Tisztelt Belügyminisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

- a 2011-es, 2012-es, 2013-as, 2014-es és 2015-ös költségvetés menekültügyre fordított kiadásait, illetve hogy ebből mennyi a magyar államtól érkező finanszírozás és mennyi az EU-s támogatás

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. augusztus 6.

Üdvözlettel:
Kálmán Attila

Kálmán Attila

Ügyfélszolgálat (BM), Belügyminisztérium

Tisztelt Feladó!

 

Tájékoztatjuk, hogy elektronikus levelét fogadta a Belügyminisztérium
levelezőrendszere, megérkezett az [1][BM request email] címre.

A jogszabályban meghatározott időn belül válaszolunk levelére, illetve
továbbítjuk a címzett személynek vagy hivatali szervezetnek.

Kérjük szíves türelmét a válasz megérkezéséig.

 

Ez egy automatikus üzenet, kérjük, ne válaszoljon rá!

 

 

BM Ügyfélszolgálat

idézett részek megjelenítése

Iratkezelési és Adatvédelmi Főosztály (BM), Belügyminisztérium

1 Attachment

Tisztelt Címzett!

 

 

Mellékletben küldöm Belügyminisztérium tájékoztatását a fenti tárgyban.

 

 

Üdvözlettel:

 

BM Iratkezelési és Adatvédelmi Főosztály

1051.Bp. József A. u. 2-4. IV/463.

BM: 13-296

Város: 441-1254

E-mail cím: [email address]

 

 

idézett részek megjelenítése

BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI

HIVATAL

 

Szám: 106-Ti-52003/    /2015.

 

 

Kálmán Attila úr részére

 

 

Tisztelt Uram!

 

 

Az elektronikus levélben 2015. augusztus 8-án előterjesztett
adatigénylésével kapcsolatban megküldöm a Bevándorlási és Állampolgársági
Hivatal által a 2011-2015. közötti időszakban menekültügyi
feladatellátásra költött összegeket tartalmazó táblázatot a kért
bontásban.

 

 

+-----------------------------------------------------------------------------------+
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |2015. július |
| | | | | | 31. napjáig |
|-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|Menekültügyre| | | | | |
|fordított | | | | | |
|teljes |1.126.700.000|1.123.900.000|1.833.100.000|2.649.000.000|2.144.400.000|
|költség | | | | | |
|forintban | | | | | |
|-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|
|Az Európai| | | | | |
|Unió | | | | | |
|támogatása a| 94.300.000 | 76.400.000 | 80.100.000 | 373.000.000 | 341.200.000 |
|menekültügyi | | | | | |
|kiadásokhoz | | | | | |
|forintban | | | | | |
+-----------------------------------------------------------------------------------+

 

 

 

Budapest, 2015. augusztus 19.

 

 

Bevándorlási és Állampolgársági

Hivatal