulajdonosi utasítás stb.) és kérem,
mellékeljék az erre vonatkozó dokumentumok listáját.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és
az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre
a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben
megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu
weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a
szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról,
amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés
megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a
tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként
tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy
részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése
alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt
küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. április 13.

Üdvözlettel:

Pászkán Zsolt

Városgazda Titkárság, Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.

1 Melléklet

Tisztelt Pászkán Zsolt!

Mellékelten küldöm Önnek, Dr. Schweickhardt Gyula ügyvezető úr válaszlevelét.

Üdvözlettel:

Polgár Andrea
Titkársági ügyintéző

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Városgazda Titkárság!

Tudomásom szerint, az önök vállalatának feladatai közé tartozik a miskolci közterületek karbantartása, takarítása. Ezen kívül zenés-táncos események (Sörfesztivál, Cinefest stb.) alkalmával takarítási munkálatok elvégzése az események alatt, vagy után, a rendezőkkel/szervezőkkel kötött szerződések alapján. Tudomásom szerint, szintén az önök hatáskörébe tartozik a zenés-táncos események lezárása után a közterület átvétele az eseményeket szervezőktől, az önkormányzat által a rendezőktől - esetleg - igényelt kauciók visszafizetéséhez szükséges takarításokkal kapcsolatos ügyintézés és más hasonlók.

Az adatigénylésem a következő paramétereket tartalmazta:

- az adatigénylés tárgyát képező időszak: 2012. január 1-2015. március 5.
- az adatigénylés tárgyát képező terület: Papszer u.- Hunyadi János u. - Dayka
Gábor u. - Kis-Hunyad u. - Palóczy László u. - Deák Ferenc tér -
Batthyány Lajos u. - Madarász Viktor u. - 26. sz. országút - Búza
tér - 3. sz országút - Király u. - Lévay József u. - Görgey Artúr
u. - Mindszent tér - Papszer u. által határolt terület
- az adatigénylés tárgyát képező anyagok:
- azoknak a szabadtéri zenés-táncos rendezvényeknek, gasztronómiai, kulturális, sport- stb. eseményeknek a listája, melyeken az önök vállalata takarítási, a terület rendezvény előtti állapotának visszaállítására vonatkozó munkálatokat végzett (kérem, hogy a listában a következő adatok mindenképpen szerepeljenek: a rendezvény neve, a rendezvény szervezője/a takarítási munka megrendelője - ha a kettő nem ugyanaz -, a szerződésben rögzített munka ellenértéke, a kifizetés időpontja - amennyiben a munka nem egy pénzmozgást igénylő szerződés tárgya volt, hanem pl. valamilyen barter-megállapodásé, akkor, kérem, tüntessék fel, hogy e megállapodás kik között jött létre és mekkora az önökre vonatkozó rész értéke).

Úgy gondolom, ennél egyértelműbben nehezen lehet megfogalmazni. Ugyanakkor feltételezem, hogy önöknek - legalább - havi nyilvántartással kell rendelkezniük a Miskolc területén elvégzett munkákról (is), beleértve azok helyét, időpontját, illetve jogcímét (nevezetesen, hogy milyen megállapodás/szerződés alapján végezték el).

2015. május 5.

Üdvözlettel:

Pászkán Zsolt

Városgazda Titkárság, Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.

1 Melléklet

Tisztelt Pászkán Zsolt!

Mellékelten küldöm Önnek Dr. Schweickhardt Gyula ügyvezető úr levelét.

Üdvözlettel:
Titkárság

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Városgazda Titkárság!

Válasza semmilyen törvényi feltételnek nem felel meg. A közérdekű adatokra vonatkozó kérésemre, a joggal visszaélve, állítólagos pontosítást követelve, eddig megtagadta a választ.

Azt sem indokolta meg, hogy ha önnek - csak ön által ismert alapon - joga van 15 nappal meghosszabbítani a válaszadási határidőt, akkor mi alapon kér ön rajtam bármilyen, az ön által hivatkozott törvényben nem szereplő (!) pontosítási határidőt.

Tekintettel arra, hogy válasza jogsértő, felkérem, hogy teljesítse a jogszabály által előírt kötelezettségét. Ellenkező esetben kénytelen leszek megtenni a szükséges jogi lépéseket.

2015. május 6.

Üdvözlettel:

Pászkán Zsolt