Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Rekvényi László, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Tisztelt Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

A már folyamatban lévő Mézesvölgyi Játszótér beruházás látványtervét, amelyből kiderűl, hogy milyen játszótéri elemeket kívánnak ott elhelyezeni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. március 18.

Üdvözlettel:

Rekvényi László

Titkárság Veresegyház, Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

4 Melléklet

Tisztelt Rekvényi László Úr!

dr. Kiss Béláné jegyző asszony megbízásából mellékelten megküldjük az adatszolgáltatást és mellékleteit.

Tisztelettel:

Erben Mónika
önkormányzati koordinációs ügyintéző
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal
2112 Veresegyház, Fő út 35.
telefon: 28/588-605

„Kérem, óvja a természetet! Ha nem szükséges, ne nyomtassa ki az e-mailt!”

idézett részek megjelenítése

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön Rekvényi László, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.