Milyen nagyságú az önkormányzati vagyon értéke?

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Belügyminisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. Van-e egységes vagyonkimutatás a Magyarországon működő települési (helyi és területi) önkormányzatok tekintetében, azt mióta és jelenleg hol vezetik?

2. Mi volt ennek a kimutatásnak az értéke
 2009.12.31-ei,
 2010.12.31-ei,
 2016.12.31-ei
fordulónappal?

3. Van-e egységes nyilvántartása az önkormányzatok által tulajdonolt, alapított, fenntartott, elkülönült, de az önkormányzatok mérlegében nem szereplő szervezetek vagyonának, így különösen az önkormányzati
 társulásoknak,
 alapítványoknak,
 sportegyesületeknek?

4. Ha van ilyen vagyonnyilvántartás annak mi volt az értéke
 2009.12.31-ei,
 2010.12.31-ei,
 2016.12.31-ei
fordulónappal?

5. Az önkormányzatok vagyonkataszteri nyilvántartásainak van-e összesítése, azt mióta és hol vezetik?

6. A vagyonkataszterekben szerepelnek-e a naturáliákon túl értékadatok, azok
 számviteli,
 becsült,
 a hasznosítás, a hasznosíthatóság alapján számított
értékek-e?

7. Ha vannak ilyen értékek, azok mit mutatnak
 2009.12.31-ei,
 2010.12.31-ei,
 2016.12.31-ei
fordulónappal?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. április 10.

Üdvözlettel:

Karácsony Mihály

Ügyfélszolgálat (BM), Belügyminisztérium

Tisztelt Feladó!

 

Tájékoztatjuk, hogy elektronikus levelét fogadta a Belügyminisztérium
levelezőrendszere, megérkezett az [1][BM request email] címre.

A jogszabályban meghatározott időn belül válaszolunk levelére, illetve
továbbítjuk a címzett személynek vagy hivatali szervezetnek.

Kérjük szíves türelmét a válasz megérkezéséig.

 

Ez egy automatikus üzenet, kérjük, ne válaszoljon rá!

 

 

BM Ügyfélszolgálat

idézett részek megjelenítése

Iratkezelési és Adatvédelmi Főosztály (BM), Belügyminisztérium

1 Melléklet

Tisztelt Címzett!

 

Mellékletben küldöm Belügyminisztérium válaszát a „milyen nagyságú az
önkormányzatok vagyona” tárgyú közérdekű adat megismerésére vonatkozó
igényére.

 

 

Üdvözlettel:

 

BM Iratkezelési és Adatvédelmi Főosztály

1051.Bp. József A. u. 2-4. IV/463.

BM: 13-296

Város: 441-1254

E-mail cím: [email address]

 

 

idézett részek megjelenítése