MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS a 20. kerületi Gyermekvédelmi Központnál

dr. Hidasi Edit made this Közérdekűadat request to Budapest XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Budapest XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Budapest XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 20. kerületi Gyermekvédelmi Központ MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSÁRA vonatkozó szakmai anyagokat.

- Kérem közzétenni a szakmai stáb tagjainak iskolai végzettségére és nyelvvizsgáikra vonatkozó adatokat.
- Kérem közzétenni azt is, hogy van-e és milyen módszertani elvek alapján zajlik TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS a 20. kerületi Gyermekvédelmi Központnál.
- Kérem közzétenni azt is, hogy részt vesz-e a szakmai stáb továbbképzésen és a továbbképzés magában foglal-e jogi és antidiszkriminációs ismereteket.
- Kérem közzétenni azt is, hogy igénybe vesz-e a 20. kerületi Gyermekvédelmi Központ külső jogi segítséget és azt milyen összegben, milyen feladatokra veszi igénybe.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. február 9.

Üdvözlettel:

dr. Hidasi Edit