Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Zimre Zsuzsa, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Mintafásítás 2021 / 2022

We're waiting for Zimre Zsuzsa to read a recent response and update the status.

Tisztelt Agrárminisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A Mintafásítás 2021 illetve 2022 program keretében hány helyszínen terveztek fákat telepíteni, illetve hány helyszínen valósult meg 2023 május 30-ig a fásítás?

Mennyibe kerülnek a programban felhasznált a nagyméretű földlabdás sorfák, a tárolás, nevelés, szállítás, és a az ültetéshez szükséges eszközök? Kérem az ehhez kapcsolódó szerződések elküldését.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. május 30.

Üdvözlettel:

Zimre Zsuzsa

Sajto (AM), Agrárminisztérium

1 Attachment

Tisztelt Zimre Zsuzsa Asszony!

Mellékelten küldjük a 2023. május 30-án benyújtott közérdekű
adatigénylésére a választ.

Üdvözlettel:

AM Sajtóiroda

 

 

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Zimre Zsuzsa, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.