Mélykúti Kulturális és Sportközpont építése

Segesvári Csaba made this Közérdekűadat request to Mélykút Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Mélykút Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, a Mélykúti Kulturális és Sportközpont építése kapcsán készült megvalósíthatósági tanulmányt, vagy előzetes hatásvizsgálatot. Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az épületegyüttes üzemeltetésére készített számításokat, az energiafelhasználást tekintve.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. április 20.

Üdvözlettel:

Segesvári Csaba

Kósa Róbertné, Mélykút Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

3 Attachments

Tisztelt Segesvári Csaba!

 

A fenti tárgyban az információs önrendelkezési jogról és az információs
szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján
előterjesztett és a 30. § (2) bekezdése szerint teljesített
adatigénylésére, levelem mellékleteként elektronikus másolatban megküldöm
a Mélykúti Kulturális és Sportközpont építési kapcsán készült
megvalósíthatósági tanulmányt, valamint az épületegyüttes üzemeltetésére
készített számításokat az energiafelhasználást tekintve.

 

Tisztelettel:

 

Kósa Róbertné Judit

Lakosságszolgálati csoportvezető

Tel: +36/77-560-033, 70/522-0703

Fax: +36/77-560-030